A

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja,

2012 november 3-30.

A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3.-i  felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia létrehozását, amit az akkori országgyűlés, törvényben is rögzített.

Másfél évszázadot meghaladóan a XXI. században ezt a jeles napot, november 3.-át választotta 2003.-ban (XCIII. törvény) a Magyar Országgyűlés a Tudomány Napjának. Azóta ezen a napon országszerte ünneplik a tudományokat, megmutatkoznak a tudomány szereplői, és nem csak visszatekintenek a múltra, hanem számot adnak az aktuális tudományos munkákról is. A tudomány művelői fontosnak tartják azt is, hogy a tudomány napján a tudományok jövőbeni céljairól és szerepéről is szót tudjanak ejteni.

 

Az 1825. november 3.-i – a tudományos életet segítő, és támogató döntés – meghatározó volt hazánkra nézve. Sorra alakultak a tudományos társaságok, egyletek, mint pl. a „Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Egylete”.  Bár a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Társaságát 1841-ben német mintát követve hívta életre Bene Ferenc és Bugát Pál, s a Társaság majd egy évszázadig (1841-1933) működött, azonban szervezetét tekintve eltért a német mintától. Az MOTT állandóan működő központi bizottmánnyal rendelkezett, s az előadásokat szakcsoportokba szervezte. Az eredeti orvosi, természettudományos jellegét a Társaság ugyan a későbbekben is megőrizte, de a szakcsoportok az 1840-es évektől kiegészültek az archeológiai, és a szociológiai csoporttal. A Társaság tagjai között a tudományos élet számos kiválóságát megtalálhatjuk. A szervezet működése során mindig más városban tartotta éves nagygyűlését, fennállása során összesen negyvenet.

A XIX. században a hazai tudományos élet, európai szemmel nézve is kiemelkedően magas színvonalat képviselt.

A Műegyetemi Természet és Sporttudományi Egyesület, valamint a Pannon Palatinus József Nádor Alapítván támogatásával és közreműködésével a Palatinus Társaság fenn kívánja tartani a MOTT szellemiségét és annak méltó utóda kíván lenni. (www.pannonpalatinus.hu : [1142] PALATINUS történelmi gyökerei – 2010-06-28)

 

Az Egyesület, az Alapítvány és a Társaság örömmel vette, hogy a TIT Stúdió Egyesülettel, a tudományokkal és a tudományos ismeretterjesztéssel kapcsolatos céljaik közösek. (www.pannonpalatinus.hu : Hogyan tovább címmel rendezett konferencia [2173] Meghívó – 2012-06-08).

A közös célok megvalósítása érdekében az együttműködés alapjait sikerült lerakni, amelyek fő célja a tudományok művelése és a tudományos ismeretterjesztés napjainkban oly fontos feladatának ellátása. A tudomány napjának ünnepén nem csak előadásokkal szeretnénk megemlékezni a jeles napról, hanem néhány, a jövőnket is meghatározó tervünket is szeretnénk bemutatni. Az elképzelések és a tervek megvalósítása azért lehetséges, mert az elmúlt évtizedekben a résztvevők bizonyították elkötelezettségüket és alkalmasságukat a tudományok területén. A tudományok ünnepén az elért eredményekről is számot kívánunk adni.

Célunk az, hogy a jövőben szervezetten és szoros együttműködésben hathatós munkát végezzünk a kultúra, a tudományok és a művészetek művelésében. Az aktív tudományos és művészeti műhelymunkák mellett kiemelt fontosságot tulajdonítunk a hiteles tudományos eredmények ismeretterjesztésére, és a színvonalas művészeti produkciók és alkotások bemutatására is.

(www.pannonpalatinus.hu „Kultúra régi-új utakon „).

 

 

A TIT Stúdió Egyesület /www.tit.hu  email:info@tit.hu/ a „Műegyetemi” Természettudományi (S) Közhasznú Egyesület, valamint a Pannon Palatinus „József Nádor” közhasznú alapítvány, 2012. november 10-én, A Tudomány Világnapján tartja közös  ünnepét. Az Egyesületek és az Alapítvány ezen a napon kívánják bemutatni jövőbeni programjaikat és feladataikat.

Néhány kiemelés:

–         Összefogással ismételten a régi rangjára kívánjuk emelni a korábbi évtizedek egyik kedvelt tudományos ismeretterjesztő programját, a TIT Szabadegyetemet. Napjaink igényének megfelelően a szabadegyetem szervezett oktatása beilleszkedne a felnőtt szakképzés, közép és felsőfokú oktatási rendszerbe.

–         A jövőbeni közös gondolkodás alap elve: „Természet Tudomány Ember”. Ez a szellemiség természet és emberközpontú. Ennek megfelelően kiemelt fontosságot tulajdonítunk a környezetvédelemi és az ökológiai programok szerevezésének, az egészségi állapot felvételezésére és az egészség fenntartással kapcsolatok programok szervezésére. A Tudomány Napján mutatjuk be minden érdeklődőnek a székházban felállított központi „Szomatológiai” laboratóriumot, mely minden érdeklődő számára nyitva áll. (néhány tanulmány, mely olvasható a www.pannonpalatinus.hu oldalon: [2183] Egészségi állapotfelmérő és megőrző program – 2012-09-04, [2157] Somatológia Vizsgálati módszer és alkalmazási lehetőségek – 2012-05-22, [2155] EGÉSZSÉGFELMÉRÉS és FENNTARTÁS EMBER és TESTTAN, PRIMER PREVENCIÓ – 2012-05-21.

 

–         A jeles napon jelentjük be, hogy szervezett formában elsősorban fiatal tudósok bevonásával útjára indítjuk a TIT PANNON       PALATINUS Tudós Társaságot

–         A gazdag és szerteágazó programokról folyamatosan tájékoztatásokat adunk a jövőben. A 2008-tól működő www.pannonpalatinus.hu elektronikus tudástár és tudományos ismeretterjesztő lapot a jövőben a közös céloknak megfelelően új formában és egyre bővülő tartalommal kívánjuk bővíteni. Az oldalon olvashatók lesznek a TIT programokhoz és az azokhoz köthető írások és tanulmányok. A lap formai és tartalmi megújításában új elemek jelennek meg, mint pl. PDS audio-vizuális forma, vagy a korábban már bevezetett,

Pannon Palatinus Regisztráció.

TIT Stúdió Egyesület: 1113 Budapest Zsombolyai u. 6.

Műegyetemi Természet és Sporttudományi Egyesület: mtse02@gmail.com

Pannon Palatinus József Nádor Alapítvány: jozsef.nador.alapitvany@gmail.com

Egyesületi és alapítványi: Telefon : 06 30 314 9022 (hétköznap 9-16h)  Fax: 06 1 209 2351