NFPF/363/2020-ITM-szerz.
azonosító: Z1000134
 
Sporttudományi kutatás ütemtervének megfelelő kutatási terv és gyakorlati foglalkozások tervezése és a feltételek biztosítása”
ITM Támogatói szerződés
 
A projekt alcíme: Alkalmassági vizsgálati lehetőségek kidolgozása a sportlövészetben és egyéb fegyveres testületek személyi állományában.
 
MUNKASZAKASZ
 
2020.03.11.-2020.12.31.
 
ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ
 
 
Írta és szerkesztette:
 
Dr. Szacsky Mihály PhD
nyugállományú egyetemi tudományos főmunkatárs
szomatologus témavezető
QUB8
 
Prof. Dr. Tóth Miklós
a TE egészségtudományi és sportorvosi tanszék
QUB8
tanszékvezető, kutató
 
Dr. Pesti Imre
MED QUB8
 
Hidvégi Győző
Müegyetemi Természet és Sporttudományi Közhasznú Egyesület
szakosztály és lőtér vezető
 
Rataj András
Műegyetemi Természet és Sporttudományi Közhasznú Egyesület
elnökhelyettes
korrektúra
QUB8
 
 
BEVEZETÉS
 
A program résztvevői:
 • MTSE központi laboratóriuma
 • MTSE lőtér
 • TE egészségtudományi és sportorvosi tanszék
 • QUB8 egyetemek központi kvantumbiológiai kutatóközpontja
A projekt célja:
“Sporttudományi kutatás ütemtervének megfelelő kutatási terv és gyakorlati foglalkozások tervezése és a feltételek biztosítása”. A témazárást követően a cél az, hogy olyan komplex állapot felmérő és alkalmassági vizsgálati protokoll készüljön, amely alkalmas arra, hogy előzetesen véleményezni tudja mindazokat, akik lőfegyvert kívánnak használni. A vizsgálatnak nagy pontossággal kell kimutatni azt, hogy az adott személy mennyire alkalmas kézi, vagy marok lőfegyver használatára.
A vizsgálatnak választ kell adni arra is, hogy a vizsgált személy pszicho-szomatikus és szomato-pszichés képességei alkalmassá teszik a választott lőfegyver (tűzfegyver) használatára.
 
A feladat az, hogy a témazárást követően a vizsgálati protokollt adaptálni lehessen:
 1. Sportlövészet
 2. vadász
 3. fegyveres testületi
fegyvert használók alkalmassági és időszakos vizsgálatainál.
A kutatási program terv szakmai feladatai kiterjedtek az alábbi tudomány területre:
 1. antropológia (metriás)
 2. Fiziológiai, terhelés élettan.
 3. Pszichológia
 4. kvantumbiológiai
A kutatási program helyszínei:
 • 1) MTSE kutatóhely (Bp. 1111. Bertalan Lajos utca 24)
 • 2) MTSE Lőtér (Bp. Kőbányai út 19)
 • 3) Testnevelési Egyetem tanszék ( Bp.1123. Alkotás utca 44)
A résztvevők bemutatása:
 • A program során az MTSE több mint harminc éves adatbázisának gyűjtése lehetővé teszi azt, hogy a program céljának megvalósítása érdekében a 60.000 vizsgálatot tartalmazó adatbázisból az értékes minták kiemelésre kerüljenek. Az egyesület a sporttudományi kutatásait minden sportágra kiterjesztette. A lövészet az amelyiket saját programjába is beillesztette. A évtizedek óta folytatott kutatások kiterjedtek a sportlövészetre, a vadászatra és fegyveres testületekre is. A jelenlegi projekt alapját az egyesület adatbázisára építette. A projekt összefoglalóban integráljuk mindazokat a fejlesztéseket (vizsgálatokat) amelyek alkalmazása megfelelő pontossággal vetíti előre azt, hogy a vizsgál személy mennyire alkalmas lőfegyver használatára. Az egyesület az egyetemi kutatásai révén megalkotott cél szerinti felhasználásra alkalmas műszereket a jelen projektben egyessítette (finom motorika, szenzomotorika, tremor index stb.)
 • Az egyesület a lőterén folytatta le direktben azokat a vizsgálatokat, melyek a lövészet gyakorlásával egy időben történhettek. A lőtéren való vizsgálatok nem statisztikai jellegűek voltak, hanem a vizsgálatok alapján vélelmezett alkalmasság kontrollját volt hivatva igazolni. A lőtérre szállítottunk olyan vizsgáló egységeket, műszereket, amelyek nagy pontossággal mérték a lövészek teljesítményét. Nem az eredmény (találati arányok) volt a vizsgálatok célja, hanem az, hogy az adott lövő előzetes vizsgálatok alapján azt a teljesítményt produkálta, ami elvárható volt részéről.
 • A tanszéken az egyesület és négy egyetem összefogásával megvalósult komplex szomatodiagnosztika laboratóriumban volt lehetőség arra, hogy a jelenleg legmodernebb kvantumbiológiai jelenségeket leképező és vizsgáló funkcionális anatómiai képalkotó rendszerekkel végezzük a vizsgálatokat és azokat a kidolgozott képesség felmérő vizsgálati ajánlásokkal támasszuk alá.
 • A pályázat lehetőségeit felhasználva, a központi adatfeldolgozó és vezérlő egységbe egy nagy érzékenységű szenzomotorikus vizsgáló részegységet terveztünk és építettünk be. Ezzel az új célzott berendezéssel kontrolláltuk a korábbi finom motorikus méréseinket, mely képességek mérése a lövészetben nélkülözhetetlen.
 
A kutatás folyamata:
 
A meghatározott lövészeti területeken a szakma szabályai szerint figyelembe vettük az orvosi alkalmassági véleményeket . Az alkalmassági vizsgálatokat, ennek az elvnek mentén kiegészítettük speciális teljesítmény élettani, antropometriai, fiziológiai és szenzor vizsgálatokkal. Minden esetben teljes testre vonatkoztatott funkcionális anatómiai képalkotásra is sor kerül. Ezek a felvételek általában statikus 2-3D felvételeket jelentettek, de bizonyos esetekben pl. vesztibuláris rendszer kontrollja, vagy izomzati sajátos kontrakciók eseténél 15-30 kép/sec felvételek is készültek a passzív Somatoinfra®© technológiával (teljes spektrális tartományban).
A kutatási protokoll figyelembe vette a sportolók, vadászok és egyéb fegyveres testületi tagok sportágra jellemző ideális alkati, somatotípusát.
A somatípus anatómiai mérési adatokat tartalmaz. A SI QIR passzív felvételezéssel az anatómia tipizálás kiegészíti, a funkcionális életfolyamatok szervhez, szervrendszerhez kötött vizsgálati eredményét. Ez utóbbi vizsgálattal valós időbeni funkcionális fiziológiai akár nagy sebességgel változó életfolyamatok is kimutathatók.
– olyan sportolók esetében, akiknél a teljesítmény csökkenés nem indokolt ott egy egyszeri célzott protokoll szerint a kiváltó oki tényező, anatómiai (tájanatómiai) helyzetének meghatározása is megtörténhet.
– abban az esetben, ha a teljesítmény, vagy pl. a növekedési elváltozás mutatkozik, akkor lehetőség van az objektív kísérő fájdalom kimutatására. A leképezett felvétel topográfiája alapján az emittált kvantum biokémiai jelrendszer detektálásával a fájdalom okának és helynek felderítése pontosan elvégezhető.
 
SZAKMAI FELADATTERV
I-III FEJEZETE.
 1. Fázis: A sporttudományi kutatás terv és gyakorlati foglalkozások tervezése a projekt kezdés (2020.03.02) első munkaszakaszára esett. A munkaszakaszban az egyesület kutató csoportja biztosította a négy egyetem tudományos szervezetének a QUB8-nak központi laboratóriumát, valamint az egyesület lőterét. Az I. fázisban a pandémia miatt kialakult helyzetnek megfelelően az I munkaszakaszt nem a nagy létszámú vizsgálatokra, hanem az egyesület adatbázisában fellelhető értékes minták téma szerinti feldolgozására és a kontroll vizsgálatok beiktatására helyezte.
Az értékes minta feldolgozás elvi rendszer:
 • Az egyesület adatbázisában harminc év kutatási eredménye teszi lehetővé, hogy a projekt zárásaként egy egységes, mégis rugalmasan alakítható vizsgálati módot, protokollt dogozzunk ki, a lőfegyvert használók alkalmasságának meghatározására. A protokoll nem csak elvi rendszereket, hanem az egységes vizsgálatokhoz rendelt műszerek központi vezérlését is magába foglalja. Megjegyzés, a kidolgozott komplex szomatodiagnosztika vizsgálati eljárás más sportágakhoz is biztosított. A szomatodiagnosztikai (kvantumvizsgálati) vizsgálatok alapját az általános egészségfelmérés, primer prevenciós módszertan alkotja.
II. Fázis: A programterv végrehajtásához szükséges feltételrendszert az I fázisban a munkacsoport elvégezte. A vizsgálatok módszertanának elkészítése után kigyűjtésre kerültek az adatbázisban található értékes minták. Ezt követően utólagosan a cél szerinti feldolgozás is megtörtént. Ezzel párhuzamosan a projektben megfogalmazott vizsgálati eljárásokhoz szükséges műszerpark is rendelkezésre állt.
 
III. Fázis
1) A kutatási program részeredményeinek összegzése.
2) A lőfegyvert használók alkalmasságának és kiválasztásának módszertani összefoglalója.
3)A vizsgálatok protokollja:

A kutatási program részeredményeinek összegzése:

A program hipotézisének lényege, hogy a lőfegyvert használók esetében egy olyan vizsgálati eljárás, módszertan jöjjön létre, amely a vizsgálati eredményeket objektívízalja és a vizsgálatok sorrendiségét protokoll szerint tartalmazza.
A vizsgálatok csoportosítása az adatbázis és az alkalmazások figyelembevételével történt. A három fő csoport a sportlövők, vadászok és fegyveres testületek tagjai. A különféle szakmai csoportokban változó kis és nagy kaliberű tűzfegyvereket használnak ( a vizsgálat a légfegyveres lövészetre nem terjedt ki). A három csoportra jellemző alkalmasság megállapításának kritériumai különbözőek.
 
Sportlövők:
A sportlövők több féle kis és nagy kaliberű kézi és marok lőfegyvert használnak (zömében 0.22 kaliberű lőfegyvertől egészen a 12 kaliberű sörétes fegyverig). A különféle sportlövészet több féle testhelyzetben történik. Testhelyzetek : -fekvő, -térdelő és álló helyzetben történnek). Egyes versenyszámoknál mint például a skeet lövészetnél mérsékelt mozgás szükséges, a szituációs lövészet esetében a statikus pontlövészettel ellentétben a dinamikus lövészet a jellemző. Ez utóbbi átmenetet képezhet a fegyveres testületek kiképzési programjaihoz ( Combat-training). A sportlövészet egyik összetett versenyszáma a biatlon (sílövészet). Napjainkban már csak kiskaliberű fegyvert használnak. A nagyöbű sportpuskáról 1978-tól térnek át a 0.22 kaliberre. Ez korábban katonai jellegű összetett kiképzés volt, ami napjainkban az egyetlen olyan sportággá vált, ami igényli a hosszútávú állóképességet (10-15-20 km-es táv) és több testhelyzetes (álló és fekvő) céllövészetet 50 méteres távra.
Külön kategóriába sorolhatók a korong lövők. Ebben a sportágban kifejezetten a korong lövészetre ajánlott sörétes lőfegyvereket használnak.
Az alkalmasság és képesség összessége a biatlonnál közelít a fegyveres testületek egyes csapatnemi kiképzésénél használható vizsgálati eljárásokhoz.
A sportlövészetben egyértelműen kimondható, hogy a vizsgálatokat csak egy meghatározott sportágra célszerű kiterjeszteni. Több lövészeti terület esetében olyan mértékben keverednek a képességek visszajelzése, hogy csak elnagyolt válaszokat kapunk az alkalmasság pontos meghatározására. A különféle sportlövészetre való alkalmasság megállapításának vizsgálati protokollja külön fejezetben található.
 
Vadászok:
A vadászat az egyik legösszetettebb képességet igénylő lőfegyver alkalmazás. A vadászatot mindkét nem képviseli. Nincs korosztály megkötés (kivéve az alsó korosztály). A vadászat egy összetett és nagyon változatos fegyver alkalmazást igényel. A vadászok egyaránt használnak sörétes és golyós lőfegyvereket. A sörétes fegyvereknél különféle kaliberek az általánosan elterjedtek (20-as, 16-os, 12-es). A vadászokra jellemző, hogy akár többféle (kaliberű) sörétes lőfegyvert is használnak. Korábban a sörétes lőfegyvert golyós fegyverként is használták (Breneke) de ez napjainkban háttérbe szorult. A vadászok az aktuális vadászathoz igazítják a fegyver választást (pl. apróvad vadászat, dúvad vadászat, libázás stb.). Ez a gazdag fegyverhasználati lehetőség tovább tovább bővíthető azzal, hogy az adott vadász az adott sörétes lőfegyverhez milyen lőszet használ. A látszólag túlbonyolított kérdésfeltétel nem indokolatlan. A fentiekben felsorolt több tényezős fegyver használat esetében szinte minden vadásznak, egyedi alkalmassági vizsgálatot lehetne összeállítani. A projektben meghatározott célok lehetőséget teremtenek arra, hogy egy vizsgálattal egyénre szabottan ajánlásokat lehessen tenni. Például olyanokat, hogy alkalmasnak ítéljük meg a vadászt arra, hogy hajtásban vegyen részt, vagy inkább ajállani lehet azt, hogy elálló legyen. Az ajánlások sora tetszőleges lehet. A szenzoros vizsgálok alapján fel lehet vetni, hogy pl. kerülje a szürkületbe csúszó vadászatokat, vagy meghatározott hőmérséklet alatt óvatossággal kezelje a billentyűt (Raynaud-szindróma). A kidolgozott képességvizsgálat módszere a Somatoinfra®©- diagnosztika adta lehetőséggel pontos eredményt és ajánlást tesz lehetővé.
A vadászatnál használt lőfegyverek esetében a nagyvad vadászatot külön kell kezelni. A nagyvad vadászatnál különféle, de jellemzően nagy kaliberű golyós lőfegyvereket használnak. A sportban használatos 0.22-es kalibert általában gyakorlásra, vagy kisebb dúvadak kilövésére használják. Külön kell kezelni a 222-es és 223-as kalibereket. Nemes vadra ajánlott golyós lőfegyverek kaliberét mindig az határozza meg, hogy lőszernek milyen kinetikus energiával kell rendelkezni (30 kg 1500J, 35, 1700J, 150kg 2500J, 400kg 4500J, nem európai nagytestű vadak elejtésénél ajánlott 800-2000 kg esetében 6000-7000J).
Ezt a kinetikus energiát minden esetben a kaliber és lőszer lövedék tömege és a lőszer kezdő sebességének összefüggése képes biztosítani.
A célzott alkalmassági vizsgálatoknál természetesen figyelembe kell venni a fegyver méretét, súlyát és a lövedék energiáját. A golyós lőfegyverek esetében külön vizsgálatot igényel az, hogy milyen irányzékot használ a vadász. Más képességek kellenek a nyílt irányzék és az optikai irányzékok használatánál. Az egyéb elektronikai irányzó rendszereket a fegyveres testületeknél tárgyaljuk.
 
Fegyveres testületek:
Az adatbázisban szereplő korábbi vizsgálatok tartalmazzák mindazokat az összetevőket amelyek lehetővé teszik a különféle fegyveres testületeknél szolgálók alkalmasságának és adott esetben a kiképzés eredményességét igazoló vizsgálatokat. A projekt fő feladata, hogy ezeket a szerteágazó pszicho-szomatikus és szomato-pszichés vizsgálatokat racionalizálja és egységes vizsgálati rendszerbe foglalja.
A fegyveres testületek adatbázis feldolgozását követően, a vadászok lőfegyver használatának sokrétű lehetőségeihez hasonlóan, különféle kategóriákba rendezte a képességek előzetes felmérését, meghatározását.
A fegyveres testületek fegyverhasználata nagyon eltérő.
A rendvédelmi szerveknél elsősorban marok lőfegyvereket használnak, nem lőtéri körülmények között (viszont a felkészítés az lőtéren zajlik).
Külön kategóriát képeznek a biztonsági őrök, vám és pénzügyőrök és a még létező iparőrök.
A közismert különleges alakulatoknál (kommandó) nagyon változatos a lőfegyver használat. A marok lőfegyver mellett használnak sorozat lövőket és mesterlövész puskákat is. Teszik ezt úgy, hogy változatos terepszituációban erőteljes fizikai és pszichikai terhelésnek vannak kitéve. A korábbi vizsgáltok rávilágítottak arra, hogy az ilyen alakulatoknál a képesség felmérés alapvető fontosságú. A kommandósok kiképzése sok esetben nem veszi figyelembe az edzés elméleti és módszertani ajánlásokat. Általános tapasztalat, hogy a kommandósok fizikális, erőnléti és állóképességi kiképzési programja nem teszi lehetővé az egyes lőfegyverek alkalmazásának az optimális használatát. Az ismert nagy hatékonyságú különleges alakulatok kiképzési rendszerében az ismerhető fel, hogy az állomány minden tagja olyan kiképzésbe részesüljön, amelyik alkalmas a képességének optimalizálására.
Katonai lőfegyver használat. A katonai kiképzési programok egyik fő területe a lőfegyverek alkalmazására terjed ki. Külön tanulmányban dolgoztuk ki korábban a katonai lőfegyver használat rendkívül változatos alkalmassági felmérés módszertanát.
A projekt eredmény összeségében tartalmazza azokat a vizsgálati kritériumokat, melyeket szinte tetszőlegesen lehet egymáshoz rendelni azzal a céllal, hogy pl. a katonai lőfegyver használathoz milyen alkalmasági felmérést célszerű használni.
A projekt által kidolgozott és felállított szomato-diagnosztikai laboratórium vizsgálati lehetőségei a lőfegyvert használóknál.
 
A központi Szomatodiagnosztika laboratórium sporttudományi vizsgálatok
műszeres és informatikai háttere.
 
A Somatoinfra ©® technológiai rendszerrel vezérelt Somatodiagnosztikai kutató, oktató és fejlesztő laboratórium szakmai besorolása:
A laboratórium hyperspektrális tartományban emissziós, reflexiós és transzmissziós képalkotással alkot fúziós képet non-invazív módon az egész emberi testről. A képalkotást a Somatoinfra technológiai rendezi egységbe, ami megfelel a funkcionális anatómiai diagnosztikának. ( Az emberi szervezetben zajló nagy sebességű kvantum biokémiai, kvantum biofizikai, metabolikus, neuro-hormonális stb. folyamatok összetett és egyedi fotonemisszióját képezi le és rendezi 3D megjelenítésben). A tájanatómiai pontosságú térben elhelyezkedő fiziológiai normál és diszfunkciós folyamatokat 34 régió besorolásnak megfelelően mutatja valós időben. A Somatoinfra technológia alkalmas nagy sebességű valós idejű akár egész test monitorozására , utólagos kiértékelésre alkalmas adatok rögzítésre. A detektált elektromágneses test emissziós sugárzás (Somatoinfra) valós időben jelzi a metabolikus és minden egyéb fiziológiai változásokat. A szervezet folyamatos és szakadatlan biokémiai változásainak kvantum detektálás túl a rendszer alkalmazható egyedüli vizsgáló módszerként a fájdalom objektivitására ( Radiculáris dermetomák HEAD stb.), farmakokinetikai folyamatok nyomon követésére, terheléses élettani vizsgálok fázisainak megállapítására.
Az egyetemek közötti nemzetközi tudományos és oktatási együttműködés szakmai támogatója a Nemzeti Népegészségügyi Központ.
 
A Somatoinfra ©® elhelyezése és annak technikai leírása:
Az előzetes QUB8 egyeztetések és a Rektori felhatalmazások alapján a központi laboratórium a TE Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszékén kijelölt helyen került felállításra.
A központi vezérkésű, komplex szomatodiagnosztikai egységet egy központi nagy teljesítményű számítógép vezéreli, az adatokat feldolgozza, archiválja, osztályozza stb. A felvételezést hypespektrális tartományban 4 detektor egység végzi.
Egész test felvételezést készít egy Somatoinfra sávszűrővel ellátott detektor, valamint egy MEDIX DR denzitás mérő (DEXA) . Az emissziós funkcionális anatómiai képalkotó rendszer (CG640 detektor), valamint a transzmissziós szabad szintű XR képalkotás fúziója lehetővé teszi a kornak nemnek megfelelő somatotipizálást (Tanner szerint). A MEDIX DR felvételt, csak egyszer kell elkészíteni, kivéve a 3E II. fő tételnek megfelelő biológiai felezési idő átlépését követően. A SI detektor felvételek korlátlanul alkalmazhatók.
A két egész test felvételt követően a SI tér spektrometriai elemzésnél jelentkező foton intenzitás eltérések esetében elsősorban lágyrészeknél és ízületeknél a reflexiós UH vizsgálatokat azonnal el lehet végezni egy a közvetlen adatbázishoz kapcsolódó SONON 300L fejjel. Vázrendszeri és ízületi SI aktivitások esetében javasolt a MEDIX DR felvétel térspektrometriai elemzését elvégezni. A sajátos váz és izomrendszeri elváltozások esetében a korlátlanul használható antropometriai adatokkal szolgáló Eva 3D szkenner végi a tized milliméteres pontosságú méréseket.
A detektorok, informatika és mechatronikai egységes rendszerszintű használatát egy finom vezérléssel kiegészített és programozott robot végzi ( a komplett tervdokumentáció, a tervezés, kivitelezés és üzembe helyezés témaszáma: VM3273.
A tervezés és kivitelezés a MTSE minőségbiztosítási rendszerének megfelelően ISO szerint történik. Az auditor a HS-Tech GmbH, amelyik a telepítést és kalibrációt követően biztosítja a komplex engedélyeket is tartalmazó Licenece engedélyt.
A technikai leírás a hardverekre és a mechatronikára vonatkoznak.
A rendszer központi vezérlését a KEFEX szoftver biztosítja. Ehhez csatlakoznak a perifériák célszoftverei. A KEFEX archiváló programja a KGLO szoftver. Az emissziós és egyéb szenzorok elemzését a TIS szoftver végzi. A bejövő jelek sáv szerinti elkülönítését 4 alap színpalettával lehet elvégezni. Igény esetében a frekvencia tartományok kiemelésére tervezett intenzitás kiemelő színpaletták is beállíthatók.
A komplex laboratórium harmadik fő egységét képezik azok a szakmai protokollokat tartalmazó programok amelyek közelítenek a mesterséges intelligencia jellegű feldolgozásokhoz.
 
A technológiai rendszerrel vezérelt Somatodiagnosztikai kutató, oktató és fejlesztő laboratórium vázlatos vizsgálati lehetőségei:
 1. Komplex és egységes anatómiai és fiziológiai állapot felmérése szomatológiai irányelveknek megfelelően.
 2. Népegészségügyi programban, sporttudományban való alkalmazás, primer prevenciós állapot felvételezés WHO irányelveknek megfelelően.
 3. Sporttudományi kutatások, vizsgálatok, terhelés élettani kiegészítő vizsgálatok, antropometriai alkattani előrejelzések, Egészség fenntartás optimalizálása. Analitikai jellegű góckeresés, váz és izomrendszeri sajátosságok feltárása, terhelés anomáliák kiszűrése, funkcionális életfolyamatok várható következményeinek előre vetítése, adott esetben dopping vizsgálati kiegészítés, rehabilitációs folyamatok tervezése és kontrollja.
 4. A komplex szomatológiai laboratórium alkalmas a morfológiai és fiziológiai (metabolikus, keringési, neuro-hormonális stb.) vizsgálatokkal egy időben szenzorok vizsgálatára és azok eredményeinek integrálására. A vizsgálatok egy időben képesek a dinamikusan zajló funkcionális anatómiai folyamatok kontrolljával az érzékelés és annak leképezésén keresztül az adekvát finom motorikus visszacsatolásokat is objektíven nagy érzékenységgel mérni.
 5. A komplex szomatológiai laboratórium vezérlő egységes a Somatoinfra®© funkcionális anatómiai 2 és 3D analóg és dinamikus képalkotása.
 
Somatoinfra működési elve:
A Humán Infravörös Szkenner az emberi testből kilépő és az anyagcsere folyamatokra jellemző különféle intenzitású és frekvencia tartományú sugárzás leképezésére, elemzésére és archiválására alkalmas rendszer. A nyert felvételek a funkcionális anatómiai képalkotó eljárása. A tájanatómiai sajátosságoknak megfelelően a kornak és nemnek megfelelő dinamikus életfolyamatok valós időben monitorozhatóak. A szakmai kalibrálásnak megfelelően az adott korú és nemű ember esetében a megjelenő jelrendszer dinamikusan mutatja a normál tartományban működő szerveket és szervrendszereket, valamint azokat a területeket (akár adottan egy szerven belül), ahol a metabolikus folyamatok változnak. A változások dinamikája lehet aktív, vagy passzív, de mindkettő irány küszöb érték feletti jelértéke jelenthet akut, vagy krónikus egészségi állapotot befolyásoló tényezőt.
 
A dinamikus valós idejű képalkotás teljes mértékben non-invazív. Az emberi testet semmilyen káros behatásnak nem teszi ki. A szakterületi felhasználások esetében (általános egészségi állapot felmérés, foglalkozás egészségügy, sport egészségügy, szűrővizsgálatok, terápiás nyomon követés, góc keresés, járványok felderítés stb.) Szükséges speciális kalibrációkat a vizsgálat céljának megfelelően elvégezni, ami egyben a használat módját is meghatározza. A Humán Infravörös Szkennerek tervezésének alapvető feltétele a felhasználás pontos ismerete. A rendszer alapvetően az egész test leképezését és felvételezését teszi lehetővé akár álló képekben, sorozat felvételekben, vagy dinamikus nagy sebességű (videó) üzemmódban.
 
Részegységei moduljai:
A Humán Infravörös Szkenner rendszer egységes mérőműszer. A modulok egymástól nem elválaszthatóak és azok önállóan nem működő képesek. A robot, szenzor és az elektronika egy egységet képez, ami cél szerinti felhasználásnak megfelelően egy kompakt egységként működtethető. Ez együttesen biztosítja azt, hogy a kívánt vizsgálat célirányosan a legérzékenyebben tegye mérhetővé a dinamikusan változó életjelenségek radiációját.
 
Informatikája mechatronikája:
A HIS rendszer informatikai alapja a mérőműszer jelrendszerének nagy érzékenységű leképezése és annak valós időben történő megjelenítése. A leképezéssel egy időben az informatika segítségével a milliós nagyságrendű különféle jelintenzitású „topográfiáját” mérhetővé teszi. A Tér Spektrometriás Elemzés a milliós képpontoknak megfelelően is képe termék és aktív +- csúcsok intenzitás különbségét mérhetővé tenni, ez által objektív értékeket produkálni. A rendszer és technológia alapját képezi, hogy a felvett emittált jelek rendszerét, topográfiáját archiválja és az azt utólagosan is mérhető tegye. A cél szerint kialakított HIS rendszerek folyamatos monitorozás képeit is képes archiválni. A mechatronikai egység feladatai, hogy a Humán Infravörös Szkennelés esetében a detektor távolságot beállítsa a felvételezéshez és méréshez, valamint optimális képes legyen test régiókra való beállásra.Kiemelten fontos pl. a sport estében, hogy a mechatronika biztosítja a mérési hibafaktorok korrekcióját.
 
A SOMATOINFRA ©®
FUNKCIONÁLIS ANATÓMIAI KÉPALKOTÁS SPORT SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ
 
A tudomány jelenlegi állása:
Hivatalos szakpolitikai vélemény: „ A fénykibocsátás önmagában nem igényli az anyag kvantummechanikai szintű tárgyalását (a mindennapi orvosi gyakorlatban, szerzői megjegyzés), ugyanakkor a biológiai folyamatok atomi szintű vizsgálata messze túlmutat az orvostudomány szintjén. A sporttudományi kutatásban elsőként van lehetőség arra, hogy az emberi szervezetben zajló nagy sebességű folyamatos kvantum-biokémiai és kvantum-biofizikai folyamatokat valós időben vizsgáljuk térben és időben minden korlátozás nélkül. A vizsgálatok rugalmasan kiterjeszthetők az alap egészségi és fiziológiás, anatómiai állapotok ismeretében a sportok specifikus képességek vizsgálatára.
 
Ennek tükrében:
A Somatoinfra®© képalkotás egy kvantumbiológiai alapkutatás eredménye. Az alapkutatás célja a kvantumbiológiai folyamatok értelmezése, objektív módon történő megfigyelése és mérhetővé tétele.
 
Az orvosi képalkotás jelenlegi fejlettségi színvonalán nem ismert olyan leképezési formát, amely alkalmas lenne a dinamikus nagy sebességű fiziológiai, biokémiai, metabolikus, neuro – hormonális stb. folyamatok valós időben történő megfigyelésére és azok értelmezésére.
A Somatoinfra ©® technológiai ezt a hiányt pótolja.
 
Az alapkutatás, orvosi képalkotás elméleti összefoglalása:
Az alapkutatás (élettudományi-kvantumbiológia) kezdeti időszakában egyértelművé vált, hogy minden életfolyamat (anyag és élet körforgása) jobban megismerhető, ha a kvantum mechanika kémia és kvantum fizika törvényeit behelyettesítjük a dinamikus életfolyamatok végtelen rendszerébe.
A kvantum jelenség érvényesül a jelenlegi orvosi képalkotás minden területén, de nem közvetlen módon, hanem közvetett eljárást és technológiát jelent. Ennek alapját képezi az elektromágneses sugárzás ismerete.
A XR, CT, scintigráfia, PET CT mind elektromágnes sugárzásokat használ, mint jeladót. Jeladónak tekinthetjük a Röntgen csövet, és a radioaktív izotópokat, vagy a rádió frekvenciás tartományt. Ezeket a sajátos frekvencia tartományokat és hullám hosszú elektromágneses sugárzásokat „közlik” a vizsgált pácienssel. A „közlés” módja lehet átvilágító jellegű (transzmissziós), vagy belülről „kivilágító” (emissziós) jellegű. Minden sajátos frekvencia jeladóhoz tartozik az orvosi képalkotásban egy „jelfogó” azaz detektor, amely képes érzékelni a jeladó elektromágneses sugárzását. Itt célszerű megjegyezni, a jelfogó érzékenysége és specifikus tartománya határozza meg az orvosi képalkotó rendszerek minőségi tulajdonságát. A specifikus detektorok azt jelentik, hogy pl. XR tartományt érzékelő detektor, gamma (γ) fotonokra érzéketlen és azokat nem képes megjeleníteni.
Az orvosi képalkotás rövid értelmezése alapján tudható, hogy a gerjesztett kvantum jelenségre épülő fotonokat alkalmaz az orvosi képalkotás azért, hogy a besugárzott pl. XR fotonok gyengüléséből, adott esetben elnyelődéséből alaktani (morfológiai) következtetéseket vonjon le. Emissziós jeladó esetében (pl. TC 99M) szükséges radiofarmakon segítségével a sugárzó radioaktív izotópot a „beteg területhez” eljuttatni és abban koncentrálni.
Így a radioaktív izotóp egy adott területen koncentrálódik és abból a területből az izotóp (diagnosztika esetében KeV) kisugárzását gamma kamerával lehet érzékelni, leképezni, amit egy régióhoz és életfolyamathoz lehet kötni (pl. pajzsmirigy vizsgálat).
 
Megjegyzés:
A leírt orvos diagnosztika eszközök, még a korszerű berendezések is minden vizsgálat esetében, un. dózisterhelést adnak a vizsgált embernek. Ez a dózis, az éves jelenleg érvényben lévő un. „éves összdózis” terhelést nem haladhatja meg. A számítások egyértelműen meghatározzák, hogy egy ember esetében évente hány radiológiai vizsgálat végezhető. Korábbi állásfoglalások a fenti tények alapján egészségfelmérésre és szűrővizsgálatokra nem ajánlották a radiológiai módszereket. Szükséges megjegyezni, hogy az orvosi képalkotás esetében létezik egy harmadik módszer is, amely az un. Reflexió elve szerint működik. Ez a vizsgálati forma nem sorolható az elektromágneses sugárzásokhoz. Ez, az UH vizsgálat. Az elemzés nem nélkülözheti azt, hogy ez a módszert is invazív eljárásnak tekintsük. Ismert tény, hogy UH vizsgálat esetében molekuláris szinten ellenőrizhetetlen lokális termikus anomália alakulhat és alakul ki.
 
Az orvosi képalkotó diagnosztikák a sporttudományba csak korlátozottan alkalmazhatók. Ezek az eljárások nem alkalmasak az edzettségi állapotok rugalmas nyomon követésére.
 
Kutatási eredmények:
A kvantumbiológiai alapkutatás pontosította, hogy az életjelenségek összessége, legyen az atomi, molekuláris, szerv-szervrendszeri, vagy rendszer biológiai egység, azaz minden életjelenség esetében „SUGÁRZÁS” is jelen van. Ennek értelmében a dinamikusan zajló (pl. kvantum biokémiai) metabolikus folyamatok, folyamatosan és szakadatlanul fotonokat bocsátanak ki. Ezek a fotonok az alapismeretekre hivatkozva pontosan meghatározható, sőt kiszámítható elektromágneses diszkrét intenzitású, de specifikus hullámhossz és frekvencia tartományban érzékelhetők.
A kutatás nem várt eredménye, hogy ez a természetes és mindig jelenlévő és az életjelenséghez tartozó sugárzás nem konstans, hanem folyamatosan változik ami számos tényezőtől függ. Említhetnénk a Hármas Elmélet (továbbiakban HE) I fő tételét, amely bizonyította, hogy az élő ember anyagcsere forgalmában létfontosságú porfirinek által a szervezetbe juttatott elemek és ionok optimális amorf, aperiodikus kristályszerkezete változik. A nem arányos bevitel az életfolyamatokban azonnali változásokat hoz létre, amelyeket specifikus foton intenzitás változás követ. Értelmezve az állítást, minden metabolikus, anyagcsere folyamat, amely eltér a tűréshatáron belüli anyag és élet körforgásától, ott az emittálódó QIR (kvantuminfrared) elektromágneses sugárzás intenzitásában azonnali valós idejű változás következik be.
Az alapkutatás (kvantumbiológiai) a HE II. fő tétele tézisként fogalmazta meg, hogy egy ember életében a dinamikusan változó kvantumbiológia jelenségek folyamatosan változnak. Ez annak tudható be, hogy a „biológia felezési idő a tézisben megfogalmazottak alapján értelmezhető volt. Az élet kezdetében és a reprodukció képesség csúcsáig az életfolyamatokat mitózis jellemzi (A biológiában a mitózis azt a folyamatot jelenti, mely során a sejt két egyenlő utódsejtbe megkettőzi a genomját). A HE II fő tétele (tézise) bizonyította , hogy a magasabb életkor esetébe növekvő mértékben foton emisszióban is jelentkező apoptózis mutatható ki. (A programozott sejthalál vagy apoptózis (PCD, programmed cell death (angolul)) a többsejtű élőlényekben lévő fölöslegessé vált sejt „öngyilkossága”. A kiemelés csak példa, amellyel csak szemléltetni lehet, hogy az életjelenségek rendszerszintű kvantumbiológiai működése mélyen összetett.
Kijelenthető, hogy egy életjelenség, pl. sejtélettani várható kvantum jelenségét viszonylag elfogadható módon ki lehet számítani. Viszont ott, ahol egy szerv sok millió sejtjének „üzemi” biokémiája zajlik, ott a nagyszámú sejtélettani folyamatok összhangját kell meghatározni. Egy szerv esetében a lokálisan jelentkező eltérő funkció az foton intenzitásban, térben jól kimutatható. Ebben az esetben el kell fogadni az empirikus jelet és nincs értelme utólagosan azt matematikai módszer segítségével elemezni.
 
A somatológiai vizsgálatok eléleti alapja :
A somatológiai vizsgálatok és felmérések elsődleges célja, hogy a vizsgált személy egészségi állapotát a lehető legteljesebb mértékben felmérje, vagy az anatómiai és fiziológiai összefüggésekben célzottan feltárja, és a megállapításokat leírja.
A somatológiai vizsgálatokkal szemben alapvető elvárás, hogy kizárólag non invazív vizsgálati módszerek alkalmazhatók, és a funkcionális anatómiai elveknek megfelelően a SOMA (test) minden összefüggését fel kell tárni és azt egy egységes rendszernek tekintve kell leírni.
A rendelkezésre álló adatok informatikai feldolgozását követően pontos képet kaphatunk arról, hogy aktuális somato típusnak (testalkatnak) megfelelőn milyen egészségi állapotban van a vizsgált személy, valamint aktív kezelő orvosi közreműködés esetében esetleges betegségeiről, és azok kezeléséről is összesítő értékelést lehet készíteni.
A kvantumbiológiai kutatások eredményeképpen a somatológiai vizsgáló módszer alapja, a jelenleg teljesen egyedi vizsgáló eljárásnak tekinthető, funkcionális anatómiai képalkotó eljárás, a Somatoinfra®komplex technológia biztosítja. A komplexitást az adja, hogy a párhuzamosan kifejlesztett humán biológiai informatikai rendszerek tetszőleges számú detektort és annak jeleit képesek befogadni, illetve alkalmas feldolgozási szinten orvos diagnosztikai rendszerekből származó adatokat is kezelni.
A központi informatikai egység alapját az emberi test által folyamatosan kibocsátott fotonok dinamikus változása teszi lehetővé. A teljes testből folyamatosan és szakadatlanul kisugárzódó jelek az infravörös tartományban detektálhatók. A fejlesztések alapján ezek a felvételek valós időben nagy sebességgel is leképezhetők, amely technológia különösen alkalmas pl. sportolók, rehabilitációs folyamatok vizsgálatához, vagy mikrosebészeti felhasználáshoz.
Néhány kiemelés a használhatóságról a teljesség igénye nélkül:
–  általános egészségi állapotfelmérés,
–  foglakozás egészségügyi alkalmazás,
–  testnevelés hatékonyságának növelése, a tanulók fizikális felmérése, kiemelten az általános iskolások váz és izomrendszeri szűrő vizsgálatában.
–  sport- és katona egészségügy, valamint sportolók edzettségének vizsgálata, szükség esetében a rehabilitációs programok nyomon követésével,
–  általános népegészségügyi pre-klinikai, pre-diagnosztikai felmérő rendszer,
–  az orvosi alapellátás egy hatékony és olcsó diagnosztikai segítője,
–  szakorvosi adaptációk,
–  életminőség környezeti vizsgálatai,
–  góckutatás,
–  stb.
 
A sport képességek Szomatodiagnosztikai vizsgálati módszerének adaptálása a lőfegyvert használó sportolók, vadászok és fegyveres testületi tagok alkalmassági és állapot felmérésénél.
(vizsgálati lehetőségek felsorolása a teljesség igénye nélkül)
 
Az adatbázis feldolgozásánál, a kísérleti és kontroll vizsgálatok elvégzésénél a vizsgálati lehetőségek cél szerinti kombinációját előre lehetett tervezni. A módszer lényege, hogy a vizsgálatok arra adjanak választ ami képes az objektív mérések alapján előre jelezni, hogy az adott korú, nemű, képzettségű stb. személytől mit várhatunk el.
Ennek a módszernek az alapja, hogy a vizsgálat kifejezetten szomatikus és pszichés képességek összesített eredményét tartalmazza és dolgozza fel. A vizsgálat nem orvosi vizsgálat, nem betegségeket vizsgál. A sportolók, vadászok, fegyveres testületi tagok esetében alap feltétel, hogy kornak és nemnek megfelelően egészséges legyen. A lőfegyver használat “veszélyes üzem”.
A komplex szomatodiagnosztikai vizsgálat első vizsgálata a Somatoinfra®© funkcionálisa anatómiai képalkotás alkalmas arra, hogy rövid idő alatt feltérképezze az adott emberi teljes testet. A szervezetben zajló kvantum biokémiai és kvantum biofizikai folyamatok emittálódó fotonjai anatómiai pontossággal jelzik, hogy mely szervben szervrendszerben zajlik metabolikus diszfunkció.
Az adatbázisból kiemelt lőfegyvert használók elemzésénél és a kísérleti, kontroll felvételezésnél csak olyan személyre terjesztettük ki az alkalmassági vizsgálatot, ahol a kornak és nemnek megfelelő egészség biztosított volt.
A módszer egyik fő ajánlása, hogy a sportképességek felvételezésénél minden esetben készüljön egy “bázis vizsgálat”. A folyamatos kontrollok erre a bázis és módosított bázisvizsgálatok összehasonlító elemzésére építi fel a nagy pontosságú képesség és alkalmasság megállapítását.
A módszer további előnye, hogy esetleges betegséget vagy balesetet (sportbaleset) követően a bázis vizsgálatra épülő rehabilitációs programot is fel lehessen építeni, és lehetőség legyen a rehabilitációs folyamat nyomon követésére.
Lőfegyvert használók képesség és alkalmasság vizsgálatának diagnosztikai módszere.
Fő vizsgálatok.
 1. Komplex Somatoinfra®© diagnosztika. összetett vizsgálati lehetőség. a) egészségi állapot felmérése, b) szomatotipus (alkati) meghatározás, c) automatikus góc meghatározás (esetünkben rejtett gócok feltárása) d) vázrendszeri sajátosságok feltérképezése, (scoliosis, kyphosis, lordosis), e) izomrendszer statikus, dinamikus, nyugalmi és terheléses vizsgálta, f) perifériás keringés meghatározás, g) anyagcsere folyamatok statikus és dinamikus folyamatainak vizsgálata, h) tényleges és rejtett fájdalom oki tényezőinek feltárás i) terhelés élettani valós idejű folyamatok rögzítése. A funkcionális anatómiai képalkotás teljes mértékben non invazív. Korlátlanul használható a vizsgált sportolót, vadászt, fegyveres testületi személyt semmilyen dózis terhelés nem éri. A módszer nagy sebességű biokémiai és biofizikai változásokat is kimutat valós időben. A mindhárom fő területen a vizsgálandó személyek döntő többsége szed valamilyen gyógyszert, táplálék kiegészítőt, vagy vitamint. Ezek hatását, felszívódást a kidolgozott nagy sebességű Somatoinfra felvételezéssel valós időben nyomon lehet követni (farmakokinetikai SI módszer). A funkcionális anatómiai képalkotás esetében az általános és minden esetben ajánlott felvételeket ki lehet egészíteni specifikus vizsgálatokkal. Ilyen például a terheléssel és egyéb mozgással járó korlátozások ( vadászok esetében például perifériás keringési vizsgálatok (viszér, vagy neuro-angio pathia). Fegyveres testületi tagoknál jelentkező túledzettségi állapotok meghatározás, jellemzően a gerinc Th-L-S szakaszának aszimmetrikus axialis terhelésből adódó discus érintettség, sportlövők esetében relatív erő index mérések, valamint a versenyzés stresszhelyzetének szomatikus összevetése ( például rajt láz, rajt készség, rajt apátia). A vizsgálat minden olyan kérdésre választ ad amely az életfolyamatok mérhető és leképezhető kvantumjeleit érzékeli.
 2. Egész test váz és izomrendszeri , valamint alapszintű szerv szervrendszeri transzmissziós képalkotó eljárása (DEXA). A DEXA technológia esetében nem a csont tömeg és az esetleges osteoporosis állapot felmérése a cél, hanem az antropometria és az alkattani tipizálás kiegészítő vázrendszeri információját tartalmazza. A vizsgálat időszakosan végezhető. Az alkalmazás a gyengített, szabad szinthez közelítő dózis ellenére évente egy vizsgálatot ajál. A szomatodiagnosztiaki laboratóriumban lévő DEXA lehetőséget teremt arra, hogy célzottan akár egy ízületi képletet is fel lehessen venni. A tájanatómiai felvételez ez esetben kiterjed az ízületekre is. A módszerrel alá lehet támasztani a Somatoinfra által leírt fiziológiai folyamatokat.
 3. A váz és izomrendszer morfológiai vizsgálta célzottan is elvégezhető. Sportlövők esetében ahol a finom motorikának fontos szerepe van, ami adott esetben a kéz ujjainak fájdalmára utal, akkor a DEXA felvételezéssel a metacarpalis és PIP ízületek esetleges kórfolyamatai is meghatározhatók. A kombinált Funkcionális anatómiai és morfológiai vizsgálatok alapján nagy pontossággal feltételezhető, hogy az adott folyamata reverzibilis, vagy irreverzibilis. Ez utóbbi esetében szakorvosi konzultáció és ellátás is szükséges.
 4. Ultrahang kiegészítő vizsgálat. Abban az esetben, ha a Somatoinfra felvételen lágyrész képlet ábrázolódik akkor a szomatodiagnosztikai labortórimban lévő ultrahang berendezéssel lágyrész képletek is leírhatók. A képletek UH megítélést nagyban segíti a SI felvételezés, mert egyértelműen meghatározható, hogy az adott képlet aktív (pl. szeptikus) vagy inaktív ( cystás jellegű). Az UH berendezést akkor is lehet használni, ha egy nem kiterjedt haematoma ábrázolódik a SI felvételen. Ennek használata különösen előnyös, ha a vérömlenyek kezelést folyamatosan kontrolláljuk.
 5. 3D képalkotás. A központi szomato-diagnosztikai laboratórium egyik detektora egy 3D vizuális szkenner. Ez a vizsgálati lehetőség, biztosítja a pontos antropometriai adatok felvételezését (0.1 mm pontosságú). A pontos szomatotipus megállapítása Tanner, vagy Scheldon módszerrel igényli a részletes alkati mérések pontosságát. A 3D szkennelés és a DEXA kiegészítések a Somatoinfra képalkotásba behelyettesítve egyértelműen meghatározza, hogy endomorf, ektomorf vagy mezomorv alkatról, vagy kevert alkatú a vizsgál páciens. Sportfelmérések esetében a sportágspecifikus igényeknek megfelelően a centrális alkattípus az ideális. A 3D képlkotás a lőfegyver használók esetében arra is alkalmas, hogy ideális egyénre szabott sporteszközt lehessen tervezni (pl. puska agyazása, vagy marok lőfegyver markolat kialakítása).
 6. Szenzorok vizsgálata: Minden sportlövész, vadász, vagy fegyveres testületi fegyver használó alapvető vizsgálatai a szenzorok állapotának felmérésével kell, hogy kezdődjön. Ez egy összetett vizsgálat ami a vízisí , audiometria és szükség esetében a vesztibularis rendszer vizsgálatára terjed ki. A lövészet esetében a látás élessége és a szem fókuszálási képessége, a színlátás, valamint minden ehhez köthető vizsgálat elméletileg és gyakorlatilag szükséges. A periméteres vizsgálattal lehet meghatározni, hogy az adott lövő esetében milyen a tér, vagy koncentrikus látás. Puskás sportlövőnél a perifériás látás nem előnyös, míg a koronglövők esetében a koncentrikus látás befolyásolhatja a leadott lövés pontosságát. Mind ezek a képességek fontos paramétereket jelentenek a vadászoknál és a különféle fegyveres testületek tagjainak.
 
A szenzorok vizsgálatainak eredménye teszi lehetővé, hogy a lövészek pontos finom motorikus, szenzomotoros képességeit vizsgálhassuk. A központi szomatodiagnosztika laboratórium központi vezérlő egységébe egy kifejezetten sportképességek mérésére alkalmas finom motorikus vizsgáló egységet építettünk be. Ezzel lehet fény és hang ingerre adott finom motorikus válaszokat mérni. Tetszőleges a beállítás lehetősége. Lehet csak fényre, csak hangra, de lehet kombinált programozott és véletlenszerű hatást beállítani. A széria szám is szabadon választható. A központi feldolgozás lehetővé teszi, hogy az egyén archiválós lapjába értékelhető faktorként építsük be. Példaként említhető, hogy a puskás célövőknél nyílt vagy diopter irányzékok esetében a szem éleslátása és a fokuszálási képességek összessége csak egy alap készség. A szembe érkező fény fotonok 50 méter esetében valós idejű érzékelésnek minősül. A sportlövő szenzo-motorikus képessége határozza meg hogy a gyorsító billentyűt mikor érinti meg. A nagyszámú vizsgálat alapján megállapítható volt, hogy az a lövő aki amikor érzékeli az a pillanatot amikor a fegyvert el kell sütni, akkor ez időben ideális esetben 0,25 másodpercet vesz igénybe. A nagyszámú vizsgálat és felmérés az adatbázisban azt is egyértelműsítette, hogy 0,45 sec-nél rosszabb finom-motorikus idő esetében a lövő “szétszórja” a lövéseket. A gyenge szenzomotoros képességeket edzéssel nem lehet javítani.
A szenzorok vizsgálatához tartozik a test “remegése”. Ezt egy sajátos kalibrált un. “tremorindex” vizsgálattal lehet pontosan mérni.
A fegyveres testületi tagok esetében a szomatikus vizsgálatokat javasolt egyéb fontos pszicho-szomatikus vizsgálatokkal kiegészíteni. Néhány alapvető vizsgálat amit a tanulmányba javasolunk. Felsorolás a teljesség igénye nélkül: – szituációs stresszhelyzet, környezeti hatások, neuro-hormonális válaszok, statikus és dinamikus hatások amelyek befolyásolhatják a fegyver alkalmazását. A Somato-pszichés vizsgálatok kiterjedhetnek az anyagcsere okozta diszkomfort érzésre, kialakult és tartós fájdalom érzetre, időjárási, vagy klimatikus összhatásra, légnyomás változása stb.
A felsorolt kiegészítő faktorok vizsgálatát akkor kell elvégezni amikor tudható, hogy pl. a katona hol fog szolgálatot teljesíteni. Az Afganisztáni szerepvállalás előtt kidolgoztunk egy célzott kiképzési programot. A kiválasztásnál figyelembe vettük a kiválasztott katona életkörülményeit és a kiképzési programját. Az ismert beszámolók és közzétett adatok alapján tudható volt, hogy nagy magasságban sajátos fiziológiai folyamatok alakulnak ki azoknál akiket tengerszint feletti maximum 1000 m magasságban képeztek ki. (2000méter felett pl. Afganisztán Tora Bora barlangoknál –A hegységekben az éghajlat értelemszerűen hegyvidéki; az ország területének jelentős része a hóhatár (4700–5200 m) fölött fekszik.).
Korábban önálló tanulmányban dolgoztuk fel a nagy magasságokban kialakuló életfolyamtok hatását. Minden esetben a programba bevont kutatónk saját magán mért adataival is hozzájárult ahhoz, hogy összeállítsunk egy alkalmazható vizsgálati módszert a katonai misszióban résztvevők alkalmasságának mérésére.
Protokoll minták a különféle fegyvert használók vizsgálatához:
 • Az egységes szomatodiagnosztikai állapotfelvételezés (egészségi állapot, sportképességek felvételezése, különleges képességek mérése,) három egységbe sorolható.
 • 1) A vizsgálat céljának megfelelő kérdés csoportok előzetes meghatározás. Példa, sportlövők esetében az adott fegyvernem használatának összetett szomatikus elvárásainak megfelelő válaszok összessége (alkattani, súlypont, súlyvonal, izomzat, belső szervi tájanatómiai.). A QB dinamikus vizsgálatokkal az aktuális metabolikus folyamatok kérdésköre (anyagcsere, neuro-hormonalis, vascularis, szenzomotorika, tremor index, esetlegesen egyéb szenzort érintő változásokra adott válaszok (pl. termikus szenzorok) monotónia tűrés, figyelem koncentráció, vázrendszer stb.) A vázlatosan leírt csoportozat tetszés szerint változtatható annak a függvényébe, hogy a mire helyezzük a fő hangsúlyt. Említhetjük az alkalmassági állapot meghatározását, aktuális edzettségi állapotot, kontroll felvételezést, vagy akár rehabilitációs vizsgálatot.
 • 2) A az első egységbe a vizsgálat egységes szerkezetét határozzuk meg, ami lehet egyszerű vagy összetett. Az elv az az, hogy minél több olyan információt tudjunk szerezni, amelyek objektív vizsgálatokon alapulnak. A kidolgozott kvantumbiológiai elvek mentén felállított komplex szomatodiagnosztikai laboratórium olyan érzékelőkkel van felszerelve, melyek a vizsgált személyre semmilyen hatással nincsenek. A kvantumbiológiai diagnosztikai módszer központi vezérlő műszere a Somatoinfra®© funkcionális anatómiai képalkotó rendszer. A központi non-invazív műszerhez tetszőlegesen lehet egyéb vizsgáló eljárásokat illeszteni. A kapott statikus 2 és 3D emittált sugárzást begyűjtő képalkotás valós időben érzékeli a testből és a test felületéről kilépő kvantum biokémiai és fizikai folyamatokat reprezentáló fotonokat. Az alap és a 34 régió célzott QIR felvételei képes arra, hogy az egyes régióban, vagy szervben- szervrendszerben a statikus és dinamikus életfolyamatok elváltozásait mint relatív intenzitást érzékelni tudja. A valós időben és egy vizsgálati idő tengelyen ábrázolódó QB intenzitás érzékelésénél további, adott esetben morfológiai vizsgálat is elvégezhető (pl. DEXA, UH). A Somatoinfra vizsgálat, miután teljes mértékben non-invazív ezért minden kockázat nélkül alkalmazható mozgás közben és más kiegészítő vizsgálatok kontroll felvételezésénél. Példa: Szituációs lövészetnél a lövészet alatt vizsgálni lehet, hogy a terhelés hatására milyen izom kontrakciók, aerob, anaerob, figyelem koncentrálási, vagy tremor változások állnak be. A vizsgáltok minden esetben az 1) kérdésfeltevésre adott válaszok objektív mérések összessége.
 • 3) A megfelelő “kérdésfeltevésre” vonatkozó objektív, dokumentálható mérések összessége lehetőséget teremt arra, hogy a vizsgáltok sorrendiségének feldolgozásával teljes körű választ adjon a rendszer az adott személy (szigorúan egyénre szabottan) az alkalmasságára, terhelhetőségére stb.
A komplex szomato diagnosztika vizsgálatok esetében az első vizsgálatot bázis vizsgálatnak kell tekinteni. A bázisvizsgálat kérdésfeltevés nélkül a vizsgált személy anatómiai és funkcionális összefüggéseit írja el, kornak és nemnek megfelelően. A bázis vizsgálatot követően tetszőleges és minden korlátozás nélkül kontroll és pl. célzott edzettségi, rehabilitációs, góckutatási, fájdalom megjelenítés stb. vizsgálatok végezhetők, akár edzés helyszínén is. Ennek feltétele, hogy minden esetben a bázis vizsgálatokhoz kell hasonlítani a mért értékeket.
A kvantumbiolgóiai kutatások eredményei tették lehetővé, hogy a funkcionális anatómiai képalkotást a lőfegyverek használatának vizsgálatára fel lehessen használni.
A kutatási időszakban bizonyítani lehetett, hogy a QB Szomatodiagnosztikai laboratórium kiegészítő vizsgálatok beiktatásával alkalmas magas színvonalú sporttudományi kutatások végzéséhez.
Záró gondolat: A Testnevelési Egyetem Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszékén működő laboratórium, valamint a Műegyetemi Természet és Sporttudományi Közhasznú Egyesület és annak alapítványi tudományos szervezete a QUB8 által biztosított vizsgálati rendszer (adatbázis alapján) kiterjeszthető a jövőben más sportágakra, testnevelésre, népegészségügyi vizsgálatokra, egészség pénztárakra.
 
2020.12.17.