A tudomány és a tudományos jellegű hírek és események jelen vannak napjainkban. Az elmúlt hetekben a hazai és a nemzetközi sajtóban, a tudományra és annak művelésére, valamint a tudományos címek viselésére vonatkozó hírekben egyszerre jelent meg a politikai és a tudományos adminisztráció. Az elvonatkoztatott tiszta TUDOMÁNY viszont nem. Tekinthetnék ezt akár napi aktuális politikai viharnak, ha a szócsaták jellemzően csak a napi aktualitásokat tükrözték volna. A tudományosnak mondható közéleti zavar viszont abból adódott, hogy térben és időben kellett volna egyszerre tudományosan gondolkodni. Ez nem sikerült. Oly annyira nem sikerült, hogy az elefántcsonttoronyba zárkózott tudósok, akik címeik hangosztatásával alkotják a tudományos elit klubbot, azok tekintélye is csorbulni látszik.

A tudományoktól messze álló sokszor stílustalan és tényeket ferdítő politikai viharba belekeveredtek olyan tudományos címekkel rendelkező tudósok is, akiket egyébként jótékonyan védtek a tudományos intézmények és maga a Magyar Tudományos Akadémia is.

Ahhoz, hogy a bulvársajtó szintjére került tudományt is érintő vitát vissza lehessen emelni a maga méltó rangjára, ahhoz az szükséges, hogy górcső alá vegyük a tudományos életet, annak szereplőit és magát azt, hogy mit tekintünk tudománynak.

A Palatinusi elemzéseknek nem az a feladata, hogy előírás szerint, tudósoktól kötelezően citált és hivatkozott dolgozatokat elemezzen és készítsen.

A Palatinusi filozófia alapján a tudományoknak felül kell kerekedni a politika silány szintjén. Azon kell fáradozni minden tudománynak, a világ minden pontján, térben és időben, hogy a politika és pénzvilág okozta lassan visszafordíthatatlan természeti kárait hogyan lehetne megfékezni, mérsékelni. Ez minden túlzás nélkül az emberiség létkérdése.

A mindennapi hírek és tekintélyelvű, egymásnak ellentmondó szócsaták helyett a tudomány szilárd és olykor rideg tényszerűségének tekintélyét kellene visszaállítani. Ettől egyre inkább eltávolodunk, mert a tudományok egyre jobban kompromittálják magukat, a tudományos élet szereplői egyre inkább ingoványos talajra tévednek. A tudósok egyre jobban vazallusok lesznek (vazallus=alárendelt, függő helyzetben lévő személy, csatlós. Miután nehogy plágiumon érjenek a hivatkozás az: Idegen szavak és kifejezések szótárából Akadémiai Kiadó 889. oldali kiemelés), mert mindenben függnek az aktuális politikai irányzatoktól, fizetésüket áttételesen politikai pártok határozzák meg és a tudományt megrendelésre művelik.

Így fordulhat elő az, hogy napjaink tudósai közül jó néhányak, a tér és idő problémájának tényszerű meglétét felülírva, időutazóvá váltak és a történelmet is igyekszenek átírni. A történelem átírása egy ismert, de nem éppen tudományosnak tekinthető módszer. A tekintély és diploma elvű tudományos élet talán akaratlanul elfogadta a politika egy olyan kérését, amiről tudhatta volt, hogy a tudománytól nagyon távol áll. Az ügy sürgetése meglepte a tudomány állóvizében élő címmekkel rendelkező tudósokat. Vihar támadt az állóvízben (lehet, hogy csak klímaváltozás). A határozott döntésekhez nem szokott tudósok úgy gondolták, hogy bármilyen területen élhetnek a tudományos publikációkban szokásos és a konferenciák hangnemében alkalmazott sejtelmes megfogalmazásokkal. Tévedtek, mert ezzel felfedték a mélyen szunnyadó és a tudományos gondolkodástó nagyon messze álló adminisztratív tudománytalanságot.

Nézzük a jó oldalát és bízzunk abba, hogy a tudományos életben elkezdődött egy megtisztulási folyamat és ezzel talán lehetőség nyílik arra is, hogy a független tudományos élet ismét betöltse azt a szerepét, ami elvárható tőle.

A Palatinusi írások, mint ahogyan az az archívumban is megtalálható írásokban is olvashatók, féltő gonddal figyelik a hazai és a nemzetközi tudományos életet. Minden ismerté vált esetben szóvá teszi azokat a tudományos vadhajtásokat, amelyekre a tudományos adminisztráció nem reagál, vagy rosszabb esetben adminisztratív és bértudósok is közreműködnek (tisztes díjazás ellenében) a nyilvánvaló tudománytalanságba.

A Palatinusi elvek mentén a jövőben még következetesebben igyekszünk feltárni azokat a folyamatokat, eseményeket és történéseket, amelyek a tudományra hivatkoznak, de nem a természetet, nem az Embert és nem utolsó sorban nem a tudomány érdekeit szolgálják.

Palatinus társaság

2012. április 7.