A 2008-04-28-as közzététel 2010-03-07-i aktualizálása
Napjainkban az interneten többször felbukkan a „Somatoinfra diagnosztika”, mint az orvosi diagnosztika egyik új módszere. Sajnálatos, hogy az írások, reklámanyagok sok esetben pontatlanok, megtévesztők és tudománytalanok. Kirívó eset, amikor egy orvos a somatoinfrára hivatkozik, és azt keveri nehezen értelmezhető „gyógyító” tevékenységgel.

Ellát betegeket, kezel betegségeket, és csodálatos gyógyulásokról számol be, mindezt teszi a Somatoinfrára való hivatkozással. Nehéz szakmailag hozzászólni ezekhez az írásokhoz és hírekhez. Elsődlegesen az orvos szakmának kellene reagálni az ilyen jelenségekre, de tudjuk, sok esetben a betegellátás sajátos helyeihez, működésükhöz a hatóságok is hozzájárultak.

Szükségszerű tehát ennek a kutatási tudományterületnek a szakmai rendezése és túlzások és fellengzőség nélküli ismertetése. Az elmúlt évek kutatási eredményei lehetőséget teremtettek arra, hogy a biológiai antropológia, humánbiológia egyik mérési eljárását a helyén kezeljük, alkalmazzuk, valamint lehetőséget adjunk arra, hogy az orvostudomány igény esetén beillessze a mindennapi orvos-diagnosztikai és terápiás ellátási rendszerek tárházába.

A Somatoinfra diagnosztika kutatása a Műegyetemen történik, immáron több mint húsz éve. A kutatott humán infravörös képalkotó eljárásnak a nevet a kutatócsoport adta. Az elnevezés azért kapta a Somatoinfra©® megjelölést, mert ezzel is szerette volna elkülöníteni a kutatócsoport a világban alkalmazott thermovíziós, „hőkamerás" vizsgálatoktól a módszerét és a technológiáját.

A kutatási program eredménye alapján létrejött tudásanyag birtokában a módszert, technológiát és eszközt a szükséges szoftverekkel együtt védelem alá helyezte az egyetemi tudományos egyesület, ezzel is biztosítva a tudomány védelmét, valamint a módszer egyediségét.

Mindezek ellenére – esetünkben valószínűsíthetően üzleti megfontolások alapján (hazánkban nem meglepő) – szerzői jogsértéseket, védjegyoltalmi bitorlásokat, szabadalmi jogsértéseket tapasztalunk. Az agresszív és csak marketing jellegű reklámok és szakszerűtlen alkalmazások felmérhetetlen károkat (elsősorban szakmai) okoznak a kutatócsoportnak, de gyanútlan személyeket is megtévesztenek.
Ezért fordulhatott elő az, hogy egy orvos-szakmai kollégium állásfoglalásában egyetlen szakmai érv felhozása nélkül elmarasztalták a kutatás eredményeit, súlyos kritikát fogalmaztak meg a Somatoinfra diagnosztikáról, úgy, hogy bevallásuk szerint csak bulvárlapokat olvastak. Mint a kutatás vezetője, többször próbáltam szakmai konzultációkat folyatatni, de sok esetben merev elutasításban volt részem.
örömre ad okot viszont az, hogy azokban az orvosi körökben, ahol kreatív alkotó munka zajlik, eredményes és pezsgő kutatómunkát tudtunk megvalósítani.

A tudományosnak nem mondható internetes portálokon megjelenő reklámtevékenységek viszont csak arról tesznek tanúbizonyságot, hogy teljesen mindegy, milyen tevékenységet folytat az adott vállalkozás, a lényeg, hogy szép, színes képeket kapjanak a páciensek minden tartalom nélkül, orvosi ellenjegyzéssel. Ismeretes olyan tevékenység, ahol olyan orvos tevékenykedik, aki egyetlen alkalommal sem konzultált a módszert kifejlesztő kutatócsoporttal. Arról nem is beszélve, hogy az Műegyetemen még az alapképzést sem sajátította el. Tévedésen alapul az a kijelentés is, hogy az egyetemen „gépkezelést” oktatunk. Egy műszer, a technikai eszköz, az informatikai rendszer alkalmazása még nem jogosít fel senkit sem arra, hogy egy tudományterület szakértője legyen. Példaként említhető, hogy egy ultrahang-diagnosztikai berendezés kezelését technikailag bárkinek meg lehet tanítani, de attól még megfelelő módon ultrahangos vizsgálatot emberen nem jogosult elvégezni. Ezt csak abban az esetben teheti, ha a tudományterület szakvizsgájával is rendelkezik.

Az, hogy a Somatoinfra méréstechnikát és módszert folyamatosan „hőkamerás”” technológiának nevezik, megtévesztő és pontatlan megállapítás. Ezért fordulhat elő, hogy az elnevezések keverednek, mint pl. „hőkamerás”, thermovíziós vagy Somatoinfra.

A megtévesztő reklámanyagokban az elvégzett kutatómunka eredményeinek töredéke sem lelhető fel, viszont magabiztossággal állítanak olyan dolgokat, amelyek alapvetően ellentétesek a természettudományokkal és a szomatodiagnosztika, szomatometria tudományával. Példaként említhető az a televízióban sugárzott reklámfilm, amiben látható, hogy a vizsgált páciensek testhőmérséklete 7–9 °C. Ebből arra lehet következtetni, hogy a magánrendelőben a minimális ismerettel sem rendelkeznek a hőmérsékleti sugárzások méréséről.  

A megjelenő írásokban a plagizálás általánosnak mondható, ez is minősíti a közzé adót, de egyben sújtja a kutatót is. Zavaros módon különféle tanulmányokból, iratanyagokból kiemelt mondatok egymás mellé helyezése és nem megfelelő illesztése valóban a koholt tudományok látszatát kelthetik. Szükséges megemlíteni, hogy több helyen hivatkoznak pl. arra, hogy az Egészségügyi Tudományos Tanács a Somatoinfra diagnosztikát befogadta az orvos-diagnosztikai módszerek közé (2002). A hivatkozás pontatlan és megtévesztő.

A Műegyetemi Természettudományi Kar és a Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Közhasznú Egyesület egy összefoglaló tanulmányt nyújtott be az Magyar Tudományos Akadémia Egészségügyi Tudományos Tanácsához, és az elvégzett kutatómunkáról beszámolót készített. A Műegyetem Természettudományi Karához érkező ETT véleményben az ETT azt írja le, hogy a benyújtott kutatási anyagok és eredmények alapján a természettudományi kutatások lezártnak tekinthetők, valamint javaslatot tesz a tudományos tanács arra vonatkozólag, hogy a jövőben mely, az orvostudományhoz illeszthető tevékenységével bővítse ki a kutatócsoport működését. Az ajánlásnak megfelelően a kutatócsoport jelenleg is ennek a szellemiségében tevékenykedik, ami nem jelenti azt, hogy a természettudományi kutatásokat orvostudományi kutatásokra váltotta volna. A szomatológiai (humánbiológiai, antropológiai, kvantumbiológiai stb.) kutatások csak komplex szakmai együttműködéssel valósíthatók meg. A magas szintű szakmai kutatómunkát hivatott biztosítani pl. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora és az Országos Tisztiorvosi Hivatal országos tiszti-főorvosa által aláírt kutatási együttműködési szerződés is.

A szakmai megítélést az is nagymértékben zavarja, hogy a tudatos csúsztatásokat a felületes szemlélődő összemossa. Az átfedések miatt úgy tűnhet, hogy a thermovíziós, hőtérképes vizsgálatok és a Somatoinfra diagnosztika egy és ugyanaz a módszer.  A thermovíziós vizsgálatokról és a hőtérképezésről tudható, hogy a közel 40 éve zajló intenzív nemzetközi kutatások sem tudták a definitív orvosláshoz illeszteni.

A Somatoinfra diagnosztika elméletében és módszerében is teljes mértékben eltér a „hőfényképezéstől”. A felületes szemlélődő, alkalmazó abból indul ki, hogy csak egy hőkamera szükséges, és akkor már bárki végezhet vele emberen vizsgálatot. A Somatoinfra vizsgálat a megfelelő tudáson túl megköveteli a technikai rendszertől, érzékelőktől a specifikus felhasználáshoz szükséges érzékenységet, pontosságot, és minden egyéb megfogalmazott igény meglétét. Sajnálatos módon 2007-ben ezért kellett a BUHU-1 rendszert kivonni a kutatási programból. A döntés oka, hogy a műszaki fejlesztéssel megbízott társaság nem tudott az igényeknek megfelelően biológiai vizsgálatokra alkalmas érzékelőt gyártani, és az előírt szoftveren önkényesen változtatásokat végzett, valamint bevizsgálásra készüléket nem adott át.  Az elmúlt 15 évben tudomásul kellett venni, hogy humán vizsgálatokra alkalmas érzékelőket csak egy helyen tudnak előállítani a világban.

Az ETT említett leírásában a célfeladatok és a jövőbeni kutatás területeinek kijelölése mellett meghatározta, hogy milyen engedélyezési eljárásoknak is meg kell megfelelni. Az egyetemi közhasznú tudományos egyesület lefolytatta az engedélyezési és bejelentési eljárások sorát, ami alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Orvostechnikai Igazgatósága a regisztrációt elvégezte a HU/CA01/651/07 nyilvántartási számon. A megjelölés: 34273 Szomatoinfra diagnosztikai rendszer, ami elidegeníthetetlen az egyetemi természettudományi egyesülettől.

A kialakult helyzetben az sem meglepő, hogy a Somatoinfra®© diagnosztikát arra használják fel orvosok, hogy meglévő szakorvosi tevékenységük mellé korlátlanul vegyenek fel más orvosi tevékenységeket, amelyekből nem rendelkeznek szakvizsgával. így fordulhat elő, hogy egy-egy nőgyógyász hol endokrinológiával, hol urológiával, hol gastroenterológiával stb. foglalkozik. Tudomásom szerint, ha valaki orvosi tevékenységet folytat, akkor csak és kizárólagosan szakvizsgájának megfelelő szakmai munkára terjedhet ki gyógyító tevékenysége.
A Budapesti Műszaki Egyetem Természettudományi Kar Nukleáris Technikai Tanszék Központi Somatológiai Laboratórium kutatócsoportja ezért elhatárolódik minden szakmai és jogsértésen alapuló, megtévesztő tevékenységtől, ami a Somatoinfra©® diagnosztikára való hivatkozással történik.

A Somatoinfra©® diagnosztikai rendszer eszköze – mint berendezés – jelenleg több típust foglal magába. Eszközgyártó híján kereskedelmi forgalomba hozható típus jelenleg még nincs. A 2007. évben kísérletképpen beindult un. BUHU-1 rendszer műszaki fejlesztése. Az alvállalkozó tesztelhető és technikailag alkalmas berendezést nem tudott előállítani, ezért a licence tulajdonosok a BUHU-1 rendszer orvostechnikai minősítő tanúsítványait erről a típusról visszavonták.

A szakmai kutatási programok szükségszerűvé teszik, hogy a folyamatban lévő kutatások érdekében kihelyezett laboratóriumok üzemelhessenek kizárólagosan kutatási célokkal. A kutatási programot befogadó intézmények, kórházak, rendelők stb. esetében egyedi, célfelhasználásra alkalmas berendezések készülnek, típus-megjelöléssel. A licence, szerzői és minden egyéb jogokat képviselő kuratórium az eseti előállítási dokumentációt az érvényben lévő engedélyeztetési eljárások alá vonja.

A Somatoinfra®© diagnosztika jelenleg nem orvosi tevékenység, meghatározott és behatárolható esetekben szakorvosi vizsgálatokat csak támogathat, kiegészíthet. Minden olyan esetben, amikor a felhasználó eltér a Somatoinfra©® vizsgálati rendszer protokolljától, valamint a rendszerhez tervezett informatikai feldolgozás módszerétől (szakmai szoftverek együttese KEFE, KGLO, TIS, SIA, SO, SMP, FSIV, FSIQ), akkor a szakmai felelősséget is viselnie kell, tehát a felelősség az alkalmazót terheli.

A feltört, másolt, jogdíj nélküli szoftverhasználat a szerzői jog vétségét meríti ki.
A Somatoinfra®© diagnosztikai rendszer kutatócsoportjai, alkotók, tervezők, jogtulajdonosok kinyilvánítják, és nyilatkozatot tesznek arra, hogy a Somatoinfra©® diagnosztikai rendszer minden elemét egységnek és egymástól elválaszthatatlannak tekintik.

Az elkövetkezendő időben a kutatók, alkotók, szerzők fenntartják maguknak azt a jogot, hogy a Somatoionfra®© használat esetében a technikai eszközre és a technológiára vonatkozólag évente a kutatási program menetét ellenőrzik, és szakmai beszámolókat készíttetnek. Ezek megfelelnek az éves akkreditációs tanulmányoknak. Sikeres akkreditációt követően az eszköz kalibrációját is szükséges elvégezni. Megfelelő eredménynek esetében a műszaki, technikai és alkalmazás-licencia engedély hosszabbításra kerül.

A Somatoinfra ®© diagnosztikai rendszer:
Magyar Szabadalmi Hivatal
Védjegy okirat ügyszáma
M040064
Védjegy nyilvántartása
183 671
(kiterjesztése 2014.)
Magyar Szabadalmi Hivatal
Szabadalmi nyilvántartási száma:
P0501061
Bejelentés
2005. nov. 15.
Szoftvervédelmek: A szerzői jogvédelem alapján a szerzőkhöz köthetően.

 

 

Dr. Szacsky Mihály
BME NTI tudományos munkatárs
a Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Közhasznú Egyesület elnöke
a kutatási program vezetője