A századforduló környékén a fizikusok egyik fő kutatási területe a termikus sugárzás volt. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy minden T≠0 K hőmérsékletű test szakadatlanul sugároz. A sugárzás leírására több kísérletet is tettek, melyek során a fekete-test modellt alkalmazták.

A modell szerint egy üreget vizsgálunk, melynek falán az üreg méretéhez képest kicsi nyílás van (1. ábra). A nyíláson bejutó fény csak végtelen sok reflexió után érheti el újra az üreg nyílását, tehát ekkorra gyakorlatilag zérus az intenzitása…

Tovább…