A címre pillantva az az érzése támadhat az olvasónak, hogy valami tévedés történt. Hogyan kerülhet ez a téma egy természettudományokkal és ökológiával, természet-tájvédelemmel foglakozó rovatba? A Palatinus különféle témáinak elemzése minden esetben kötődik a megállíthatatlan természeti folyamatok vizsgálatához, időnként az ismert folyamatokban bekövetkező aktuális és nem várt eseményekhez is.

Teszi ezt akkor is, ha a természeti környezet rombolását és pusztulását az egyéb katasztrófákon túl a tudatosan tervezett, ember által okozott rombolás és pusztítás felgyorsítani látszik. Esetünkben is (a társadalomtudományi elemzéseket hátrahagyva) azért foglakozunk az izraeli-libanoni háborúval, mert a harci események következtében nagyfokú környezetkárosítás is kíséri a politika által gerjesztett konfliktust.

Tovább…