„Az ember egymást falva hízik, s alkalmasint csak az nem keres mentől táplálóbeledelt, akinek gyomra elromlott, és nem bír könnyen emészteni. De a gondviselés kegyelme gyakran rejt a keserűbe is valami vigasztalót, hogy ne szokjunk el sem a reménytől, sem a szeretettől, s a szétdarabolt magyar föld részei teljesíthetnek külön oly hivatást, melyet együtt bizonyos korszakban képtelenek volnának betölteni.”

Tovább…