Az etnológia (gör. ethnosz = nép, valamint a lógosz = tan) az emberről mint kultúrával rendelkező lényről szóló tudomány. Az etnológia az etnográfiai munkákban ölt testet sok esetben. Az etnográfia leíró tudomány, amely az adatfelvételek, megfigyelések, elemzések leírására korlátozódik. Az etnológia a felvilágosodás korában vált le az antropológiáról, az embertanról (gör. anthroposz = ember, lógosz = tan). Az antropológia szétválik kulturális, illetve biológiai antropológiára. Az etnológiát ezért nevezik néha kulturális antropológiának.

Tovább…