írásainkkal kapcsolatosan, ha lehetőségünk van, akkor mindig arra törekszünk, hogy a statisztikai adatok felvételét és azoknak kiértékelését saját-magunk végezzük el. Ezen írásunkban is több mint 100 első- és másodéves egyetemi hallgató válaszára támaszkodunk. Minden egyetemi hallgató ismerte József Attila nevét, föl tudott sorolni 2–5 költeményének a címét és egyöntetűen azt állították – amit mi is –, hogy egyetlen ma élő magyar költő költészete sem éri el József Attila költészetének a szintjét. Tehát leszögezhetjük, hogy József Attila – Nagy Költő volt. Az idő nem kezdte ki a verseit, minden korban Nagy Költő marad, mert témájuktól függetlenül versei rendkívül mélyek és igazak.

Tovább…