A földfelszín hőmérsékleti sugárzását alapvetően a felszín hőmérséklete és emissziós tényezője határozza meg. Az emissziós tényező függ az anyagi összetételtől és a vizsgált frekvenciától. Az idegen testek felderítésénél előforduló természetes szilárd felszínek reflexiós tényezője elhanyagolható. Vízzel vagy egyéb folyadékkal borított felszínek esetén a reflexió azonban jelentős lehet, ami a sugárzási teljesítmény mérési eredményeit jelentősen befolyásolhatja. Ha a felszínről érkező hőmérsékleti sugárzás detektálásával kívánunk információt szerezni a talaj összetételének esetleges felszín alatti inhomogenitásairól, vizsgálnunk kell az inhomogenitásnak a felszín hőmérsékleteloszlására gyakorolt hatását.

Tovább…