A semmi című dolgozat a semmimv.hu honlapon érhető el, a nyolcadik rész az univerzumban létező életjelenségekkel és e jelenségek mibenlétével foglalkozik.

A dolgozat elképzelése szerint a létező valóság jelenségei egyetlen, úgynevezett természet fraktál alakzatba rendezettek. A természet fraktál alakzatnak létezik élet fraktál részalakzata. Az élet fraktál, hasonlóan a természet fraktál alakzathoz, rendszerszintekkel rendelkezik, ezért a létező életjelenségek nem lokalizálhatók csupán a kémiai-biológiai rendszerszinthez. Az életjelenségek az atommagok alatti-,és a bolygók feletti rendszerszinteken is léteznek. Léteznek az ember rendszerszintje feletti szuperintelligenciák, akik azonban megközelítően hasonló viszonyban lehetnek velünk, mint például mi vagyunk az emésztő szerveinkben létező élő szervezetekkel.

Tovább…