Az utóbbi időben többször felteszik a kérdést, hogy vajon ki lehet a felelős a kolontári iszapkatasztrófáért. Mivel sajnálatos módon emberek is áldozatul estek, ezért az egész társadalom e témában rögtön kialakította álláspontját. Ez teljes mértékben elítélő álláspont, és az ezzel kapcsolatos, a médiában teret kapó vélemények is (joggal) jórészt ezt támasztják alá. Ez természetes, hiszen egy eddig még nem tapasztalt súlyos esemény történt, amit korábban csak úgynevezett katasztrófafilmekben, vagy távoli országokról szóló tudósításokban láthattunk az utóbbi évtizedekben.

Ennek ellenére, első hallásra talán megbotránkoztatóan fel lehetne tenni az újabb kérdést: Hol, milyen téren? és ez nem rossz vicc, vagy tudatlanság. Ugyanis a jelenlegi közbeszéd egy nagy kalap alá veszi az eseményeket (érthetően), és ezek után a felelősség kérdését is. Aztán ilyen alapon megtörténik a különböző, általában egy-egy részkérdésre vonatkozó vélemények, szakvélemények beskatulyázása. Mégpedig vagy az „elítélő”, vagy a „védő” táborba, ami teljességgel lehetetlen helyzetbe hozhat embereket, és általában nem is igaz.

 

Véleményünk szerint két alapvető részre kellene bontani az események vizsgálatát az ezzel foglalkozó szakértőknek. Először meg kell vizsgálni, mi az alapvető oka a katasztrófának, tehát az miért ott következett be, ahol. Ennek aztán lehetnek természeti, emberi összetevői. De a másik megközelítés is fontos. A „miért ott” kérdés mellé kell még egy másik, mégpedig az „ott miért”kérdést is. Ez azt jelenti (nem nyelvtani lelemény), hogy az alapvető okok mellett azt külön meg kell vizsgálni, hogy a bekövetkezett katasztrófa miért most történt (szintén természeti és emberi nézőpontból).

 

Továbbá, ami nagyon fontos dolog, és ez megint egy újabb vizsgálati (másodszori) szempont, a gátszakadás miért okozta 10 ember halálát. Sajnos ezt így még tudomásom szerint nem vizsgálták, pedig a gátszakadásnak az emberhalál folyománya, nem pedig „természetes” okozata. Remélem a szakértői vizsgálatok erre a második (esetleg már harmadik) kérdésre is megfelelnek, és akkor az eddigi vita is helyes mederbe terelődik.

 

(Winkler)

 

2010-10-30