Ács Ferenc

ELTE, Földrajz- és Földtudományi
Intézet, Meteorológiai Tanszék

* Meghívott előadás az Apáczai Nyári
Akadémián, Újvidék, 2013 július 8-12

 

Vázlat

• Éghajlat
• Növényzet – éghajlat
• A leíró éghajlat-osztályozás megszületése (Humboldt, Köppen)
• A leíró éghajlat-osztályozás fejlődése (Köppen, Thornthwaite)
• A leíró éghajlat-osztályozás jelene (Feddema, Essenwanger)
• Záró gondolatok (lokálpatriotizmus és éghajlat-osztályozás)

Tovább…