Meddig tart még az emberi szellem süllyedése?

  Meddig tart még az emberi szellem süllyedése? A forrásokból összeállította, olvasmányaiból, gondolataival kiegészítette, szerkesztette: Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus...

Élet fraktál az univerzumban

A semmi című dolgozat a semmimv.hu honlapon érhető el, a nyolcadik rész az univerzumban létező életjelenségekkel és e jelenségek mibenlétével foglalkozik. A dolgozat elképzelése szerint a létező valóság jelenségei egyetlen, úgynevezett természet fraktál alakzatba...

Légi felderítés, távérzékelés infravörös tartományban

A kolontári gátszakadást követően számos csoport jelezte, hogy méréseket végeztek a katasztrófa sújtotta területen. A nem szervezett, és az egységes mentési elveket nem figyelembe vevő önkéntesek, mint ahogyan az várható volt, ellentétes eredményeket tettek közzé. Nem...

Tudományok, társtudományok

A Palatinus írások olvasásakor többekben felvetődhet, hogy milyen tudományt képviselhet a palatinus szakíró, amikor szinte szabadon hivatkozik hol kémiára, hol biológiára, hol ökológiára… és még sorolhatnák a tudomány számos szakterületeit. A palatinuszi...