Szacsky Mihály

Hazánkban és szinte az egész világban sok gonddal terhelt feszültségek tapasztalhatóak. Az általános társadalmi és természeti konfliktusokat, zavarokat figyelmen kívül hagyva tudhatjuk, hogy csak egészséges emberekkel lehet jövőt építeni. Teljes körű Antropológiai, azaz embertani vizsgálatok azt vetítik előre, hogy a számos természeti és társadalmi konfliktus halmazai közvetlenül és közvetetten rontják az emberek egészségi állapotát. Ez az egyszerű megállapítás felméréseken, vizsgálatokon és tényeken alapszanak.

A tudomány néhány területe igyekszik ezeken a gondokon segíteni, de hatékony munkát nem tudnak kifejteni, mert egyéb érdekeknek nem célja az Emberi Egészség fenntartása.

Úgy gondolhatjuk, hogy a természettudományok és az orvostudomány ezzel a bonyolult kérdéssel meg tud birkózni. A mindennapi gyakorlat viszont azt mutatja, hogy jelenleg még a XXI. századra jellemző betegségek kialakulását sem lehetett feltárni, értelmezni, ezért gyógyításuk is inkább nevezhető tüneti kezelésnek.

Az egészséget súlyosan befolyásoló tényezőket elsősorban a környezeti változásokban kell keresni. A mindennapi életvitel és életmód egy Ember esetében az egészségét meghatározó tényező lehet. A jövőben a környezet egészségkárosító folyamatait komplexen szükséges elemezni, mert a betegségeket nem szűkíthetjük le csak genetikára. Napjaink egészségkárosító hatásait elsősorban a táplálékozásban, a mozgáshiányban és a környezet szennyezésben kereshetjük.

Hazánkban, mint az tapasztalható, sajnálatosan bizonyos megbetegedések statisztikai előfordulása igen gyakori, sőt ezeknél a betegségeknél a világ negatív értelembe vett élvonalába tartozunk.

A betegségek diagnosztizálása és ellátása soha nem látott erőfeszítést igényel az orvosoktól, betegellátóktól és egészségügyi intézményektől. A folyamatos betegellátás miatt az egészség fenntartására nem marad erő és kapacitás.

A Műegyetemi Természet és Sporttudományi Közhasznú Egyesület több mint húsz éve végez kutatásokat az élettudományok területén. Ezt a kutató munkát minden esetben tudományos kapcsolati rendszerben végezte és végzi. A kutatások eredményei és azok összefoglalói, tanulmányok, dolgozatok formájában folyamatosan olvashatóak az Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány tudományos fórumában ( www.pannonpalatinus.hu ).

Az egyik leg átfogóbb és kidolgozott élettudományi kutatási programja az egyesületnek az Antropológia (Embertan) tudomány ágában született.

Az Embertan mindkét fő irányzatát egy egységbe ötvözve (fiziológiai és kulturális antropológia) egy komplex Somatologiai (Testtan) módszert dolgozott ki az egyesület kutatócsoportja, ami magába foglalja Ember centrikusan, a kornak nemnek megfelelő „egészségfelmérő” diagnosztikai módszereket, a somatotipizálást, funkcionális anatómiai vizsgálatot, pszicho-somaticus és somato-pszicnés állapotok és folyamatok leírását. A kidolgozott szomatodiagnosztikai eljárás korra és nemre tekintet nélkül elvégezhető. A vizsgálatok csak objektív non-invazí technológiákat és módszereket fog össze. A komplex szomatológiai diagnosztika az egységes informatikai elveknek megfelelően tetszőlegesen kombinálhatóak. A gazdag variációs lehetőség biztosítani képes a szükséges és elégséges technológiák egymásra épülését. A komplex somatodiagnosztikai eljárás minden esetben arra keres magyarázatot és választ, hogy a mindennapi életében a vizsgált Ember életvitele és életmódja milyen egyensúlyi, vagy egyensúlytalansági állapotban van. Esetlegesen feltárja az egészséget befolyásoló tényezők jelenlétét, vagy az életfolyamatait károsító hatásokat. A szomatodignosztikai vizsgálat alkalmas arra, hogy meghatározott életfolyamatokat károsító hatásokat feltárjon, leírjon és ennek megfelelően célzottan irányítson át embereket szakorvosi vizsgálatokra, vagy célzott szűrővizsgálattokra.

A Sztomatológiai és szomatodignosztikai állapotfelmérő technológia eszközrendszerének és módszerének szinte minden eleme csatlakoztatható szakorvosi vizsgálati rendszerekhez is.

Önállóan minden elvnek megfelelően alkalmas a tömeges állapot felvételezésekre. A szomatológiai alapok meghatározást és rögzítését követően kornak nemnek megfelelőn lehet tanácsokat adni egészséges életvitelre és életmódra.

A rendszer rugalmassága figyelembe veszi a folyamatban lévő gyógykezeléseket és a terápiás hatásokat is. Az elmúlt húsz éves kutató munka, valamint az archivált esetek adatfeldolgozásai alapján néhány megállapítást lehet tenni.

Szinte minden embernél váz és izomrendszeri sajátosságokat lehet feltárni. A látens vázrendszeri állapotok nem megfelelő mozgás esetében vázrendszeri betegségeket eredményezhetnek. Jellemző szinte az egész társadalomra a mozgáshiány és az ebből adódó idővel krónikussá váló állapotok. Sportolók esetében szinte teljesen ismeretlen az adott szomatotípusok antropometriai elemzése és az edzés okozta vázrendszeri elváltozások kialakulásának megelőzésének programja. A kérdéskőrt csak felvázolva meg kell említeni, hogy az vázrendszeri alkat és izmok edzettségének összefüggését szinte sehol világon nem vizsgálják.

A szomatológiai vizsgáló módszer ezt a hiányt képes pótolni, akár élsportolónál akár amatőrnél. Az egyszerű non-invazív mozgáselemzés természetesen kiterjeszthető post-traumás esetekre, vagy sérülések rehabilitációjára is.

A kutatás során a figyelem középpontjába került az anyagcsere folyamatok vizsgálata is. Csak kiemelve a tanulmányokból alig találkozhatunk olyan Emberrel, akinél a természet törvényei szerint zajlanak a biokémiai anyagcsere folyamatok. Sok mindennek betudhatjuk ezt a sajnálatos tényt, de közrejátszik többek között a mindennapi élelmiszer biztonság, gyógyszerek, vegyszerek, a levegő és a vizek tisztasága. A mikrobiológiai kutatásaink egy nagyon leegyszerűsítet összefoglalása alapján azt is mondhatjuk, hogy a hűtőszekrények és a tartósító szerek élelmiszeri technológiái a természetes bélflórát szinte mindenkinél károsítják. Az tápanyag forgalom stabilizálásával és mérsékelt optimalizálásával is figyelemreméltó eredményeket sikerült elérni.

A módszer előnyeihez sorolható, hogy zömében távérzékeléssel történnek a felmérések és a vizsgálatok. Ennek megfelelően például edzés és verseny közben is hasznos információkat gyűjthetünk pl. egy sportoló funkcionális anatómiai folyamatairól, vagy egy rehabilitációs folyamatnál. Ez a technológia akár az izomzat metabolizmusát is figyelemmel tudja kísérni, dinamikus monitorozással és felvételezéssel, valós idejű elemzéssel.

A több mint húsz éves kutatás eredménye képen a módszer statisztikáját 30.000 vizsgálat alapozta meg, amelyet több mint tízszeres vizsgálatból merített a kutató csoport.

 

Szomatológiáról és a Szomatodignosztikáról

www.pannonpalatinus.hu

(megjelent és olvasható tanulmányok)

– [1771] A „Hármas Elmélet” Értelmezése – 2012-02-16 Biológia, Élettudomány, Orvostudomány, Tanulmányok

– [1596] Az emberi test hőmérsékleti sugárzásának kvantitatív vizsgálata – 2012-01-18

– [1424] A SOMATOLOGIA és az EGÉSZSÉGÜGY LEHETSÉGES ORVOSTUDOMÁNYI KAPCSOLATAI A XXI.SZÁZADBAN – 2011-11-20 Orvostudomány, Szomatoinfra, Tanulmányok

– [1365] Tudomány a Fenntartható Fejlődés szolgálatában a PTE Fenntartható Fejlődésért Szakkollégium nyitott konferenciája – 2011 (2011. 10. 25.) – 2011-10-24 Biológia, Környezetvédelem, Szomatoinfra, Tanulmányok

– [1239] Egyre növekvő társadalmi feszültségek és a természet törvényei – 2011-02-28

– [1237] Egy hajókirándulás és a Hármas Elmélet – 2011-02-22 Biológia

– [1236] Ervin Schrödinger gondolatai és a Hármas Elmélet – 2011-02-17 Biológia

– [1234] A XXI. század első évtizedéről – Az ember – 2011-02-09 Biológia

– [1231] Mesterségesen változó élet bolygónkon – 2011-01-31Környezetvédelem

– [1227] SZOMATOINFRA® – 2011. évi kutatási program – 2011-01-10 Szomatoinfra

– [1219] Mikrosebészet, dinamikus fiziológiai képalkotó eljárás infravörös tartományban – 2010-12-11 Orvostudomány

– [1218] A hetedik elem – mikrobiológia és arzén – 2010-12-05

– [1214] A csontok elsődleges és másodlagos szerkezete közötti összefüggésről – 2010-11-27

– [1211] Dilemmák a XXI. század küszöbén az antropológiai szemléletű egészségfenntartás és a betegellátás kérdéskörökben – 2010-11-19 Orvostudomány

– [1206] A szabad idő döntő szabályozója: az iskolai stressz – 2010-11-10 Biológia

– [1201] Teljesítményszorongás serdülőknél – 2010-10-27 Orvostudomány

– [1171] Tudományok, társtudományok – etnológia – 2010-09-06 Biológia

– [1170] Válasz a Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalására – 2010-08-30 Orvostudomány

– [1167] Tudományok, társtudományok – humánbiológia, biológiai antropológia – 2010-08-25

– [1165] Tudományok, társtudományok – geográfia – 2010-08-20

– [1164] Tudományok, társtudományok – ökológia – 2010-08-18

– [1163] Tudományok, társtudományok – 2010-08-16

– [1159] Somatoinfra – 2010-08-05 Orvostudomány

– [1152] RÁK (II.) – a félelmet, szorongást és sokak szemében végzetes betegséget jelentő szó – 2010-07-16

– [1149] Somatoinfra – 2010-07-09 Orvostudomány

– [1148] Mi lesz veled emberiség? – 2010-07-07

– [1134] Mikrosebészet új utakon – 2010-06-19

– [1133] Akár az Isten: létrehozták az első mesterséges DNS-t, megszületett az első "szintetikus" sejt – 2010-06-18

– [1132] A kéz mozgásai – 2010-06-17

– [1130] RÁK ( I.) – a félelmet, szorongást és sokak szemében végzetes betegséget jelentő szó – 2010-06-15

– [1128] Somatologia – táplálkozás és anyagcsere: a bélbaktériumok – 2010-06-14

– [1121] A bélbaktériumok – 2010-06-05Biológia

– [1120] Táplálkozás és anyagcsere – 2010-06-04 Biológia

– [1119] Humánbiológia és egészségmegőrzés – 2010-06-03 Biológia

– [1117] A pszichikai állapot felmérése aktív fiatal sportolóknál – 2010-06-01

– [1107] Az egészség egy szomatológus szemével (a XXI.század elején) – 2010-05-22 Orvostudomány

– [1106] Általános népegészségügyi szűrővizsgálatok (egy lehetséges felmérési módszer) – 2010-05-21 Orvostudomány

– [1104] Az orvostudomány – 2010-05-19 Orvostudomány

– [1102] Bevezető gondolatok az élettudományról – 2010-05-17 Biológia

– [1101] Az orvostudomány – 2010-05-16 Orvostudomány

– [1099] A személyes és a csoportos agresszió élettudományi megítélése – 2010-05-13Biológia

– [1098] Az emberi végtagok hosszú csöves csontjairól – 2010-05-12 Biológia

– [1096] Megállapítást nyert az urán DNS-re mért hatása – 2010-05-10

– [1083] Az életesemények stressz skálája – 2010-04-23

– [1080] Célzott alfa-béta nukleáris terápiás beavatkozás tumoros betegségeknél – 2010-04-21 Orvostudomány

– [1073] Egészségmegőrző információs rendszerek felépítése és az egészség fenntartás – 2010-04-14 Orvostudomány

– [1068] Egyoldalas – Klímaváltozás: elsőnek az egészségügy roppan össze? – 2010-04-09

– [1067] 3D Orvosi képalkotás, TS-rendszerek, tér spektroszkópia – 2010-04-08 Orvostudomány

– [1059] A Veszélyes XXI. század kihívásai – a járványok – 2010-03-31 Orvostudomány

– [1057] Dilemmák és megoldások a színlátás kutatásban – 2010-03-29 Orvostudomány

– [1055] Eredményes magyarországi alsó végtag replantáció – két és fél éves után követés – 2010-03-27 Orvostudomány

– [1053] Somatoinfra diagnosztika – 2010-03-25 Szomatoinfra

– [1051] A szomatoinfra technológia alkalmazási lehetőségei a kriminalisztika területén – 2010-03-23 Kriminológia

– [1047] Humán infraemissziós képalkotás lehetőségei – 2010-03-19

– [1045] Komplex transzmissziós és emissziós képalkotás széles spektrumú lágy- gamma sugaras elektromágneses tartományba – 2010-03-15

– [1044] Elektromágneses sugárzáson alapuló képalkotó diagnosztikai eljárások elméletének összefoglalása – 2010-03-15 Biofizika, Diploma munka, Nukleáris medicina és technika,

– [1043] A termikus sugárzás felhasználása az orvos diagnosztikában – 2010-03-15 Biofizika, Fizika, Szomatoinfra

– [1041] Az organikus színrendszer – 2010-03-15 Biofizika

– [1035] Infravörös diagnosztikai rendszer fejlesztése – 2010-03-12 Biofizika, Diploma munka, Fizika, Mérnök tudományok, Orvostudomány

– [1032] A termikus sugárzás felhasználása az orvos diagnosztikában – 2010-03-10 Antropológia, Biofizika, Orvostudomány, Szomatoinfra

– [1029] Thoughts from the presentation of Triple Theories – 2010-03-04 Biofizika, Biokémia, Kvantumbiológia, Orvostudomány, Tanulmányok

– [1028] Elektromágneses sugárzáson alapuló képalkotó diagnosztikai eljárások elméletének összefoglalása – 2010-03-08 Orvostudomány

– [1024] Célzott alfa-béta nukleáris terápiás beavatkozás tumoros betegségeknél – 2010-03-07 Nukleáris medicina és technika, Orvostudomány

– [1023] Somatoinfra ©® – tények és tévhitek – 2010-03-08 Szomatoinfra, Szomatoinfra, Tanulmányok

– [1022] Thermovizió, Hőtérkép, Somatoinfra® avagy medical infra képalkotás – 2010-03-07 Antropológia, Élettudomány, Informatika, Szomatoinfra, Szomatológia

– [1020] Általános Népegészségügyi Szűrővizsgálatok – (egy lehetséges felmérési módszer) – 2010-03-05 Antropológia, Élettudomány, Szomatoinfra, Szomatológia

– [1018] Hármas elmélet – 2010-03-04 Biofizika, Biokémia, Kvantumbiológia, Orvostudomány, Tanulmányok

– [1017] Somatoinfra®© – elmélet, képalkotás, felvételezés, méréstechnika – 2010-03-04 Szomatoinfra, Tanulmányok