Az Antropológiai szemlélet és a funkcionális anatómia összefüggései.

A M-SI rendszer egy több mint 25 éves kutatás eredményeképpen létrehozott, olyan diagnosztikai műszerrendszer és technológia, amely alkalmas arra, hogy egy adott ember folyamatos funkcionális anatómiai folyamatait leképezze és azokat különféle szakmai szempontok szerint értelmezzen, feldolgozza és archiválja.

Az antropológiai egyik résztudománya a SOMATOLOGIA szerény eszköztárát több mint húsz éve egy sajátos vizsgáló eljárás gazdagítja, amit SOMATOINFRA®©, névvel láttak el a kutatói. A kutatások során felhasznált és folyamatosan fejlesztett műszerek a kezdeti lelkesedést követően maradtak az egyetemi és egyéb kutatóhelyek laboratóriumában. Az elterjedését gátolta, hogy a sajátos SOMATODIAGNOSZTIKAI eljárást, csak megfelelő ismeretek és tudás birtokában lehet és lehetett végezni. Példaként említhetjük, hogy a különféle műtő felszereltségek és azok használata szakmai és készségszintű ismereteket igényelnek az orvosoktól. Ennek megfelelően egy ortopéd szakorvos nem végezhet és nem is tud például az ortopédiára felszerelt műtőben, epeműtétet végezni.

A példa teljesen kézenfekvő, de esetünkben ezt a szakmaiságot jó néhány orvos nem vette figyelembe, és a szomatológiai kutatások hírnevét is rontva megalapozatlan és minden tudás nélkül, somatoinfra vizsgálatokat végeznek, megtévesztve a gyanútlan sok esetben reményt vesztett betegeken. Az etikai kérdéseken túl az sem számított, hogy a név (Somatoinfa= Emberi test infravörös sugárzása) teljes körű védjegyoltalommal rendelkezik, valamint szabadalmi védettséget is élvez.

A hasonlatokat folytatva azt is mondhatjuk, hogy hiába van valakinek a tulajdonában egy mesterhangszer, ha azon nem tud játszani és zenélni.

A szomatológiai kutatási program két szálon futott:

  • Az egyik egy olyan eszköz fejlesztését célozta meg, amelyik lehetőséget adott, bizonyos természeti jelenségek tökéletes leképezésére és a leképezett jelek feldolgozására (HIR= humán infra radiáció, azaz az élő emberi test sugárzásának leképezése és analizálása).

  • A másik kutatási program az azt vizsgálta, hogy az életfolyamatok milyen elektromágneses sugárzási jeleket bocsátanak ki az emberi testből és azok mennyire pontosan és megbízhatóan reprezentálják egy adott ember dinamikus anyagcsere folyamatait (metabolizmusát). A szomatológia tudománya minden esetben egy vizsgált ember anatómiai és életfolyamatainak összefüggéseit tárja fel, kornak-nemnek megfelelően. Természetesen számos tényezőt is figyelembe véve (mint pl. somatotípus, környezeti hatások, egészséget károsító tényezők, neuro-hormonális folyamatok stb.).

A fenti kiemelések (a teljesség igénye nélkül) is azt bizonyítják, hogy a kutatási folyamat és az alkalmazott eszközök a mindennapi gyakorlatba, csak abban az esetben voltak szakmailag tökéletesen használhatóak, ha az alkalmazója a biológiai antropológia, somatológia tudományokban jártas volt, és még megfelelő vizsgáló eszközzel is rendelkezett.

A Somatologiai kutatást végző csoport felismerve a kutatási technológia bonyolult összefüggéseit, célul tűzte ki, hogy ezt az orvos diagnosztikában ez idáig nem alkalmazott vizsgálati eljárást, alkalmazhatóvá teszi és a mindennapi gyakorlatban való alkalmazását is javasolja. Ez év elején (2012) jutott el a két párhuzamos szálon futó kutatás odáig, hogy tökéletesen egyesíthetővé váltak a műszaki, informatikai és élettudományi kutatások eredményei. Az előtanulmányok azt sejtetik és mutatják, hogy a jövőben minden olyan szakember, aki az emberi élettel és annak minőségével foglalkozik az hasznosan és magas szinten tudja alkalmazni az M-SI rendszert.

A kutatási programba bekapcsolódott a HS-TECH GmbH svájci kutatóhely is. A 2000.évben egy Kínai tudományos csoport kezdett érdeklődni a módszer iránt Svájcban. Meglepő módon Ázsia több országából is érdeklődtek arról a módszerről, amely alkalmas objektíven megjeleníteni a funkcionális anatómiai folyamatokat, a metabolizmust és a fiziológiai folyamatok változásait. Az elmúlt évben egy koreai csoport is tanulmányozta kutatásainkat. Az érdeklődés láthatóan nagy volt, hiszen Koreában 2004-től ismerik a Magyar kutató csoport munkáját. A kellemes szakmai beszélgetések azért nem zárultak le, mert kutatási együttműködésben nem voltak érdekeltek, de ez vonatkozott a Kínai szakemberekre is. Meglepő módon minden esetben felvetődött, hogy a tradicionális Ázsiai orvoslás ez idáig alkalmazott gyógyító módszereinél milyen lehetőség volna egy objektív visszacsatolásra, továbbá diagnosztikára és az életfolyamatok kontrolljára. A különféle gyógynövények alkalmazásánál is hatékonyan lehetne alkalmazni az M-SI rendszert.

Ebben az esetben a farmakokinetikai kutatási eredmények biztosíthatják a programozhatóságot és szakterületi alkalmazást.

A kutatás menete és a tapasztalatok arra ösztönözték a kutatókat, hogy a bonyolult és nagy tudást igénylő tudományos vizsgálatok helyett egy jól használható eszközt és technológiát hozzanak létre, amihez mindenki megfelelő alapképzettség esetében hozzáférhessen.

Ez az eszköz és technológia a M-SI rendszer.

Az M-SI kisméretű egy táskában is elhelyezhető kifejezetten humán vizsgálatokra fejlesztett és használható detektor és informatikai rendszer. A korábban ismert kutató rendszerek bonyolultak és méretében is nagy berendezések voltak. Használhatóságuk minden esetben a kutatást végzők szakmai tapasztalatán múlott, nem beszélve az egyes kutató rendszerek magas áráról.

A fejlesztés műszaki technikai és informatikai rendszere a kor elvárásának megfelelően kisméretű, könnyen szállítható és szinte minden körülmények között alkalmazható vizsgáló, elemző és archiváló rendszert jelent. A kísérleti rendszerek tesztelése is azt mutatja, hogy a korábbi kutatói rendszerek áránál jóval olcsóbbak, de minőségükből és használhatóságukból semmit nem veszítettek, sőt egyes esetekben még tökéletesebb és pontosabb programok futtathatóak. Korábbi példánk szerint (ha hangszerben gondolkodunk) akkor egy tökéletes és minden igényt kielégítő versenyzongorának megfelelő műszaki fejlesztést sikerült megvalósítani, de felvetődik a kérdés, hogy ki tud rajta játszani, hangszer esetében még meg kell tanulni pl. zongorázni.

A párhuzamosan futó élettudományi, biológiai antropológiai és somatologiai kutatások és a nagyszámú archivált vizsgálati eredmények alapján, azt a merész gondolatot vetítettük előre, a zongorához hasonlítva, hogy elkészítjük a Somatoinfra „gépzongora” változatát a M-SI rendszert.

Ez azt jelenti, hogy a vizsgáló eszköz csak az alapműködtetésre alkalmas szoftvereket tartalmazza. Önmagában az M-SI maximum demonstrációs programok futtatására alkalmas. Az alap rendszer viszont tetszőleges szakmai és informatikailag vezérelt célprogramok befogadására képesek.

Egy M-SI rendszerhez különféle szoftverek szerezhetőek be licence engedélyekkel, akár korlátozott időre is. Így lehetőség nyílik arra, hogy például egy rendelőintézet beszerez egy M-SI berendezést és a különféle szakorvosi rendelésnek megfelelően utólagosan is az igényeknek megfelelően töltse fel rendszerét tetszőlegesen szakszoftverekkel.

A M-SI rendszer egy merőben újszerű egészségügyi informatikai elveknek megfelelően építkezik. Az M-SI rendszer az emberi testet a somatologiai tudományoknak megfelelően teljes összefüggésében vizsgálja, és abból vonja le következtetéseit. Az élő emberi szervezet anyagcsere folyamatainak dinamikus vizsgálata és azok anatómiai képletekkel való összevetése alkalmas arra, hogy a zajló életfolyamatok normál és diszfunkcióit meghatározza és az adott ember metabolizmusának megfelelően azt értelmezze. A felvételező, elemző és archiváló rendszer egyszerre alkalmas statikus és dinamikus életfolyamatok megjelenítésére és teljes feldolgozására.

Az M-SI rendszeren belül az Ember komplex térinformatikai spektrumanalízise objektív, és külső hatásoktól mentes. Az M-SI leképezi az adott ember életfolyamatainak kivetülését, a humán radiációt.

Egy adott Ember térinformatikai M-SI felvételezése korlátlanul bővíthető és összevethető. Lehetőség van arra is, hogy egész életfolyamatokat vizsgáljon dinamikusan.

A szomatológia elsősorban nem orvosi jellegű alkalmazások fejlesztésére alapozta a kutatásait. Természetesen minden szakorvosi tevékenység igényét is megvizsgálta a kutató csoport és ennek megfelelőn a programba szakorvosi igényeknek megfelelő szoftverek is beillesztésre kerültek. Ez a módszer nagyon rugalmas, mert egy adott technikai rendszerrel lehetne elvégezni például a népesség egészségfelmérést, a gyermekek váz és izomrendszerét, sportolók kiválasztását, edzettségi állapotainak felmérését, rehabilitációs programok biztosítását valamint szinte minden orvosi diagnosztikához is kapcsolható a módszer, ami újdonságot jelent, mert ez idáig a funkcionális anatómia a maga komplexitásában nem volt vizsgálható.

Összefoglalva tehát: Az M-SI rendszer a jövőben sokrétű felhasználást tesz lehetővé. Alkalmazható a mindennapi egészségvédelem és egészség fenntartás biztosítására, életmódi és életviteli tanácsadások segítésére, a testnevelésben és a sportban, foglalkozás egészségügyben, valamint nem utolsó sorban minden olyan orvosi, szakorvosi tevékenységnél ahol eredménnyel lehet detektálni a dinamikusan zajló életfolyamatokat a funkcionális anatómia képalkotó eljárásával.

Az M-SI rendszerek igény esetében elméletileg tetszőlegesen bővíthetők egyéb a szomato-diagnosztikát segítő perifériákkal, detektorokkal és azok szoftvereivel.

Szacsky Mihály 2012. február 26.

A témával kapcsolatos

www.pannonpalatinus.hu

Írások, tanulmányok, dolgozatok:

[1816] Egészség a XXI. században – 2012-02-19

[1793] A „Hármas Elmélet” aktualitása, a hírek tükrében (Mégsem a tengerből ered az élet?)

[1771] A „Hármas Elmélet” Értelmezése – 2012-02-16

[1596] Az emberi test hőmérsékleti sugárzásának kvantitatív vizsgálata – 2012-01-18

[1424] A SOMATOLOGIA és az EGÉSZSÉGÜGY LEHETSÉGES ORVOSTUDOMÁNYI KAPCSOLATAI A XXI.SZÁZADBAN – 2011-11-20

[1227] SZOMATOINFRA® – 2011. évi kutatási program – 2011-01-10

[1219] Mikrosebészet, dinamikus fiziológiai képalkotó eljárás infravörös tartományban – 2010-12-11

[1211] Dilemmák a XXI. század küszöbén az antropológiai szemléletű egészségfenntartás és a betegellátás kérdéskörökben – 2010-11-19

[1170] Válasz a Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalására – 2010-08-30

[1149] Somatoinfra – 2010-07-09

1134] Mikrosebészet új utakon – 2010-06-19

[1128] Somatologia – táplálkozás és anyagcsere: a bélbaktériumok – 2010-06-14

[1120] Táplálkozás és anyagcsere – 2010-06-04

[1119] Humánbiológia és egészségmegőrzés – 2010-06-03

[1107] Az egészség egy szomatológus szemével (a XXI.század elején) – 2010-05-22

[1106] Általános népegészségügyi szűrővizsgálatok (egy lehetséges felmérési módszer) – 2010-05-2

[1102] Bevezető gondolatok az élettudományról – 2010-05-17

[1047] Humán infraemissziós képalkotás lehetőségei – 2010-03-19

[1044] Elektromágneses sugárzáson alapuló képalkotó diagnosztikai eljárások elméletének összefoglalása – 2010-03-15

[1032] A termikus sugárzás felhasználása az orvos diagnosztikában – 2010-03-10