Az Londoni Olimpia Játékok közeledtével többször hallhatunk arról, hogy a megmérettetésekben résztvevő-sportolók biztosítása nem tekinthető rendezettnek. Az érintettek számos fórumon fejtik ki véleményüket és ezekből arra lehet következtetni, hogy a sportolók biztosításánál nem létezik egységes biztosítási elv. Hallhatunk arról, hogy csak az olimpiáig biztosítják néhány sportág sportolóit és magán a versenyeken csak a csonttörést tekintik baleseti sérülésnek (?).

  

A Műegyetemi Természet és Sporttudományi Közhasznú Egyesület kiemelt figyelmet fordít az amatőr és a hivatásos sportolók terhelésével járó egészségkárosodások, sportsérülések és sport rehabilitációk sporttudományi kutatására.

A tudományos kutatási program nem a teljesítmény növelés lehetőségeivel és nem a bekövetkezett baleseti sérülések ellátásának lehetséges módozataival foglalkozik, hanem antropológiai szemlélettel az adott sportoló egészségfenntartásával és az egyénre szabott teljesítmények elérésének optimalizálását helyezi előtérbe. A teljes körű anatómiai szemléletet csak egyénre szabottan lehet értelmezni. Az antropológiai szemlélet egységként kezeli a testet és lelket, azaz a somát és a pszichét.

Az évtizedek alatt az egyesület kutatói több tízezer sportolót vizsgáltak meg és elemeztek. A vizsgálatok bizonyították, hogy a szabadidő sportban és az élsportban az egyén alkata (somatotípus) és motiváltsága, valamint az edzésprogramok színvonala szoros összefüggést mutat a sportág specifikus sérülések megjelenésében. Kijelenthető, hogy minden sportsérülés maradandó nyomot hagy a testen és azt is tudomásul kell venni, hogy 100%-os rehabilitáltság nem létezhet.

A teljes körű antropológiai szemléletű szomatológiai vizsgálat képes csak feltárni azokat az összefüggéseket, amelyek a test alkatából és annak edzettségéből fakadó veszélyeket rejthetik magukba.

A tudományos eredménynek és az azokban közzétett megállapítások terjedelmes tanulmányokban olvashatóak. A Műegyetemi Természet és Sporttudományi Egyesület több mint egy évtizede javaslatot tett biztosító társaságoknak arra, hogy a vitatott sport és sportbaleseteket hogyan lehetne megnyugtatóan rendezni.

Jelenleg a biztosítások megkötésénél csak néhány esetben írják elő azokat a vizsgálatokat, amely eredmények birtokában a biztosító társaság a kockázatok mértékét meg tudják ítélni. A sportolók esetében általában hagyatkoznak a sportorvosok véleményére, vagy célzott különféle orvosi vizsgálatokat írnak elő. Ezekből a vizsgálatokból sok minden kiderülhet, de az nem, hogy az adott sportoló milyen fizikális és mentális állapotban van, milyen alkati problémákkal és milyen egyéb fizikális, mentális zavarokkal küzd. Az igazi probléma az abból adódik, hogy korábbi, akár gyermekkori egészséget befolyásoló tényezők, még csak jelzésként sem szerepelnek ezekben az összefoglalókba. A sportágak közötti különbségek sem tükröződnek ezeknél a vizsgálatoknál. Példaként említsünk néhány sportot és azok hatását az emberi testre:

  • Atlétika: ízületi képletek ártalma ( arthropathia, arthrosis, osteoarthritis, arthritis stb.)

  • Télisportok: térd, csípő, gerinc érintettségek, néhány esetben politraumatizáltság (gonalgia, luxatio articulationis genus, spondylopathia,vertebrae, discushernia, fractura ilium, luxatio coxae stb.)

  • Ökölvívás: agyrázkódás (commotio cerebri)

  • Labdarúgás: a fentiekben felsorolt szinte minden érintettség, de kiegészíthetjük még a térd porc (meniscus) sérülésekkel is stb.

  

Az egyesület természetesen minden sportmozgásra kidolgozta a sportmozgásokra jellemző sportsérüléseket, még az extrém sportokra is.

A fentiek értelmében a sportok és azok baleseti kockázatai minden sportágra levezethetők. Ezeknél a vizsgálatoknál minden esetben a sportoló egyéni jellemzői (fizikai, edzettségi, mentális) is adatként szerepelnek.

 

A jelenlegi biztosítási orvosi tevékenység meghatározott szabályok szerint zajlik, amelyek orvos-szakmai szempontok alapján lettek meghatározva. Az orvosi tevékenység, még a biztosítási szempontok szerint is elsősorban betegségek felderítésére, megállapítására és azok kezelésére vonatkoznak. Az orvos-diagnosztika a nemzetközi protokollok szerint minden esetben célzottan egy anatómiai területre korlátozódnak. Minden diagnosztika eszköz, technológiai csak az emberi test egy részét általában statikusan és alaktanilag vizsgálja. Ez alatt azt lehet érteni, hogy a vizsgálati időben meghatározható anatómiai, vagy fiziológiai állapotot tükröz az orvosi vizsgálat. Az egész emberi testet és annak folyamatosan változó dinamikus életfolyamatait ezek a vizsgálatok nem képesek feldolgozni. Az orvosi vizsgálatok minden esetben egy vizsgált területről, vagy egy vizsgált szakorvosi kérdésre adnak választ. A sportsérülések és sportolók egészségkárosodása esetében ez a szemlélet alkalmas lehet pl. arra, ha valóban egy csont törött, vagy egyértelmű traumás sérülést szenvedett a sportoló. Az összefüggésekre és a tartós elhúzódó sztochasztikus egészég károsodásokra viszont semmilyen utalást nem tesznek ezek a vizsgálatok. A kutatások bizonyították, hogy az időben elhúzódó tartós károsodások sok esetben akut sérülésbe, vagy egészség károsodásba torkollnak. A vita ilyenkor fellángol, mert biztosítói szemmel ezek a folyamatok nem értelmezhetőek. Példaként említhetjük a sajnos egyre sűrűbben előforduló sportolói hirtelen halált. Hosszú évek óta kutatásainkban arra a következtetésre jutottunk, hogy az esetek nagyobb százalékában nem a sportoló genetikai és alkati okaira vezethetők vissza ezek a tragikus esetek. De tételezzük fel, hogy a sportolónál fennállnak a genetikai, vagy szerzett olyan állapotok, amelyek előrevetítheti terhelés esetében a hirtelen halált. A kérdés csak az, hogy az orvosi, vagy sportorvosi vizsgálatok akkor ezeket miért nem tüntetik fel. A másik lehetséges ok a nem megfelelő edzésprogramokban és nem utolsó sorban, az anyagcserében és a táplálkozási szokásokban keresendők. Megfelelő ismeretek állnak rendelkezésre, de kérdés hány emberéletet kell még feláldozni azért, hogy a kockázatokat mérsékelni lehessen.

Mi lehet a megoldás:

A sport és sportbaleset biztosítások esetében az orvosi vizsgálatok, mint idáig fontos feladatot töltenek be konkrét megbetegedések és baleseti sérülések diagnosztizálásában. Az egyes anatómiai területekre korlátozódó vizsgálatok és adott esetben terápiák nem tárják fel viszont az adott sportoló komplex szomatikus állapotát a teljes anatómiai és fiziológiai összefüggéseknek megfelelően.

Egy lehetséges sport és sportbiztosítási vizsgálati forma, a szomatológiai szemlélet alapján pont fordított elvek szerint végzi vizsgálatait és teszi megállapításait. A módszer és az eljárás az adott sportolót komplexen vizsgálja kornak nemnek megfelelően úgy, hogy figyelembe veszi annak szomatotípusát, edzettségét, korábbi betegségeit, sérülésit stb. A szomatológiai diagnosztikai eljárások azért is alkalmasak többek között a biztosítási szakterületi vizsgálatokra, mert teljes egészségben non-invazívak, továbbá az adott sportolóról, annak anatómiai és életfolyamatairól komplex és egységes állapot felvételezést és leírását biztosít. A szomatológia (testtan) képalkotó eljárása a humán természeteses radiáció felvételeit analizáló somatoinfra©® vizsgálat, mely alkalmas dinamikus adatarchiválásra, elemzésre. A funkcionális anatómiai képalkotó módszer objektivitása nem megkérdőjelezhető, mert csak az adott ember „sugárzását” képezi le. A somatológiai vizsgálatok és annak képalkotó eljárása „holisztikus” szemlélettel az adott ember minden anatómiai régiójáról (34) nagymennyiségű adatot képes rögzíteni és akár dinamikusan is tárolni képes. Minden funkcionális anatómiai felvétel csak és kizárólagosan az adott ember természeti jelenségét rögzíti, amelyek értékelése és elemzése bár mikor megtörténhet, akár utólagosan is. Fontos megjegyezni, hogy a szomatológiai vizsgálatnak nem az a célja, hogy betegségeket keressen és diagnosztizáljon. Ezt a módszert akkor lehet ajánlani a sportbaleset biztosításoknál, ha szükségünk van egy adott ember aktuális fizikai és életfolyamatainak összességének áttekintő dokumentációjára. A kutatás során bebizonyosodott, hogy ezt a módszert tekinthetjük a nem orvosi jellegű állapot és egészségfelmérésnek. Korábbi dolgozatokban olvasható, hogy, melyek azok az ismérvek, amelyek megléte esetében feltételezhetjük, hogy egy adott ember kornak és nemnek megfelelőn egészségesnek tekinthető. Az anatómiai és a fiziológiai dinamikus vizsgálatok alkalmasak arra is, hogy az egészséget károsító folyamatokat is feltárja, előre jelezze. Abban az esetben, ha az egészségkárosító, vagy befolyásoló tényező a vázrendszert, az anyagcserét és annak morfológiáját nem érintette, akkor azt méltán tekinthetjük visszafordítható folyamatnak. Ilyen esetben egészség fenntartó és javító tanácsokkal is lehet adni, illetve javasolni, amelyek hatékonyságát viszont bármikor ellenőrizhetünk. Abban az esetben, amikor az egészséget befolyásoló tényező betegségre utaló tünetet produkál akkor célzottan lehet szakellátásra irányítani például az adott sportolót.

Az összetett élettudományi terület (antropológia, somatologia, pszichológia) alkalmazása a sportbiztosítások esetében több előnnyel járhatnak. A biztosítás kötés idejében végzett szomatológiai felvételezés egy bázis adathalmazt tartalmaz az adott sportolóról, ami bármikor visszakereshető és összehasonlítható egy adott akut sérüléssel. Ilyen esetekben a rehabilitáció tervezéséhez és annak kontrolljához is hatékony segítsége tud nyújtani a testtani vizsgálatok összessége. A felvételezés és annak megállapításait nem csak a biztosítási területen használni, hanem hatékony segítséget jelenthet magának a sportolónak és edzőjének is. A kidolgozott módszer antropológiai térinformatikai módszerrel történik. Újdonságnak tekinthetjük, hogy igény esetében a jelenleg alkalmazott nyomtatott, vagy digitális, de statikus diagnosztikai eredmények helyett, dinamikus audió-vizuális archiváció készüljön.

www.pannonpalatinus.hu

írások és tanulmányok

[1946] A TÉR ÉS IDŐ PROBLÉMÁJA AZ ANTROPOLÓGIÁBAN – 2012-03-26

[1916] M-SI Multi (medical) SOMATOINFRA©® – 2012-03-12

[1867] Egészség fenntartás és az élettudományi kutatások egy új eredménye: M-SI – 2012-02-27

[1771] A „Hármas Elmélet” Értelmezése – 2012-02-16

[1596] Az emberi test hőmérsékleti sugárzásának kvantitatív vizsgálata – 2012-01-18

[1424] A SOMATOLOGIA és az EGÉSZSÉGÜGY LEHETSÉGES ORVOSTUDOMÁNYI KAPCSOLATAI A XXI.SZÁZADBAN – 2011-11-20

[1227] SZOMATOINFRA® – 2011. évi kutatási program – 2011-01-10

[1211] Dilemmák a XXI. század küszöbén az antropológiai szemléletű egészségfenntartás és a betegellátás kérdéskörökben – 2010-11-19

[1128] Somatologia – táplálkozás és anyagcsere: a bélbaktériumok – 2010-06-14

[1119] Humánbiológia és egészségmegőrzés – 2010-06-03

[1107] Az egészség egy szomatológus szemével (a XXI.század elején) – 2010-05-22

[1106] Általános népegészségügyi szűrővizsgálatok (egy lehetséges felmérési módszer) – 2010-05-21

[1073] Egészségmegőrző információs rendszerek felépítése és az egészség fenntartás – 2010-04-14