ÖSSZEFOGLALÓ

EGYETEMEK ÉLETTUDOMÁNYI KVANTUMBIOLÓGIAI DELEGÁCIÓJÁNAK (QUB 8) SZAKMAI KONFERENCIÁJA SHANDONG TARTOMÁNYBAN

Kínai program, 2019. szeptember 1-től 8-ig

os01

Szacsky Mihály

 

BEVEZETŐ

A kínai kapcsolatok kialakulásának rövid összefoglalása

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 1979-től folynak élettudományi interdiszciplináris kutatások. A kutatások eredménye, hogy 2008-ra elkészült és bemutatásra került, a Kvantumbiológia egységes rendszerelmélete. Ez lehetővé tette, hogy az életfolyamatok kvantum jelenségeit mint a természet törvényét egységesen és megalapozottan értelmezni lehessen. Az elmélet (rmas Elmélet Triple Theory”) rendszerbe foglalja az élővilág anyag- és életkörforgásának kvantum szabályait, melynek összefoglaló tanulmánya 2009.09.12-én jelent meg (ISBN száma 978-963-06-7937-4). A kvantumbiológiát mint önálló tudományt a 2013. évi WHO II. világkonferencia befogadta. Két évre rá Angliában egy más megközelítésben, egyetemi szinten kvantumbiológiai “iskola” kezdte el működését.

Az egyetemi kutatómunkánkat számos nemzet tudósai és kutatói folyamatosan figyelemmel kísérték. A kínai érdeklődés több mint húsz éve tart.

A alap és alkalmazott kutatások lehetővé tették, hogy több, a kvantumbiológia eredményeire épülő innovációs program megvalósuljon. A hazai érdeklődés minimális volt, viszont külföldi egyetemek és kutatóintézetek behatóan tanulmányozták az elért eredményeket. A rövid bevezetőben említett részletekről az egyetem alapítványának elektronikus kiadványában, a www.pannonpalatinus.hu oldalon lehet tanulmányokat, dolgozatokat, cikkeket, stb. megtekinteni.

 

 

KÍNAI KAPCSOLATOK

 

 • Az elmúlt két évtizedben Kínából folyamatosan érkeztek delegációk, melyek célirányosan az élettudományi kutatási eredményeket tanulmányozták. Ez a folyamat kétszer is felgyorsult, egyszer 2009-et követően, majd 2013-tól volt érezhető az érdeklődés növekedése. Idővel megértették a kínai szakemberek a kvantumbiológia alapvető lényegét, nem utolsó sorban a már kidolgozott innovációs eredmények hasznosításának lehetőségét.

 • A szakmai egyeztetéseket követően 2018 tavaszán a Shandongi tartományi vezetés, a tartományi tudományos akadémia, egyetemek, élettudományi városok egy meghívót küldtekMeghívó partnereink részletesen bemutatták a tudományos intézményeiket. Az első Shandongi látogatáson megállapodtunk abban, hogy a tartomány egyetemei, kutatóhelyei, intézményei a jövőben kísérleti jelleggel integrálják az élettudományi kutatásoknál a kvantumbiológia egységes módszertanát.os02

 • Két hónappal később egy újabb meghívás érkezett egy Hunan tartományban rendezett konferenciára. A konferenciát követően meghívást kaptunk a tartomány fővárosába, a Csangsai egyetemre (Central South University). A rövid, de intenzív megbeszéléseken egyértelművé vált, hogy az egyetem a shandongihoz hasonlóan a kvantumbiológiai kutatásokat integrálja és befogadja.

 • A két tartományi látogatást követően a Shandongi Tudományos Akadémia hivatalos levelet küldött a Pekingi Magyar Nagykövetségen keresztül, amiben a fent említett együttműködési szándékot megerősítették.

os03os04

 • Augusztusban a CSU egyetemről egy szerződéstervezet érkezett, amely az élettudományokban való együttműködést tartalmazta. A BME részéről több javaslatot fogalmaztunk meg, amit a Kínai fél elfogadott. Rövid időn belül a kínai egyetem  vezetésének delegációja 2018.09.18.-án a BME-vel szerződést kötött. A két egyetem  rektora aláírta a terjedelmes és részletes együttműködést tartalmazó szerződést.

Az aláírt szerződés rögzítette, hogy az élettudományok kvantumbiológiai kutatásai csak több, szakmailag is érintett egyetem összefogásával valósulhat meg.

A BME rektora a szerződésben feltüntetett egyetemi intézményt (MTSE) megbízta a kapcsolatok felvételével.

A kapcsolatfelvétel megtörtént, a BME rektora 2019.január 18-ra meghívta mindazoknak az egyetemeknek a rektorait, amely egyetemek akár közvetlenül is integrálni tudják a kvantumbiológiai irányzatokat, és egységesen képviselik a hazai tudományt a kínai egyetemeken.

Az eltelt hónapokban a Shandongi Akadémia folyamatosan érdeklődött, hogy milyen együttműködési formát javasolunk. Természetesen ismerték a CSU-val aláírt szerződést.

Az MTSE előzetes egyeztetés alapján javasolta, hogy szándékukat hivatalosan is jelezzék a Pekingi Magyar Nagykövetségen.

 • Az egyetemek közötti kapcsolatok hatékony működtetésére a négy egyetem rektora írásos nyilatkozatban erősítette meg az együttműködési szándékot, különös tekintettel a formálódó kínai kapcsolatokra.

 • A hatékony együttműködés érdekében a megbízott egyetemi intézmény az MTSE , annak alapítványán (Pannon Platinus József Nádor Alapítvány) belül 8 magánszemély támogatásával megalakult az Élettudományi Kvantumbiológiai tudományos és koordináló szervezet QUB 8 néven.

 • A kínából érkező delegációkat erről tájékoztattuk és jeleztük, hogy előkészítettük a kvantumbiológiai oktatás és kutatás interdiszciplináris együttműködését.

 • A Shandongi tartományi vezetés és a tudományos intézmények meghívták a QUB 8 tagokat egy június hónapban tervezett tartományi konferenciára. Az egyetemek vezetőivel történt egyeztetést követően a QUB 8 jelezte, hogy korainak tartja a kínai konferencián való részvételt. A kínai delegációk jelezték, hogy milyen előkészítő munkát végeztek azért, hogy az együttműködést hatékonyan el tudjuk kezdeni. A hazai szervezési és koordinációs munka viszont megrekedt, az együttműködés kialakításához, az oktatási, kutatási és innovációs feladatokhoz semmilyen támogatásban nem részesültünk. Javaslatunkra a shandongi tartományi vezetés áttette a konferencia és látogatás időpontját 2019. 09. 01-08-ra.

  A már fent említett hazai lehetőségek továbbra is passzívak voltak. A látogatást veszélyeztette, hogy annyi pénzt sem lehetett összegyűjteni, ami elég lett volna az útiköltségre. Minden egyéb költséget a kínaiak fedeztek. Az utolsó pillanatban az MTSE, mint megbízott szervezet saját forásból vásárolta meg a repülőjegyeket.

A delegáció négy főre zsugorodott, miután három QUB8 tagnak halaszthatatlan elfoglaltsága nem tette lehetővé az utazást. A delegáció tagjai: Prof. Dr. Helyes Lajos (SZIE rektorhelyettes, esetünkben QUB8 alapító), Prof. Dr. Tóth Miklós (a TE tanszékvezetője, a Sporttudományi Társaság elnöke, QUB8 alapító). Dr. Pipek János PhD. címzetes egyetemi tanár (BME TTK volt Dékánja, QUB8 alapító), valamint Dr. Szacsky Mihály PhD nyugállományú egyetemi tudományos főmunkatárs az MTSE elnöke, QUB8 alapító.

 

A kínai látogatás programja

2019. szeptember 1-től 8-ig

 

Szeptember 2, Jinan:

os05 os06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érkezés Quancheng Hotel, ebéd, utána Tóth professzor és Szacsky Mihály tárgyal a városi Központi Egészségügyi Intézet kórházában. 7-kor protokoll vacsora.

Szeptember 3, Jinan

Délelőtt akadémia biológiai kutatóintézet, ebéd, 2-től konferencia, mind a négyen előadtunk, majd + két kínai. Szerződések aláírása. Repi vacsora.

os08os09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember 4, Xitian és Feixian (a Linyi prefektúrához tartozik):

os10os11os12

Xitian-ban mintagazdaság, szőlő és bor, szerződések aláírása, ebéd. Délután Feixian-ban érkezés a Lunan Pharmaceutical Group saját hoteljébe (Newtime Hotel). Kutatóintézet é   gyárnézés, vacsora.

os13os14

 

 

 

 

 

 

 

os15os16os17

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember 5, Shouguang (Weifang prefektúra):

 Zöldségkereskedelmi központ, növényházak, zöldségtőzsde, kutatóközpont. Szállás:  Chenming International Hotel.

 

Szeptember 6, Rizhou:

Készülő Life Science centrum bemutató, készülő legmagasabb ellátási szintű katonai kórház, utána tárgyalás. Olimpiai sportközpont, folyó, 6 km-es evezős edzőpálya, utána tárgyalás. Építési terület, készülő kórház látványtervével. Vacsora, váltott helyi vezetőkkel. Másnap   reggel korán szerződés aláírása a polgármester asszonnyal.

 

Szeptember 6, Quingdao:

Tárgyalás a Quingdao University képviselőivel. Csúcs színvonalú tudós, akadémikus: Changming Li, vegyész. Együttműködési javaslat részükről a kvantumbiológia egyik alapkutatásának akadémiai szintű indítása, valamint kutató és hallgató (PhD) cserére. Városnézés, indulás haza.

os18os19

 
 

 

 

 

 

 

Összefoglalás, értékelés

 

A Kínai egyeztetések és a szerződések lehetővé teszik, hogy a jövőben a Magyar-Kínai élettudományok, kvantumbiológiai tudományterületen azonnali és aktív együttműködés alakuljon ki. Ez elsősorban rajtunk múlik, meggyőződtünk arról, hogy Kínában minden rendelkezésre áll a közös oktatási kutatási és innovációs programok megvalósítására.

A találkozó konkrét eredményei többek között:

 1. Közös kínai-magyar Kvantumbiológiai Tudományos Kutatóintézet megalapításáról, felállításáról és tudományos együttműködésről szóló megállapodás (szándéknyilatkozat) a Shandong tartományi vezetéssel.

 2. Shandongi Tudományos Akadémia Bioótechnológiai Intézetével kutatási együttműködési szerződés.

 3. Shandong Shang Xing Agricultural Development Ltd.-vel termelési és élelmiszerbiztonsági kutatásokról megállapodás.

 4. Shandong Institit of Enterprise Management Research-el egyetemi oktatási és tudományos kutatási megállapodás.

 5. Rhizao város Egészségügyi Monitoring Központ felálllítására vonatkozó stratégiai együttmúködési szerződés.

A látogatás során a kínai fél egyértelműen meggyőződött arról, hogy a magyar tudományos eredmények hasznosítása számukra rendkívül fontos, és jelentős eredményekkel kecsegtet. A tudományos együttműködés érdekében Magyarországon komoly összeget kívánnak beruházni arra, hogy egy Kelet-Középeurópát lefedő tudományos központ jöjjön létre a kvantumbiológiai tudományos tevékenység koordinálására. A tartományi szintű eredményeiket a jövőben Kína központi tudományos feladatai közé is fel kívánják venni.

Fentiek érdekében magsszintű kínai delegáció látogatását tervezik októberben Magyarországra.

 

Következtetés és javaslat:

Célszerű mérlegelni a hazai kvantumbiológiai tudományos tevékenységek (különösen az elméleti alapozó kutatás, és annak eredményeit tartalmazó oktatási anyag elkészítése, majd bevezetése) háttérfinanszírozását arra a szintre emelni, amely alkalmas a jövőben a kínai érdeklődés, de más nemzetközi méretű tudományos folyamatok folyamatos pénzügyi menedzselésére.

 

Budapest, 2019.09.20.