DR WINKLER GUSZTÁV

 

A harckocsi-építés a háború második szakaszában

A korábbi cikkben áttekintettük az I. világháborúban történt harckocsi-fejlesztések előzményeit, szükségszerűségét, illetve az ehhez kapcsolódó eseményeket 1917-ig. A továbbiakban a háború végéig tárgyaljuk a történéseket. Az 1916-os év fejlesztésének eredményeként az angolok elsősorban az MK-1 gyalogsági (nehéz) páncélosok családját alakították ki. Ugyanis a harckocsik felhasználási körét továbbra is jórészt a gyalogság támogatásában, kisebb részt a harctéri áttörések elősegítésében látták. A fejlesztések eredményeképpen 1917 és 1918 között az angolok az MK-II-től az MK-IX-ig sorszámozott harckocsi-típusokat fejlesztették ki, mint az első típus módosított változatát. A sorozat utolsó tagja, az MK-IX, már eleve gyalogság szállítására tervezték (30 fő), mivel kezdték belátni, hogy a harckocsik kísérő gyalogsági támogatás nélkül jórészt védtelenek az elhárító harccal szemben.

hh1hh2    hh3Az angolok amerikai exportra is termeltek tankokat, ez volt az MK-VIII. Ezt az amerikaiak először másolták, majd a vizsgálati, használati tapasztalatok elemzésével egy szakbizottság felmérte a helyzetet, és ennek segítségével elkészült az első saját típus (Ford 3 tonnás harckocsi), de ez a háborúban már nem tudott részt venni.

hh4A franciák a Schneider harckocsik gyakorlati kudarcát elemezve (hossza harctéri előkészítés, komoly sebezhetőség, stb.) arra az elhatározásra jutottak, hogy a „szokványos” nehéz harckocsik mellett gyors, kisebb felületet mutató harckocsikra is szükség van, amelyek lefoghatják a védelem gyalogságát, ráadásul ezeket a harckocsikat tömegesen kell (és lehet) bevetni. Így fejlesztették ki a könnyű, 6,5 tonnás Renault harckocsit 1917 második felétől. Ennek aztán akkora sikere lett, hogy jóval a világháború után is használta őket több állam hadserege, sőt további fejlesztések is történtek az alapjárművön.

hh5hh6A németek, mivel az általában kis kötelékekben bevetett szövetséges harckocsik ellen jól alkalmazható elhárító módszereket fejlesztettek ki, a harckocsikban nem láttak súlyos veszélyt. Ezen kívül az ipar jórészt a hajók és a repülőgépek előállítására fordította erőforrásait. Az ilyen előzmények után a német felső katonai vezetés csak 1916 végén rendeli meg a harckocsik fejlesztését. Ez a folyamat 1917 májusára jutott el kész járműig (A7V harckocsi), és ezekből először a hadsereg csak 1918 elején kapott néhány darabot.

hh7Harckocsik széleskörű alkalmazása 1917-1918-ban:

1917 elején az angolok többször indítottak harckocsikkal támadást, de egyelőre csak a gyalogság támogatására, és arcvonal-kilométerenként olyan mennyiségben, amelyek nem tudtak döntő eredményt (mélységi áttörést) kicsikarni még kisebb frontszakaszokon sem. Például 1917. július 31-én Ypernnél a támadó 216 harckocsiból 100 vált mozgásképtelenné, vagy a németek elhárító tűzzel megsemmisítették. Ennek oka részben a mocsaras terep is volt. Ugyanakkor pedig a német páncélelhárítás egyúttal megingatta a harckocsikba vetett bizalmat is. A legtöbb veszteséget ebben az időszakban azonban az okozta, hogy a páncélosokat kis kötelékekben alkalmazták, aminek egyik következménye az volt, hogy összpontosított elhárító tűzben kellett tevékenykedniük. Ráadásul, amikor gyalogsággal gyakorlatilag együttmozgó harckocsik rést nyitottak az akadályrendszeren, majd a gyalogosok szorosan ezek mellett előrenyomultak és folytatták a harcot, akkor ez egy nagyon pontosan összehangolt tevékenységet követelt meg mindkét fegyvernemtől, ami legtöbbször nem nagyon sikerült. Így ez a módszer egyszer sem hozott hadműveleti sikert.

A francia harckocsik első alkalmazása az Aisne folyó menti csatában történt, és 1917. április 16-án Berry-aux-Bacnál ugyancsak kudarccal végződött. A támadás elhárításánál a németek a támadó 132 Schneider jármű közül 66 darabot semmisítettek meg, igaz, ez annak is betudható, hogy az előkészületek az ellenség látóterén belül történtek. Másik probléma a francia harckocsik üzemanyagtartályának nagyfokú sebezhetősége volt. Ez a kudarc a franciákat arról győzte meg, hogy, mint korábban láttuk, a nehezen mozgó nehézharckocsik mellett egyéb, „támadóbb jellegű” gyors harckocsik is kellenek.

A döntő fordulatot a harckocsik bevetésében az 1917. november második felében vívott cambrai-i csata hozta. A siker érdekében először vetették be a harckocsikat tömegesen, ráadásul széles arcvonalon, több lépcsőben. A támadó 2. angol hadsereg a két gyaloghadtesten és egy lovashadtesten kívül egy harckocsihadtestből állt (378 harckocsi). Feladatul azt kapták, hogy 15 km széles arcvonalon törjék át az ellenség védelmét, és Cambrai-val szemben keljenek át a Schelde folyón. A hatalmas erőösszpontosítás tevékenységét 1160 löveg és 1000 repülőgép támogatta.

A támadásnál a gyaloghadtestek támogatására az első lépcsőben 204, a másodikban 138 páncélos vonult fel. A siker attól függött, hogy a harckocsik képesek-e gyorsan leküzdeni az akadályrendszert, ennek elősegítésére a harckocsikat dorongkötegekkel látták el az árkok feltöltésére. A járművek fedésére mesterséges ködöt alkalmaztak. A tömeges harckocsi-roham a németeket váratlanul érte. Az angolok 6 óra alatt 7-8 km-t nyomultak előre, áttörve a német első és második védelmi vonalat. A harmadik vonalnál azonban a támadókat erős elhárítótűz érte, a gyalogság leszakadt a harckocsikról és az előrenyomulás elakadt.

A csatában részt vevő 362 harckocsiból a németek 71-et kilőttek. Noha a hadműveleti siker itt is elmaradt, de a tapasztalatoknak komoly hatása lett a további harcokra. Az első elgondolkoztató dolog az volt, hogy a sikert pusztán 6000 fő veszteséggel érték el, ami a „szokásosnak” töredéke volt. A cambrai-i csata rámutatott arra is, hogy az ellenség mélységi védelmének áttörésére szükség van a harckocsikra, továbbá ezek szoros együttműködésére a többi fegyvernemmel. A gyors áttöréshez pedig gyors harckocsikra van szükség, illetve a kísérő gyalogság szintén gyors előrenyomulására. Azonban ekkor még nem ismerték fel, hogy a páncéloscsapatoknak saját harcászati és esetleg hadműveleti módszereket kell kidolgozni.

A harckocsi-tevékenység fontos dátuma az 1918. augusztus 8-i amiens-i hadművelet. Az angol 4. hadsereg 15 km szélességben támadott tizenegy gyalogos- és három lovashadosztállyal, valamint 472 harckocsival. A tüzérségi támogatást 2000 löveg végezte, és 400 repülőgép is részt vett a hadműveletben. A támadás, noha a korábbi sémák szerint történt, eredményes volt, az angolok 11 km-t nyomultak előre és áttörték a német védelmet. A harckocsiknak csupán a 22%-a vált harcképtelenné az első napon. A sikerben itt már jelentős szerepet játszott a légierő, felderítési adatokkal, és az ellenséges csapatok zaklatásával.

1918-ban már a harckocsikat nem csak támadásban, hanem a védelemben is alkalmazták (a páncélelhárítás erősítésére és önálló tűzfészekként is).

A német hatckocsik első bevetésük 1918. március 21-én St. Quentin közelében történt, itt például 20 db Mark-IV zsákmányolt harckocsit vetettek be, a 4 db A7V mellett. Megjegyzendő, hogy a német támadásokban általában mindig a zsákmányolt tankok voltak túlsúlyban.

1918. április 24. első páncéloscsata angolok és németek között (Villers-Bretonneux), amelyben ugyan 12 német A7V harckocsi vett részt, de az igazi összecsapás csak 3 Mark-IV és három A7V között zajlott le. Az első tüzérségi tűz hatástalan volt, majd kölcsönös géppuskatámadás következett. A „fordulatot” az eredményezte, hogy az egyik angol harckocsi ágyúlövése nyomán az egyik német oldalára dőlt (egy meredek földhányás aljában, lecsúszva arról). Ezt az angolok találatnak vélték, és örvendezve abbahagyták az ütközetet.

 

Összegzés:

A háború folyamán Nagy Britannia: 2640 db, Franciaország: 5150 db, Németország: 80 db harckocsit gyártott. De általánosságban elmondható, hogy a háborúban a nagy számban gyártott harckocsik nem hoztak hadműveleti sikert. A folyamatos fejlesztések hatására harcászati szerepük ugyan megnövekedett, de a hadműveleti téren még meg kellett oldani a felmerülő problémákat, és egyáltalán a harckocsik alkalmazásának alapvető céljait. Az értékelések objektivitását ebben az időben az elért technikai szint befolyásolta. A hiányosságok között az első harckocsiknál a csekély sebesség, nagy talajnyomás, valamint a megbízhatatlan működés volt problémás, ami akár vissza is vethette volna a perspektivikus elképzeléseket. Továbbá mindehhez járult az elhárítás lehetőségeinek, hatékonyságának szembetűnő növekedése. A hadműveleti feladatok megoldását pedig alapvetően befolyásolta az a tény, hogy a hatótáv és az úgynevezett hadműveleti mozgékonyság hiányzott. Például, a lánctalp gyorsan elhasználódott és egyébként is az utak állapotát jelentősen rontotta. Ezért szállításukat általában vasúton oldották meg, ami sok munkát és időráfordítást igényelt. Mindezek a felismerések indították aztán el azokat a fejlesztéseket, amelyek az egyre újabb típusok kialakításához vezettek.

Egyben a háború végeztével lehetőség nyílt az eredmények részletes elemzésére, az új fejlesztési utak kijelölésére. Ez azért is szükségessé vált, mert a háború rávilágított több alapvető technikai hiányosságra is. A legnagyobb kérdés azonban ekkor még nyitva maradt: az egyre továbbfejlesztett típusok a gyalogság támogatására szolgálnak, vagy ennek az új harceszköznek a régi fegyvernemek harcának kiegészítése mellett teljesen újszerű, önálló feladatai is lesznek. Ennek eldöntése természetesen visszahatott magukra a technikai fejlesztésekre is, mint látható a háború utáni elképzeléseknél is.

 

Kiegészítésként az egyéb, nem sorozatgyártott harckocsikról a tárgyalt időszakban:

Mark-III. (nehéz harckocsi) 1917. június, 50 db, 8 fő, 12-14 mm páncél, rövid csövű 2 57 mm ágyú, 4 gpu., 5,9 km/h, hatótáv 35 km, gyakorló harckocsi

Mark-VI, Mark-VII. tervek, nem készültek el

Mark IX. (lövésszállító) 1918 július, 34 db, nem vetették be, 2 db sebesültszállítónak átépítve

LK-II (könnyű harckocsi) 1918 június, 8 db, 8,5 tonna, 3 fő, 14 mm páncél, 1 db 57 mm ágyú, 2 gpu., 16 km/h, hatótáv 70 km

Mark C Hornet (közepes harckocsi) 1918 szeptember, 4 fő, 20,3 tonna, 4 gpu., 14 mm páncél, 13 km/h, hatótáv 120 km