Előzmények:

A Budapesti Műszaki Egyetem Természettudományi Karán, valamint a Műegyetem Természettudományi Egyesület Szomatológiai laboratóriumában 1979 óta folynak vizsgálatok, felmérések és kutatások az emberi szervezet fiziológiai állapotának meghatározásáról.

A Szomatodiagnosztika vizsgálati módszere alkalmazza a korszerű számítástechnikai, műszertechnikai és képalkotó vizsgálati eljárásokat. Az összetett vizsgálati módszer lehetővé teszi, hogy rövid időn belül több kérdésre pontos és objektív válaszokat kapjunk a vizsgált személy kornak-nemnek megfelelő fizikális állapotáról. Jelenleg a világban több száz "szűrővizsgálatot" ismernek és ajánlanak.

A szomatodiagnosztika vizsgálatok rendszere lehetővé teszi, hogy egyidőben több komplex felmérés készüljön. A vizsgálati rendszer alkalmas a panaszmentes páciensek kornak-nemnek megfelelő állapotának meghatározására és a szakértői szoftver segítségével az ajánlott életviteli és életmódi javaslatok elkészítésére. Az időben történő betegségek felismerése nagyban segítheti a gyógyító orvosi munkát. A szomatodignosztikai preventív vizsgálatok alkalmasak a betegségek korai megjelenítésére.

A szomatometria képalkotó vizsgálati eljárása a "SOMATOINFRA" felvételezés. A módszer non-invazív, károsító sugárzást nem bocsát ki. A testből kisugárzódó infravörös hullámok képpé alakításával lehetséges az élettani folyamatokat monitorozni és megjeleníteni. Az infravörös monitorozás elméleti és gyakorlati feldolgozását a Budapesti Műszaki Egyetem kutató csoportja végezte el. A klinikai tesztelések és a módszer részletes ismertetése után az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége 1005/ETT/2003 számon a módszert és az eljárást az orvosdiagnosztikai eljárásokhoz sorolta. Egészségügyi Minisztérium kódszáma, HU/19635239-2-43.

A kifejlesztett módszert ajánlani lehet : – preventív medicinális szűrésre – anamnézis felvételezésére – valamint célzott szakorvosi kérdések megválaszolására. Az infravörös monitorozás más vizsgálati eljárásokat nem vált ki és azokat nem helyettesít. Az orvosi diagnosztika tárházát bővíti egy új objektív vizsgálati lehetőséggel.

Dr. Szacsky Mihály
Szomatológus

 

Összefoglaló jelentés:

Szomatológia komplex vizsgálat – Rákóczifalva (2012. június 9., 2012. június 23).

A lakosság köréből önkéntes jelentkezés alapján végeztünk 46 szűrővizsgálatot a megjelölt időpontokban.

A vizsgálat célja komplex fiziológia szűrővizsgálattal általános állapotfelmérés.

A vizsgálaton résztvevők az alábbi nyilatkozat aláírásával hozzájárultak a vizsgálati eredmények tudományos felhasználásához:

Nyilatkozat vizsgálatba történő belegyezésről

Alulírott ………………………………….. aláírásommal nyilatkozom, hogy a Közöld Alapítvány által szervezett szűrővizsgálaton és kutatási programban önként, saját akaratomból vettem részt, a vizsgálatokról kielégítő tájékoztatást kaptam, a vizsgálat elvégzésébe beleegyezem. Hozzájárulok, hogy az elkészült felvételeket kizárólag a kutatási program során és kutatási céllal – személyes adataim felemlítése és feltüntetése nélkül  – a SOMATOINFRA®  kutatócsoport felhasználja.

Rákóczifalva, 2012. június ….

 

1. Testalkat vizsgálat, adatok felvétele

Vizsgálatra fordított idő (átlag): 4,5 perc/fő,     személyi feltétel: 1 fő asszisztens

Résztvevők száma, nemenkénti, életkor szerinti megoszlása:

Férfi:   12 fő       0-20 év: 1 fő,     21-45 év: 6 fő,   46 év felettiek: 5 fő

Nő:   34 fő           0-20 év: 3 fő,     21-45 év: 13 fő,  46 év felettiek: 18 fő

 

A vizsgálaton résztvevők nem, életkor, testsúly, testmagasság értékei:

nem

életkor

testmagasság

testsúly

n

3

128

18

n

16

161

44

f

20

180

74

n

20

167

58

n

21

158

50

f

26

188

74

n

27

165

75

f

28

175

75

n

30

162

64

f

32

185

74

f

33

187

86

n

34

166

77

n

38

162

81

n

41

153

80

n

41

178

70

n

41

163

50

n

42

186

70

n

42

156

40

n

42

171

68

f

44

176

87

n

44

175

62

f

44

190

125

n

44

158

67

f

46

186

113

n

47

158

44

n

52

165

61

n

53

165

104

n

55

161

96

n

55

158

70

n

56

165

67

n

56

158

54

f

57

174

110

n

59

160

95

n

60

150

58

f

61

172

102

n

62

166

69

f

63

165

72

n

65

176

80

n

65

157

51

n

66

158

72

n

67

153

83

n

68

150

67

n

68

160

75

n

74

160

72

f

78

179

86

n

80

150

68

 

Megjegyzés: életkor, nem, testsúly és testmagasság vonatkozásában azonos vizsgálati értéket nem találtunk.

 

2. SOMATOINFRA®  vizsgálat

Felvételezésre/anamnézisre fordított idő (átlag):  11,6 perc  személyi feltétel: 1 fő szomatológus

Vizsgálat típusa: komplex fiziológiai vizsgálat

Vizsgálatok célja: általános állapotfelmérés

Vizsgálati eredmények/észrevételek:

  • a homlok régió kivetülései alapján fejfájás, frontérzékenység és allergiás sinusitis igazolódott
  • a szem régió típusos kivetülései alapján „vízusdifferenciák” igazolódtak
  • periorális régió kivetüléseit a pácienstől nyert anamnézis megerősítette, fogágybetegség, kezeletlen fog, afta, lezajlott herpes labialis fertőzés igazolódott
  • nyaki régióban aszimmetrikus pajzsmirigyfunkció leletéhez a páciens funkcionális tüneteket is társított
  • mellkason megfigyelt típusos kivetülések alkalmával allergiás alapbetegség, dohányzás, inhalatív noxa igazolódott
  • emlővizsgálatok során tapasztalt kivetüléseket a páciensektől nyert anamnesztikus és tapasztalati információk megerősítették
  • máj régióban észlelt jelintenzitás fokozódás hátterében gyógyszerfogyasztásra, alkohol fogyasztásra, lezajlott hepatitisre, steroid injekcióra derült fény
  • colon régióban tapasztalt kivetülések hátterében lezajlott hasmenés, antibiotikum fogyasztás igazolódott
  • végbél kivetülési régióban tapasztalt jelintenzitás fokozódás aranyér panaszokat, obstipációra való hajlamot igazolt
  • végtagfelvételeken tapasztalt kivetülési differenciák ízületi fájdalmakat, korábbi sérüléseket, valamint alsóvégtagi varikozitást erősítettek meg

 

Megállapítás:

Az elvégzett vizsgálatokból a betegtől nyert kiegészítő (anamnesztikus és tapasztalati) információkkal együtt képezhető komplex eredmény.

A szomatológiai vizsgálat egyszeri állapotfelmérésre is alkalmazható, az aktuális fiziológiai állapotot jól tükrözik a rögzített kivetülések.

Az egyének fiziológiai működése széles határok között eltérő.

 

Dr Farády Zoltán

vizsgálatvezető orvos