01

 

 

 

 

Színes képalkotás az orvos diagnosztikában

kvantumbiológiai értelmezés

 

A hírközlő szervek ismételten egy szenzációs technológiai fejlesztésről számoltak be az elmúlt hónapokban. “Itt az első színes röntgen, hihetetlen képekkel. Egy új-zélandi egyetemekkel együttműködő cég bemutatta a világ első színes röntgenfelvételeit.” (Inverse alapján)

02

Az egyik képen egy emberi csukló tható, rajta kívülről a karórával, illetve “belülről” az ujjpercek kezdeteivel” olvashatjuk és láthatjuk az idézett cikkben”.

Szenzáció gondolhatja az olvasó, mert hozzá szoktak ahhoz, hogy a röntgen felvételek fekete fehérek (és szürkék). Ez annyira beivódott az orvos diagnosztikába, hogy amikor a műegyetemen folyó kvantumbiológiai kutatások során sajátos funkcionális anatómiai színes felvételek készültek, akkor azt erőteljes kritikával illeték a radiológusok, mivel azok SZÍNESEK (és az nagyon gyanús).

A kritikusok nem ismerték fel a funkcionális anatómiai képalkotás lényegét és az abban rejlő lehetőségeket.

Hiába bizonyították a kutatók, hogy egy elektromágneses sugárzásból nyert képen a színfelbontás a finom részleteket is képes kiemelni.

03

(QIR felvétel: szacsky)

A Somatoinfra ©® technológia valójában semmiben sem tér el az egyéb képalkotó eljárásoktól. Minden képrögzítés valamilyen elektromágneses sugárzás megjelenítését tartalmazza, különböző felbontásban. Természetesen az eltérő elektromágneses sugárzások érzékelésére más és más detektorokra (érzékelőkre, szenzorokra) van szükség. A Műegyetemen végzett kutatások korai időszakában (1990-es évek) már felvetődött, hogy az elektromágneses sugárzások leképezésénél az eltérő frekvencia, vagy intenzitást különféle színnel jelöljük. Ez technikailag egyszerű feladat volt. Napjainkban a mindenki által ismert thermográfia, vagy ahogyan a népnyelv nevezi hőtérképen, különféle színnel jelöli a hőmérséklet eloszlását. Nem kell különleges ismeret ahhoz, hogy tudjuk ez a megjelenítési forma nagyon általános és csak a test felszín hőmérsékleti sugárzásának eloszlását mutatja. A vizsgálat, vagy a mérés pontosságát az is befolyásolja, hogy a képen milyen hőmérsékleti érték tartományt fog be a detektor. ( -20 – 500 ºC, vagy csak mondjuk 2 K (kelvin) tartományt.).

Már az 1960-as években a hőmérsékleti sugárzás detektálást az orvosdiagnosztikában szerették volna alkalmazni. Nem hozott eredményt, illetve nagyon változó volt a használhatósága.

04

A műegyetemen egy élettudományi kutatásokkal foglalkozó munka csoport is hasonló megállapításra jutott. Az alaputatás viszont bizonyította, hogy az ember esetében a sajátosan kivetülő (emittálódó) elektromágneses sugárzás, amit nevezhetünk humán radiációnak, komplex információt hordoz az életfolyamatok működéséről. A szervezeten belüli anyagcsere (metabolikus) folyamatokat egy finoman hangolt infravörös tartományú detektor jól érzékeli.

Az elméletet nem célszerű még részletesebben leírni. Szükséges viszont az orvosi képalkotás alapjait megérteni ahhoz, hogy a szenzációs hír hátterét értelmezni tudjuk.

A képalkotás alapja egyértelműen, ismételve magunkat, nem más, mint elektromágneses sugárzások leképezése a különféle tartományokba.

Minden elektromágneses sugárzás kvantum jelenség !

A fényképezés és a filmezés az emberi szem által is érzékelhető elektromágneses sugárzási tartományok visszaverődését (reflexió) rögzíti, ez a fény.

05

(Fotó Fények és sugárzás szacsky)

Szintén nagy szenzáció volt amikor1895 novemberében Wilhelm Conrad Röntgen egy különleges fényérzékeny filmen észrevette, hogy egy gerjesztett sugárzás képes áthatolni a tárgyakon, embereken és ennek jelenségeként sajátos “árnyék kép” rajzolódik ki.

06

(Az első röntgenfelvétel: Röntgen feleségének keze, forrás Wikipédia)

A technika és technológia fejlődés szakaszait átugorva ezeknek a felfedezésnek a jelentőségét felismerte az orvostudomány. A diagnosztika alapja lett, hogy “átvilágítják” az embereket ezzel lehetővé tették, hogy bele lássanak az emberi szervezetbe. Kezdetben a “Röntgen készüléket”, mint diagnosztikai eszközt alkalmazták, mely vizsgálati módszert egyre több képalkotó eszközzel egészítettek ki ( CT, PET, MR, az UH képalkotást nem soroljuk ide) . Az elv a mai napig változatlan. Az orvosdiagnosztikai képalkotásnak három fő jellemzője van. Kell egy jeladó, amiből elektromágneses sugárzás lép ki, kell egy jelfogó ami érzékeny a speciális elektromágneses sugárzásokra (XR, ), valamit maga a vizsgálandó ember.

07

(forrás: Wikipédia)

Az orvosi képalkotás esetében két fő technikai módszer ismert.

  1. Átvilágítás (transzmisszió), aminél a sugárzás áthatol a testen és a különböző sűrüség hatására a jeladóval szembeni detektornál a sugárzás elnyelődését elektronikusan “fénnyé” alakítják át.

  1. A másik technológia egy kivetülő (emissziós) módszer. Ebben az esetben az emberi szervezetbe olyan radioaktív anyagot visznek be (radio-farmakon), amely kötődik bizonyos szervrendszeri lokális megbetegedésekhez. Ez a speciális izotóp a tér minden irányába elektromágneses sugárzás formájában lép ki az emberi testből, amit a kívül elhelyezkedő sugárzásra érzékeny detektor felfog.

08( forrás Wikipédia)

– Említhetnénk még a sajátos lézer technológiákat, amelyekkel pl. a bőrfelszín alá is be lehet látni, de ebben az esetben a fent említett két módszer helyett un. reflexió, azaz visszaverődésből lehet következtetni a megbetegedésekre.

Minden, a fenti felsorolásban szereplő, képalkotó orvosdiagnosztikai eljárásnak vannak korlátai és nem utolsó sorban kockázatai.

Példaként említhetők: – csak (általában) egy anatómiai régiót, vagy szervet, szervrendszert képes vizsgálni. Az egész testet fel lehetne térképezni “átvilágítással”, de a jeladók invazívak, amelyek dózisterheléssel járnak. A kockázat nem elhanyagolható.

Leegyszerűsítve. Ezek a képalkotó eljárások csak alaktant mutatnak és azokat is csak statikus helyzetben. Érthetően a orvosi képalkotó eljárások akkor hatékonyak és akkor eredményesek, ha már a betegség folyamatában kialakul egy képlet (pl. tumor).

09

(forrás: Pimper I.)

Mondhatják, hogy téves a megállapításom, mert a modern képalkotó eljárások némelyike, akár egy órán keresztül képes folyamatos felvételt készíteni. Ez igaz, de melyik az a megbetegedés, amelyik egy tájanatómiai helyzetben elhelyezkedő képletet térfogatában egy óra alatt mérhető módon növelni tud?

Megjegyzem, hogy az egyetemi kutatás során olyan képalkotó szoftverek fejlesztésére került sor, melyek lehetővé tették a normál röntgen, PET felvételek, akár utólagos “színezését”. A radiológusok több esetben ezt kuruzslásnak (?) tekintették.

10

Mi az újdonság és a szenzáció a hírben, idézet:

A technológia alapjai a világ legnagyobb, egyébként közös európai projektként működő részecskefizikai kutatási szervénél (CERN) születtek meg az ezredforduló tájékán. Ez az a svájci központú részecskegyorsító, ahol többek között elméleti fizikai kérdésekre keresik a választ, emlékezetes például, hogy 2012-ben itt mutatták ki először a Higgs-bozon létezését is.”

Ez alapján még nem tudható, hogy mi az újdonság, de folytassuk a cikk olvasását:

A színes röntgenfelvételt a Medipix nevű chip kifejlesztése tette lehetővé, az új-zélandi kutatócsoport erre alapozva tudta több mint 10 éves munkával elérni a saját eredményeit. Márpedig a Medipixnek kezdetben nem sok köze volt a gyógyászathoz, a feladata ugyanis az volt, hogy amikor a CERN munkája közben keletkező részecskéket felfogja, beazonosítsa azokat.”

Az alap (nem orvosi) kutatás lényege, hogy egy közegből, berendezésből, tárgyból stb. kilépő vegyes sugárzásokat felfogják és azokat láthatóvá és mérhetővé tegyék.

A Műegyetemen folyó kvantumbiológia kutatások alap elmélete is ezt határozta meg. Elsőként fel kellett dolgozni, hogy az emberi test milyen elektromágneses tartományba sugároz és a folyamatos humán radiáció, milyen biológiai kvantumjelenséghez köthető.

A kutatás meglepő eredményre vezetett, az életjelenségek, minden biokémiai és biofizikai jelensége kvantumfolyamat, aminek sajátos és előre is kiszámítható foton emissziója van.

11 12

Mielőtt az olvasó megriadna ettől a mondattól egy egyszerű értelmezéssel úgy is megfogalmazható az állítás, hogy az élő ember életjelenségének minden egyes részlete (sejtszintig) sugároz, folyamatosan és szakadatlanul. Ez a sugárzás rövid idő alatt képes változni, legyen az anyagcsere , vagy neuro-hormonális folyamat. Ez a humán sugárzás jelzi a környezeti változásokat, az érzékszervekre ható küszöb feletti hatásokat stb.

13

Az orvosdiagnosztikai berendezések egy elektromágneses sugárzási tartományban működnek. Az emberi szervezetben vajon hány “jeladó” van ?. Alap szinten egy ember sejtszámával azonosak a kvantumbiológiai radiáció jeladóinak száma. Ennek a biológiai sugárzásnak a tartománya állandóan változik. Ha a változó sugárzás térbeli eloszlást nézünk, akkor a fotonok energiája végtelen kombinációt mutat. ( Kvantumbiológiai rendszerelmélet “Hármas Elmélet” I-III. tétel).

Mi köze van a kvantumbiológiának a színes röntgenhez. Olvassuk tovább a cikket:

Így viszont alkalmas arra is, hogy az emberi testen átsugárzott elektromágneses hullám összetevőit azonosítsa. Ezeknek az összetevőknek az energiatartalma összefüggésben van azzal, hogy az emberi testben milyen molekulákon mentek keresztül, ezért a chip szét tudja választani például a vízről, a zsírmolekulákról vagy a csontok kalciumtartalmáról érkező hullámrészeket. A fejlesztők pedig olyan programot írtak, amely ezekből az adatokból elő tud állítani egy színes képet.”

14(forrás: a cikk kép melléklete)

Megállapíthatjuk, hogy a színes röntgenfelvétel semmilyen új tudományos felfedezést nem jelent. A már ismert transzmissziós és emissziós orvosdiagnosztikai módszerek egy tökéletesített és összetett, 3D változatát jelenti . Kérdés, hogy a fekete, fehér képekhez hozzászokott radiológusok hogyan fogadják ezt a technikailag és informatikailag nagyon látványos képalkotó módszert. A további kérdés az is, hogy egy ilyen (szerintünk is) hasznos és kiváló fejlesztés hogyan terjedhet el a mindennapi szűrővizsgálatokba és a betegellátásba. Szándékosan nem egészségügyet mondok, mert ez a módszer is csak test tájékokra és morfológiára (alakmeghatározásra) használható.

A kvantumbiológiai kutatások (HE III) egyik eredménye, hogy sikerült értelmezni az élő emberi test sugárzási jeneséget (fenomént).

15

(kép: infravörös fotográfia “ emberke a természetben” szacsky)

 

Ez minden élőlénynél, a kvantumbiológiai rendszerelmélet alapján természeti jelenségnek fogható fel.

16( kép: infra fotográfia “ az élet sugárzás” szacsky)

A humán radiáció összetett értelmezésének alapja, hogy az emittálódó fotonok (fény, elektromágneses) valós időben aktuális életfolyamatokat mutatnak. Minden beavatkozás az emberi szervezetbe, még egy röntgen felvétel is, képes befolyásolni a szervezeten belüli kvantumfolyamatokat és azok változásait. Nagyon lényeges megállapítás, hogy a humán radiáció meghatározható frekvencia és hullámhossz tartományba sorolható, tehát a Somatoinfra©® detektortól elvárható, hogy képes legyen egynél több sugárzási tartományt érzékelni. A teljes technológiát nem értelmezve a Somatoinfra képalkotása a kutatás kezdetétől alkalmazta azt az elvet, amit a cikkben olvashatunk.

Tovább gondolva, a Somatoinfra©® technológia már több mint két évtizede színre bontotta a humán radiációt, ezért tekintették kuruzslásnak. A kritikusok elsiklottak afelett, hogy a színre bontás miért fontos a dinamikus fiziológiai folyamatok képalkotásánál. A humán radiációt képként nagyon nehezen lehet értelmezni az egyedi frekvencia elhangolódások miatt. A rendelkezésre álló és módosított detektoroknál a térbeli intenzitás különbség jelenti a valós kvantum biokémiai folyamatokat differenciáit. Az egyetemi kutatás egy kiemelkedő eredménye a humán radiáció valós idejű térbeli spektrális elemzésének lehetősége.

17 18

 

Összefoglalva: A színes 3D röntgen, valóban újszerű kép megjelenítést tett lehetővé. Alap elvében viszont semmilyen újdonság nincs a már ismert röntgen technológiákhoz képest.

Ezzel szembe, a Somatoinfra technológia az élővilág kvantum folyamatait teszi értelmezhetővé . Jelenlegi ismereteink szerint csak a Somatoinfra, mint a kvantumbiológiai képalkotása képes a dinamikus fiziológiai folyamatokat valós időben vizsgálni. Nincs alternatívája.

19

A hazai egyetemi kutatás nagyon szerény körülmények között zajlott és zajlik. A kvantumbiológiai kutatás soha nem kapott semmilyen támogatást. Csak álom az, hogy a már kidolgozott és működő kísérleti rendszerekből prototípus szülessen. A kvantumbiológiai, mint a 21. század tudománya számos lehetőségeket rejt magába. Ez az élettudományi terület legnagyobb örömünkre Kínában nagy érdeklődésre tart számot.

20 21 22 23

Vegyes QIR felvételek az “infrafotográfia” albumból , szacsky:

 

A témával kapcsolatos ítások, tanulmányok olvashatók:

www.pannonpalatinus.hu

 

Szacsky Mihály