AZ ÉLETTUDOMÁNYOK JÖVŐJE: A KVANTUMBIOLÓGIA”

című workshop 2021. november 26-án a Magyar Tudományos Akadémia „A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE” elnevezésű eseménysorozata keretében került megrendezésre.

Az egyszeri és megismételhetetlen eseményen a világon első alkalommal vállalkoztak neves magyar tudósok (QUB8 szervezet) arra, hogy a kvantumbiológiát, mint egységes tudományt értelmezzék, és különböző tudományokban szerzett tapasztalataik közös összerendező diszciplínájaként vizsgálják. Egymással egyetértésben fogalmazták meg, hogy az életfolyamatok eddig rejtett kérdéseire kaphatunk választ a kvantumbiológiai szemlélettel. Előadásaikban most nem egy-egy tudományos eredmény részletes kifejtésére törekedtek, hanem arra vállalkoztak, hogy a hallgatósággal megértessék, milyen kitörési irányok kínálkoznak, ha a vizsgálódás határait kiterjesztve egy eddig ismeretlen, új dimenzióban keresik az összefüggéseket. Kiemelték azt, hogy a kvantumbiológiát, mint diszciplínát, “iskolát”, hazánkban hozták létre.

A kvantumfizika nagy elődei foglalkoztak már az életfolyamatok mögött húzódó kvantumos jelenségekkel. Ez alkalommal azonban a jelenlévők tovább léptek, bemutatták, hogy amíg egyes életfunkciók mögött bizonyítható kvantumjelenségek állnak, és másokról már sejtjük, hogy kvantumhatások következményei, a legizgalmasabb az, hogy szinte minden élettani folyamat vizsgálható lesz a jövőben a kvantumbiológia módszerével.

A kvantumbiológia napjainkra lehetővé tette olyan új jelenségek megfigyelését és tanulmányozását az életfolyamatokban, melyeket korábban sem tanulmányozni, sem megmagyarázni nem lehetett a hagyományos biológia és fizika alkalmazásával.

Az előadásokból kiderült, milyen hatalmas lehetőségek kínálkoznak többek között a betegségek okainak feltárásában, az egészséges táplálkozásban, a légköri kvantumfolyamatok élőlényekre gyakorolt hatásainak megismerésében, vagy például az agyféltekék közötti kapcsolat rejtelmeinek felderítésében. A kvantumbiológia egy speciális innovációjaként került kifejlesztésre a Somatoinfra®© diagnosztikai rendszer (funkcionális anatómiai képalkotás), amivel az élő szervezetek kvantumfolyamatainak energiaemisszióját lehet detektálni, és így az élettani változásokat valós időben lehet megismerni, minthogy azoknak hagyományos módon észlelése csak időeltolódással lehetséges.

Összességében ki lehet mondani, hogy elméleti és kísérleti tapasztalatok meggyőzően bizonyítják, hogy a kvantumfizika élettudományi területeken való alkalmazásának révén új tudományág, a kvantumbiológia jött létre globális jelentőséggel és globális alkalmazásokkal! A kvantumbiológia keretein belül létrejövő kutatások új jelenségeket fedeznek fel, hozzájárulva a biológiai tudásbázis és az egyetemes tudomány fejlődéséhez!

Kijelenthető, hogy jelentős igény van mind a kvantumbiológiai kutatások, mind az egyetemi szintű kvantumbiológia oktatás bevezetésére, mert a következő évtized legjobban fejlődő tudományterülete ez lesz.

A workshop lezárásaként bejelemtették, hogy a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem úttörő szerepet kíván vállalni a kvantumbiológia egyetemi oktatásba és kutatásokba történő bevezetésével. Kifejezésre jutott, hogy ez az új tudományterület különösen jól szolgálhatja az egészséges élelmiszerek előállítását, aminek megalapozását az egyetem egyik legfontosabb feladatának érez.