A MÚLT, JELEN ÉS A JÖVŐ AGGASZTÓ ÁLLAPOTÁNAK KÉRDÉSEI ÉLETTUDOMÁNYI ÉRTELMEZÉS

A XXI. század 22 éve

 

Az elmúlt XX.század az emberiség egyik tragikus évszázada volt. A lezajlott katasztrofális 100 éves időszakra jellemző volt, hogy a tudattal rendelkező és cselekvő ember mindent pusztított, a természetet, saját környezetét, az élővilágot és nem utolsó sorban embertársaikat. A tényeket ismerve említhetjük az I. és a II. világháborút, a Boxerlázadást, Koreát, Vietnamot és hosszasan sorolhatjuk a háborúk és harcok sokaságát. Kétségtelen, hogy a XX.század jelentős tudományterülete, a kvantumtudományok, korábban elképzelhetetlen technikai, technológiai fejlődést eredményeztek. A tudományok átrendeződtek. Eredendően a természet vizsgálatát és annak megismerését szolgaló kutatásokat felváltotta a természet rendjébe való beavatkozások, amelyek természetes körülmények között nem jönnek létre. A sok példából csak egyet emeljünk ki, nukleáris technikák.

A rövid kicsit több mint 100 év alatt (egészen pontosan napjainkig 122 év) látványos és hihetetlennek tűnő változások következtek be.

A természettudományok elmélete és módszertana gyökeresen megváltozott. A kvantummechanika, a kvantumtudományok hatottak a fizikára és a kémiára. Az eredmények érzékelhetőek. A élővilágra való hatások és kölcsönhatások viszont nem egyértelműek. Ez talán abból adódhat, hogy az élettudományok a kvantumtudományokat nem voltak képesek integrálni.

Bolygónkon az élővilág sok millió éveken keresztül egy viszonylagos egyensúlyi állapotban volt, amit a természet törvényei biztosítottak. Az anyag -energia és az élet körforgásának törvényszerűsége egyértelműnek tűnhet, viszont az ember a természetbe való durva beavatkozásával ezt a kényes egyensúlyt felborította. Ahogy mondják “csőstül” zúdul vissza ránk az elhibázott és téves cselekedetek szinte minden eleme.

De ne aggódjunk mondják, mert a tudósok mindent megoldanak, mert a napjaink tudományos tevékenysége az már képes a természetbe beavatkozni. Téves elképzelés, mert valóban lehet kellő ismeretek (tudományok) birtokába pl. atombombát készíteni, vagy genetikailag beavatkozni az élővilágba, de ezek csak azt eredményezik, hogy a Bolygónkon az anyag -energia -élet körforgása visszafordíthatatlan folyamatokat eredményez.

A zavaros és értelmezhetetlen elképzelések soha nem váltak és válnak valóra. Történik valami, de a végeredmények általában katasztrófákba torkollnak.

Egy merész gondolattól vezérelve több mint negyven éven keresztül sikerült a kvantumtudományok integrálása az élettudományokba. Ez az új XXI. századi tudományterület (diszciplína) a KVANTUMBIOLÓGIA.

A kvantumbiológiai rendszerelmélete lehetővé teszi, hogy az élővilág egységes “életfolyamatait” és azoknak természeti törvényszerűségeit pontosan a tudományos elvárásoknak megfelelően írjuk le.

A tudományterület egységes rendszerbe foglalja a szerteágyazó élettudományi és biológiai folyamatok vizsgálatát és értelmezését.

Napjainkban a valós természettudományokkal foglalkozók azt tapasztalják, hogy a mindennapokban az emberiség mindent elkövet a természet rendjének felborítására. A rész sikernek, vagy a nagy tudományos felfedezések pillanatnyi haszna már rövid távon is bajok sokaságához vezet. Ez azért történik, mert a természet nagyon türelmes. Az emberi ostobaságokat igyekszik korrigálni, amíg lehetséges, de amikor eljut egy folyamat a végállapotához, akkor kíméletlenül és visszavonhatatlanul megszünteti a nem természetes folyamatot.

Napjainkban minden ránk zúdult. Járványok , háborúk, a fenntartható fejlődés néhány állapotának megrekedése (pl. nyersanyagok, élelmezés, energia). A pánik és a kapkodás egyre jellemzőbb.

Mindösszesen egy témát emeljünk ki, ami oka lehet ennek a felfordulásnak. Több gondolkodó az elmúlt századokban precíz és pontos futurológiai tanulmányokat készített (kellő bázisvizsgálatok alapján) és arra a megállapításra jutottak, hogy bolygónk maximum 4 milliárd embert képes eltartani, sőt voltak kutatók, akik kiszámították, hogy az emberiség jelenlegi állapotában, 4 milliárd fő eltartásához, két bolygó felszínére volna szükség. (semmi baj, mondják a nem élettudománnyal foglalkozók, a tudósok majd megoldják). Miközben nem veszik figyelembe, hogy tanulmányokban forgatókönyv szerűen írják le, hogy hogyan lehet a világ népességét 4 milliárd főre visszaszorítani. A szerzők pl. 1999-ben az javasolták, hogy 2020-ra ezt a népsűrűséget, mármint a 4 milliárd főt, célként el kell érni.

A forgatókönyv (Lugánói jelentés) pontos utasításokat adott arra, hogy a drasztikus népességcsökkentést” milyen módszerekkel lehet elérni.

A forgatókönyv” minden ajánlásával találkozhatunk napjaink eseményeibe.

Néhány gyors emlékeztető:

  • A “Locarnoi jelentésben” 2011.november 7.én a következő olvasható: Egybehangzó vélemény szerint 2011.október 31. látta meg a napvilágot a hétmilliárd élő embertársunk.

  • Eltelt 11 év (!) és a következőt olvashatjuk: 2022-07-15 a világ népessége 10.54 h-kor 7.933.940.463 Fő, tíz perccel később már 7.933.941.396 Fő volt. Ez a növekedés azt jelenti, hogy még ebben az évben a világ népessége átlépi a 8 milliárd főt !

p1 p2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a növekedés csak akkor tűnik szembeötlőnek, ha úgy kétszáz évre visszatekintünk:

p3

A világ népességének a mérföldköveinél a 8 milliárd főt 2024-re prognosztizálják. Ami már szinte biztos, hogy idén bekövetkezik.

p11 p13p12

 

 

 

 

 

Amit következtetni tudunk egy korábbi statisztikai megállapításból:

p4

A baj az az, hogy ez a lélekszám nem egyenletesen oszlik el a bolygónk felszínén:

p5

Mint a térképen látható az emberek csak meghatározott földrajzi területen élnek.

Mi napjaink problémája és konfliktus helyzete:

  • Mindösszesen az, hogy az egyes élhető területeken a népesség növekedésével arányosan nem növelhető az élelmiszer termelés.

  • Ez az egyik fő oka a migrációnak, az éhezésnek. Az sem értelmezhető ha a fejlődő országoknak van pénze akkor honnan lesz élelmiszere. Az ukrajnai lokális háború is több ország élelmiszer biztonságát fenyegeti.

  • Van még egy ellentmondás. Jelenleg bolygónkon a demográfiai robbanás és a demográfiai csökkenés egyidőben jelen van. Viszont az arányok nem kiegyenlítettek.

Amit egy az internetről letöltött poszter is jól szemléltet.

p6

Erőteljesen hangoztatják, hogy a migráció az megoldás lehet. Ez élettudományi szemlélettel egy teljes abszurditás.

Valamint mindent felülír az energia kérdése. Ehhez hozzá jön a háború, ami valószínűleg nagyon el fog húzódni, mert elképesztő energia felhasználással fegyverkezik az egész világ. Ha valami végérvényesen elfogyasztja a Föld tartalék fosszilis energiáit az a háború.

Mit tapasztalunk, mindösszesen azt, hogy ezeket a káros, pusztító és életellenes folyamatokat maximum egy érvre merik előre vetíteni.

Miközben a szakirodalomban az olvasható, hogy Bolygónk fosszilis energia hordozói (amely valójában akkumulált napenergia) folyamatosan és egyre gyorsuló ütemben fogynak. Olvasható és hiteles kutatások kimutatták, hogy az elmúlt 250 évben a fosszilis energia készletek 40%-át végérvényesen elfogyasztottuk !

Hol vannak a címben szereplő ÉLETTUDOMÁNYOK ? Minden fent leírt értelmezés csak és kizárólag élettudományi kérdéseket vet fel. Végezetül egyszerűen összefoglalom, hogy ha a kvantumbiológiai szemlélettel és módszerekkel elemezzük ezeket a folyamatokat, akkor sejthetően néhány esetben megoldásokat is találhatunk. (megjegyzés: természetesen csak akkor, ha a bürokrácia és a politikai akarat is megvan hozzá).

Végezetül, vajon ebben a kritikus és katasztrofális kérdésekben miért nem hallhatjuk a Tudományos Akadémiák állásfoglalását ?

Szacsky Mihály