A szerkezeti anyagok rugalmas és plasztikus deformációjának modern elmélete a diszlokáció fogalomkörére épül. A vizsgálatok eredményes voltát nagymértékben befolyásolja a kidolgozott matematikai apparátus és a használt modellek jósága, elméleti tisztasága. A dolgozat célja a legújabb matematikai apparátus bemutatása és használhatóságának illusztrálása. A levezetések egy része olyan újszerű elemeket tartalmaz, amik közelebb visznek a megoldásokhoz és megkönnyítik azok geometriai interpretációját.

Tovább…