Alkalmazás és bevezetés esetében várható feladatok és hatékonysági mutatók

(II. melléklet)

Egy speciális népegészségügyi program pre-diagnosztikai alappillére lehet a somatológiai egészségfelmérő rendszerek alkalmazása.

A program alap-eszköz rendszere, a jelenleg működtetett orvos-diagnosztika berendezésékhez képest lényegesen kedvezőbb áron szerezhető be, és olcsóbban is működtethető.

Egy felmérő rendszer, ami nagy mértékben ki tudja szolgálni az egészségfenntartás, sport, foglakozás egészségügy és esetlegesen az alapellátási igényeket, az kb. 18 millió (bruttó) forintot tesz ki.

Az ár változhat, mert függ a valuta árfolyamok ingadozásától, valamint a jelentős ÁFA tartalomtól is. Kedvező esetben akár 10%-os árcsökkenéssel is számolni lehet.

Önmagukban egyes elszigetelt alkalmazások is működhetnek gazdaságosan, amelyekről referenciákkal is rendelkezünk.

Egy speciális népegészségügyi program esetében szükség volna egy központi egységre, ahol a szakmai oktatások és továbbképzések is működhetnének.

Jelenleg van arra reális esély, hogy egy ilyen központ belátható időn belül (kb. kettő hónap) elkezdje munkáját.

A központi irányítást célszerű lenne minimum 15 működő alrendszerhez kapcsolni. A decentrumoknak minimális a helyigénye, és semmilyen különleges feltételnek sem kell megfelelni. A kutatási fázisban, a lehető legkülönbözőbb helyszíneken végeztünk vizsgálatokat és felméréseket, orvosi rendelőintézettől kezdve, közösségi épületekben, sportöltözőkben, sőt külső helyszíneken is végeztünk felméréseket, mint pl. sportesemény közben.

Egy Somatoinfra©® integrált rendszer akár folyamatos kapcsolatot is fenn tud tartani a központi egységgel.

A célzott kérdésfeltevéseknek megfelelően összeállított vizsgálati protokollok alapján egy rendszer naponta 50 vizsgálatot és elemzést is el tud végezni.

Olyan esetekben, amikor meghatározott, célzott vizsgálatokat kell csak elvégezni, mint pl. általános iskolások váz és izomrendszerének elemzése, akkor akár óránként 50 diákot is lehet szűrni. Ennél az esetnél maradva meg kell jegyezni, hogy ezt a vizsgálatot legjobban a testnevelő tanár tudja elvégezni, mert az elemzések alapján kapott válaszok megteremthetik a hatékony gyógytestnevelési órák tervezését, természetesen kontroll vizsgálatokkal kiegészítve.

A speciális népegészségügyi program esetében a feladat nem az, hogy különféle populációk célzott szűrővizsgálatainak számát emeljük, és ennek megfelelően a betegségek kiszűrése jelentse a fő célt, hanem éppenséggel az, hogy az egyén (mint somatípus) alkatának, korának és fizikumának megfelelőn (adott esetben a szociális környezet figyelembevételével) az aktuális egészségi állapotát határozzuk meg egyes csoportoknak, populációknak vagy társadalmi rétegeknek.

A nyert, gyűjtött adathalmazok és azok feldolgozásai egy idő után alkalmasak lehetnek arra is, hogy nagy biztonsággal lehessen meghatározni a népesség általános egészségügyi helyzetét.

Az eddigi vizsgálati eredményekből következtetve, a szomatológiai elv alapján nem csak vélelmezhető, hanem bizonyított az, hogy a lakosság jelentős százaléka kornak, nemnek megfelelően egészségesnek tekinthető.

Ajánlott életviteli és életmódi tanácsok elfogadása esetében komfortérzetük javulása is bizonyított.

Ez azt jelenti, hogy mindenkinél előfordulhatnak egészséget befolyásoló tényezők, amelyek természetesen lehetnek visszafordíthatóak és visszafordíthatatlanok.

A vizsgálattal egy időben történő életviteli és életmódi tanácsok biztosíthatják az egészség fenntartását.

Erre irányuló külön igények alapján, betegség tünetek esetében javasolhatóak a szűrővizsgálatok elvégzésének, illetve a célzott szakorvosi ellátások szükségessége.

Az egyszerű, olcsó és gyors vizsgálati módszer további előnye az is, hogy a felvett adatok teljes dokumentuma elektronikus úton tárolható, a kontroll felvételezésekkel ezek az adatok, képek jelentősen bővíthetők, sőt más célzott orvos (?)szakmai vizsgálatokkal is kiegészíthetők.

Összegezve: a WHO ajánlásoknak megfelelően a somatológiai egészségfelmérő program mindenben megfelel a primer prevenciós elvárásoknak, amit természetesen követhetnek a szekunder és a tercier prevenciós szűrővizsgálatok.

Megfelelő rendszerben felállított szomatológiai primer prevenciós programmal jelentős segítséget lehet nyújtani a teljes orvosi(?)szűrővizsgálati rendszerhez és nem utolsó sorban a betegellátáshoz és a rehabilitációhoz.

Emlékeztetőül, a WHO ajánlásoknak megfelelően a orvosi (?) szűrővizsgálati fő csoportokat célszerű feltüntetni, amelyeken belül akár 6-10 szakmai szűrő vizsgálat is található.

a) nemhez kötött szűrővizsgálatok,

b) életkorhoz kötött szűrővizsgálatok,

c) foglakozáshoz kötött szűrővizsgálatok,

d) praxishoz kötött szűrővizsgálatok,

e) betegségek aktuális szűrővizsgálatai,

f) gondozáshoz kötött szűrővizsgálatok.

A fő címekben megjelölt szűrővizsgálati csoportok azt is jelentik, hogy (kutatások alapján) egy ember egy meghatározott életkorban évente akár 20-30 napot tölthet szűrővizsgálaton.

A szűrővizsgálatok költsége meghaladhatja emberenként akár az 1 millió forintot.

Megítélésünk szerint a világon nincs olyan gazdag ország, amelyik meg tudja engedni magának azt, hogy az aktív munkát végzők évente akár 20 napot hiányozzanak szűrővizsgálat miatt. Arról nem is beszélve, hogy nincs az a biztosítási forma, amelyik képes lenne finanszírozni az ilyen jellegű szűrővizsgálatokat.

Részletes elemzésbe nem bocsátkozva az eddigieknél hatékonyabb és racionálisabb szűrővizsgálati rendszer alapja az aktuális egészségi állapot egyszerű és gyors felmérésén alapulhat.

Betegség tünetek esetében a célzott irányítás a gyógyítás hatékonyságát eredményezheti úgy, hogy a költségek is elviselhető szinten maradnának, azaz az egészségügy lényegesen finanszírozhatóbbá válna.

Aktuálisan felvetődik a kérdés, hogy egy országos – valóban – egészségprogram beindítása, ami az egészségügynek is javára válna, mennyi kezdeti befektetést igényelne.

Egy központi egészségcentrum felállítása 15 olyan de-centrummal, amelyek mobilizálhatóak is lennének, valamint kb. 50 fő szakszemélyzet foglalkoztatásával és képzésével együtt kb. 500 millió forintba kerülne.

Egy ilyen hálózat felállítása 2012. negyedik negyedévében egyre intenzívebb működéssel hozzávetőlegesen 80%-os készültségi fokkal munkába tudna állni.

Ilyen teljesítmény esetében az sem zárható ki, hogy már ebben az évben akár több ezer fő vizsgálatára is sor kerülhet. A 2013. évben ez a szám elérheti a 100.000 is.

A kutatások és lefutatott programok azt mutatták, hogy minden megvizsgált ember esetében egy viszonyszám alkalmazásával valószínűsíthetően minimum 20.000 Ft megtakarítást lehet elérni, (ahhoz képest, hogy napjainkban az orvosi szűrővizsgálatok milyen költségeket emésztenek fel) amit a társadalombiztosításnak nem kell kifizetnie. Ez természetesen vitatható szám, de védhető. A számításokat és a módszert is erőteljesen támadhatják azok, akik haszonélvezői a nagy társadalombiztosítási kifizetéseknek.

A becsült megtakarítás fő haszonélvezői maguk az emberek, akik egészségüket fenn tudják tartani, boldogan és jól élnek.

Egy olyan társadalom, ahol nagyon sok a beteg ember, nem képes dinamikus fejlődésre, mert aránytalanul sok munkát nem tudnak elvégezni a betegek.

Az nem lehet érv, hogy az egészségügyi szolgáltató rendszer viszont jó bevételre tesz szert és az egészség ipar is gazdagodik.

Végezetül az a kérdés, hogy mi fontos egy társadalomnak.

2012. május 4.

Szacsky Mihály

 

Élettudományi kutatások, tanulmányok és írások címlistája a

www.pannonpalatinus.hu

tudástárban

[2073] JÖVŐKUTATÁS – 2012-05-02

[2070] Hány sportolónak kell még meghalnia? – 2012-05-02

[2031] Hány sportolónak kell még meghalnia? – 2012-04-16

[1916] M-SI Multi (medical) SOMATOINFRA©® – 2012-03-12

[1867] Egészség fenntartás és az élettudományi kutatások egy új eredménye: M-SI – 2012-02-27

[1816] Egészség a XXI. században – 2012-02-19

[1793] A „Hármas Elmélet” aktualitása, a hírek tükrében (Mégsem a tengerből ered az élet?) – 2012-02-19

[1771] A „Hármas Elmélet” Értelmezése – 2012-02-16

[1596] Az emberi test hőmérsékleti sugárzásának kvantitatív vizsgálata – 2012-01-18

[1424] A SOMATOLOGIA és az EGÉSZSÉGÜGY LEHETSÉGES ORVOSTUDOMÁNYI KAPCSOLATAI A XXI.SZÁZADBAN – 2011-11-20

[1239] Egyre növekvő társadalmi feszültségek és a természet törvényei – 2011-02-28

[1238] Implantátumok a csontsebészetben – 2011-02-28

[1237] Egy hajókirándulás és a Hármas Elmélet – 2011-02-22

[1236] Ervin Schrödinger gondolatai és a Hármas Elmélet – 2011-02-17

[1231] Mesterségesen változó élet bolygónkon – 2011-01-31

[1227] SZOMATOINFRA® – 2011. évi kutatási program – 2011-01-10

[1219] Mikrosebészet, dinamikus fiziológiai képalkotó eljárás infravörös tartományban – 2010-12-11

[1218] A hetedik elem – mikrobiológia és arzén – 2010-12-05

[1212] 14th WABT Annual General Conference – 4th WABT Outdoor General Conference – 2010-12-08

[1211] Dilemmák a XXI. század küszöbén az antropológiai szemléletű egészségfenntartás és a betegellátás kérdéskörökben – 2010-11-19

[1171] Tudományok, társtudományok – etnológia – 2010-09-06

[1170] Válasz a Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalására – 2010-08-30

[1167] Tudományok, társtudományok – humánbiológia, biológiai antropológia – 2010-08-25

[1165] Tudományok, társtudományok – geográfia – 2010-08-20

[1164] Tudományok, társtudományok – ökológia – 2010-08-18

[1163] Tudományok, társtudományok – 2010-08-16

[1159] Somatoinfra – 2010-08-05

[1152] RÁK (II.) – a félelmet, szorongást és sokak szemében végzetes betegséget jelentő szó – 2010-07-16

[1149] Somatoinfra – 2010-07-09

[1148] Mi lesz veled emberiség? – 2010-07-07

[1138] New paths of micro surgery (assisted IR control) – 2010-06-23

[1134] Mikrosebészet új utakon – 2010-06-19

[1133] Akár az Isten: létrehozták az első mesterséges DNS-t, megszületett az első "szintetikus" sejt – 2010-06-18

[1130] RÁK ( I.) – a félelmet, szorongást és sokak szemében végzetes betegséget jelentő szó – 2010-06-15

[1128] Somatologia – táplálkozás és anyagcsere: a bélbaktériumok – 2010-06-14

[1121] A bélbaktériumok – 2010-06-05

[1120] Táplálkozás és anyagcsere – 2010-06-04

[1119] Humánbiológia és egészségmegőrzés – 2010-06-03

[1107] Az egészség egy szomatológus szemével (a XXI.század elején) – 2010-05-22

[1106] Általános népegészségügyi szűrővizsgálatok (egy lehetséges felmérési módszer) – 2010-05-21

[1101] Az orvostudomány – 2010-05-16

[1094] Infra képalkotó rendszerek elméleti működése – 2010-05-07

[1073] Egészségmegőrző információs rendszerek felépítése és az egészség fenntartás – 2010-04-14

[1068] Egyoldalas – Klímaváltozás: elsőnek az egészségügy roppan össze? – 2010-04-09

[1067] 3D Orvosi képalkotás, TS-rendszerek, tér spektroszkópia – 2010-04-08

[1062] Detection of septic complications and inflammations by telethermography – 2010-04-03

[1059] A Veszélyes XXI. század kihívásai – a járványok – 2010-03-31

[1055] Eredményes magyarországi alsó végtag replantáció – két és fél éves utánkövetés – 2010-03-27

[1053] Somatoinfra diagnosztika – 2010-03-25

[1051] A szomatoinfra technológia alkalmazási lehetőségei a kriminalisztika területén – 2010-03-23

[1047] Humán infraemissziós képalkotás lehetőségei – 2010-03-19

[1045] Komplex transzmissziós és emissziós képalkotás széles spektrumú lágy- gamma sugaras elektromágneses tartományba – 2010-03-15

[1035] Infravörös diagnosztikai rendszer fejlesztése – 2010-03-12

[1032] A termikus sugárzás felhasználása az orvosdiagnosztikában – 2010-03-10

[1029] Thoughts from the presentation of Triple Theories – 2010-03-04

[1028] Elektromágneses sugárzáson alapuló képalkotó diagnosztikai eljárások elméletének összefoglalása – 2010-03-08

[1024] Célzott alfa-béta nukleáris terápiás beavatkozás tumoros betegségeknél – 2010-03-07

[1020] Általános Népegészségügyi Szűrővizsgálatok – (egy lehetséges felmérési módszer) – 2010-03-05

[1018] Hármas elmélet – 2010-03-04

[1017] Somatoinfra®© – elmélet, képalkotás, felvételezés, méréstechnika – 2010-03-04