Hozzászólás:

Boldogkői Zsolt tollából 2013. február 6.-án jelent meg egy írás, amelyhez, első reakcióként azt tudjuk hozzáfűzni, hogy VÉGRE.

A természettudományokkal és az élettudományokkal foglalkozó egyetemi kutató csoport évtizedek óta szenved attól, hogy a megalapozott és tudományos elvek mentén folyatott kutatások helyett pontatlan, tudománytalan szenzációkeltésre és talán nem túlzás az, hogy szélhámosságra ösztönző tevékenység végzésére késztető nyomásnak van kitéve.

Az eredmények, igazolások, elvégzett kutató munka senkit nem érdekel, csak az a kérdés, hogy mi a termék. A termék csak akkor jó, ha nagyon egyszerűen lehet használni, mondhatnánk azt, hogy primitív eszköz, nem kell gondolkodni, mert a használata az „kompjúteres elemzésen” alapul és a varázseszköz mindent megmond és diagnosztizál. Külön zavaró ez akkor, ha egy egészségipari terméket bárki be tud szerezni, de csak „extraszensz” kiválasztott orvos tudja használni. Ilyen például az aura fotó.

Terjedelmes értelmezések helyett a megjelent cikk fejezeteihez kívánunk rövid és támogató kiegészítéseket fűzni, amellyel erősíteni szeretnénk azt, hogy a tudományok és főleg az orvostudomány meg tudjon tisztulni a tisztességtelen és tudománytalan betolakodóktól.

Az „orvostudomány hőskora” kezdő fejezetben az orvostudomány történelmének egy kis szegmensével ismerkedhetünk meg. A terjedelem adta korlátok miatt ezt a könyvtárnyi irodalmat csak szemléltetni lehet. A PALATINUS Társaság (mely 2004-től tevékenykedik) fontosnak tartotta, hogy az élettudományokkal kapcsolat tudománytörténeti írásokat is ismeretterjesztő szinten közzé tegyen. A www.pannonpalatinus.hu elektronikus lapunkban a biológiai sokszínűségéről készítettünk összefoglalót, amely szoros kapcsolatban áll az orvostudománnyal. A botanika, a zoológia, az antropológia és a mikrobiológiai ismeretek nélkül orvostudományi kérdéseket nehezen lehet értelmezni. Az élettudományokkal azonos szinten szükséges a természettudományok ismeretével is foglalkozni. Ez nem „polihisztorkodás”, hanem a tudományok interdiszciplináris szemléletű művelése. Szemléletünk alapján a fizikai, a kémiai ismeretek adnak lehetőséget arra, hogy vizsgálat alá vegyük a biokémiai és a biofizikai folyamatokat. Szemléletünk alapján nem csak valljuk, hanem a mindennapokban is alkalmazzuk a tudományos csoportmunka kivételes előnyeit. A tudományok szerteágazó területeinek szintetizálása napjaink tudományos életében elengedhetetlenül fontos alapfeltétel. Élettudományok, orvostudományok esetében figyelembe kell venni pl. az etnológia, a geográfia, az ökológia stb. tudományok megállapításait, téziseit is. Az interdiszciplináris szemlélet és elemzés esetében a szélhámosság, a tudománytalan varázslás és gátlástalan csalás szinte minden esetben fennakad. Ezzel a tisztességtelen magatartással szemben csak a tudományok összefogásával lehet védekezni. Sajnálatos tapasztalatunk, hogy a tudományok a szakterületüknek megfelelőn bezárkóznak és csak saját szempontjuk alapján értelmeznek, véleményeznek eszközöket, csodálatos gyógyhatású készítményeket. Ezért hallhatjuk azt egy „egészségügyi termékről”, hogy klinikailag tesztelt, sőt láthatjuk, hogy egy orvosra emlékeztető (sztetoszkóppal a nyakban) személy mutat be egy olyan folyamatot, amely egy általános iskolás gyermek tudásával is ellentétes. Az egyik látványos és megtévesztő orvosi (?) elektronikustermék a „kompjuteres” mindenre kiterjedő diagnosztizáló rendszer. Ezek az elektronikus játékok kategóriájának minimális szintjét sem érik el. Sok mindent hallhatunk, hogy ezek a modern jósnői kristálygömbök mit tudnak. Természetesen mindent, diagnosztizálnak tumort, hasmenést, „sejtrezgéseket”, és nem utolsó sorban „bioenergetikát”. Az orvostudománynak nagy segítséget jelentene az, ha rendelkezne ilyen berendezéssel. A valósában, ha részletesen elemezzük ezeket a modern „orvosdiagnosztikai és terápiás” készülékeket akkor csak három dolgot nem tudunk. 1) Mit mér ?, 2) mivel méri ?, valamint a mért értéknek mi az információ tartalma. Több esetben kaptunk indulatos kirohanásokat, sajnálatosan orvosoktól, hogy milyen alapon mondunk véleményt egy pl. amerikai professzorról és hogyan merünk ilyen ostoba kérdéseket feltenni. Ez minden esetben a kérdésfeltevőt minősíti, főleg akkor, amikor a végső érvvel előáll, hogy Ő hisz benne. A valódi tudományos munkában az ilyen jellegű hitnek (véleményünk szerint) nincs helye. Abban az esetben, ha egy életfolyamatot, pl. az anyag és az élet körforgását nem tudjuk levezetni, vagy ha pl. a citromsavciklust (Szent-Györgyi-Krebs) nem ismerjük, akkor nem válthatunk hitre, mint amit láthatunk a homeopátia esetében. Erről a kérdésről nem szállunk vitába, mert nincs miről vitázni. Azt is mondhatjuk, hogy ügyes, desztillált, vagy csak csapvizet eladni azzal, hogy végtelen hígított hatóanyag van benne, amit úgy tudunk aktivizálni, ha 32 esetben balra rázogatunk, azt földhözragadt hitetlen tudósok nem képesek megérteni.

A „belső támadás-táplálkozás” tudomány fejezetben leírtak csak felvillantása annak a drámai folyamatnak, amely néha a hisztériától sem mentes és a globális élelmiszer kereskedelem kíméletlen reklámhadjáratainak is megfelel. A kérdést szükséges elemezni, amely nem csak abból áll, hogy valami „egészséges” étel, mert akkor annak kellene egy ellenpárjának is lenni, ami megfelel az „egészségtelen ételnek”. Egy szomatológus ezt a fogalmat nem ismeri, mert az adott étel megfelel fogyasztásra, vagy nem. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a folyamatokat sem, amelyekkel sok esetben visszaélnek. Az elfogyasztott „egészséges”, vagy gyógyhatású „élelmiszer”-nek kikiáltott ismeretlen összetételű anyag azonnali akut toxikusságot igaz nem okoz, de a hosszan tartó szedés következtében, irreverzibilis módon súlyosan befolyásolja az egészséget. Ez nagyon jó üzlet, mert ettől kezdve folyamatosan lehet gyógyítani. Példát is szükséges említeni, hogy érthető legyen a felvetés. Az ezüst, a réz, a cink, a szelén olyan fogyasztása, amely nem a természetes táplálékláncolaton keresztül jut be, az emberi szervezetbe kivétel nélkül túldozírozást eredményez. Kiemelném a jód fogyasztásával kapcsolatos tudománytalan hisztériát. A növényi kivonatok hivatalos elnevezése DROG, tehát amikor valakik titkos receptek alapján növényi keverékeket és azok főzeteit adják el, akkor a gyanútlan fogyasztót drogozzák. Lehengerlőnek tűnő agresszív kirohanások esetében csak két kérdést teszek fel. 1) tudott, hogy a (taxus baccata), azaz a tiszafa termése gyógyszergyári alapanyag, de nem megfelelő elkészítés esetében súlyos méreg. Ezt sem értik meg ezért a fűben-fában gyógyszer elvének megfelelőn azt a kérdést teszem fel, 2) hogy akkor mit egyek: vargányagomba, vagy gyilkosgalóca pörköltet. Viszont válasz: azt, amit a messzi ország messzi professzora összeállított és ne kérdezősködjek, és ne merjek kérdéseket feltenni. Érthető, de az már nem, hogy hazai orvosok ehhez a szemlélethez miért csatlakoznak, és miért válnak kufárrá.

A „külső támadás-alternatív medicina” napjaink egyik legkritikusabb kérdését veti fel. Az alternatív medicina megjelenésének kezdetében az orvoslás egyik fő elvét, azaz legalább ne ártsunk, a laikusok és sajnos orvosok még betartották. Az idő múltjával talán felbátorodtak, főleg az alternatív orvoslással foglalkozó orvosok. Ebbe minden pénznyerő tevékenység belefér, kezdve az igazlátó főorvostól kezdve egészen a sejtrezgések vizsgálatával megállapított betegségek felismeréséig. Az alternatív medicina egyik fő célja, hogy a pácienstől nagyon sok pénzt lehessen elkérni. A cikkben felsorolt alternatív medicina „tudománya”, homeopátia, csontkovácsok, bioenergetikusok, zsírégetők, iriszdiagnoszták stb. homályos és sokszor érthetetlen mondatai mögött mindig az rejlik, hogy hányszor kell visszajönni kezelésre, és miket kell fogyasztani. Utánanéztünk, nem titkosszolgálati módszerekkel, hanem az internetes hirdetésekre hagyatkozva, amiből terjedelmes gyűjteményt állítottunk össze. Átlagosan, ha felmérték az adott személy anyagi helyzetét, akkor minimum 30 ezer forinttól felfelé lehet számítani a vizsgálat és a kezelések költségeire. Ha igaz a hír, hogy egy vidéki városban egy tumoros megbetegedésben szenvedő embertől egy éven belül 32 millió forintot vettek el és közben eltávolították a protokoll szerinti kezeléstől, ami a halálát jelentette, akkor ez a gátlástalan szélhámosság kimeríti a bűncselekmény fogalmát (mint azt hallhattuk, a büntető feljelentés megtörtént). Az első fejezet utolsó mondata pontosan tünteti fel az igazi okot, „… miközben az orvosok és gyógyszerészek körében a pénz szaga előzi a szakmát”. Ismét hivatkoznék internetes gyűjteményünkre, sajnos kutató csoportunk is szenved a gátlástalan és tisztességtelen magatartásoktól. Említhetnénk egy nőgyógyászt, aki plagizálva és sértve minden szabadalmi és védjegyoltalmi jogot varázslással végez endokrinológiai, gasztroenterológiai és onkológiai vizsgálatokat, teszi ezt úgy, hogy kinevezi önmagát szakértőnek, miközben az adott területről csak annyi információja van, amit a plagizálásba felhasznál. Még ez sem volna baj, de nyíltan hirdeti, hogy mint főorvos a varázslással megállapított diagnosztizált betegeket „táltos” módszerekkel gyógyíttatja. Többször felszólaltunk ez ellen a nem csak tisztességtelen, de jogsértő magatartás ellen, de a jól megfizetett jogászok minden esetben megoldották a problémát. A kutató sok esetben szorult helyzetbe kerülhet és védtelenné válik. Egy esetet az értelmezés miatt fel kell idézni. Egy magán klinika (1997) kérte, hogy az orvostechnikai eszközök összeállításába segítséget nyújtsunk. Mint az ismeretes, akkor ehhez szükség volt ORKI és ANTSZ engedélyekre. Ezek beszerzése után a klinika elkezdte tiszavirág életű működését. Két hónap múlva azért szűnt meg, mert a vállalkozó, befektető a két hónap alatt nem kapta vissza a pénzét és a bevétel nem fedezte az amerikai utazását. De a két hónap alatt, hiába próbált magas szintű orvosi tevékenységet végezni két kitűnő és általunk nagyra becsült főorvos, fáradozásaink kudarcot vallottak. Viszont ekkor történt meg, hogy a csillogó villogó recepciónál a hozzá nem értő személyzet megállapodott egy akkoriban a médiát uraló TV távgyógyítóval, hogy a magánklinika igazolni fogja az energia átadás hatékonyságát. Döbbenten és kétségbeesetten a helyszínen tapasztaltuk, hogy a „mester” megérkezett az imádóival (hölgykoszorú) és hoztak egy angol úriembert, akiről közölték, hogy végstádiumos tumoros és a szemünk láttára a mester jó energiamezők átadásával azon nyomban meggyógyítja. Nekünk egy feladatunk van, hogy az elektronikus kütyüinkkel igazoljuk a csodálatos gyógyulást, de sebtiben, mert este a televízióban már erre fog hivatkozni. A megalázó és nyilvánvaló szélhámosságot megtagadtuk, de a pénz hatalma, retorziókkal való fenyegetésekkel elérte azt, hogy a vizsgálatot végezzük el. A mester bejött levette az ingét, a csodáló hölgykoszorút az ájulás kerülgette, az állítólagos tumoros beteg szintén félmeztelenül üldögélt és egyébként nem történt semmi. Kérték a felvételeket, de csak azzal tudtuk kivágni magunkat, hogy időre van szükség ahhoz, hogy az értékeléseket elvégezzük. Egy óra múlva a mester jogászai jelentek meg azzal, ha nem adjuk át a felvételeket, akkor kártérítési pert zúdítanak a nyakunkba. Az igazi kutatók nem zsarolhatóak, ezért valamit ki kellett találni, hogy ebbe a szélhámosságba nem rángassanak bele. A saját fegyverüket használtuk és azt mondtuk, hogy a mester akkora energiát adott ki magából, hogy a számítógépek, mint egy hatalmas napkitöréskor, lefagytak. Utólagosan humorosan is felfoghatjuk ezt az esetet, de akkor ezt drámaként éltük meg. Kutató csoportunkat azóta is folyamatosan bombázzák, hogy mutassuk be a funkcionális anatómiai képalkotás felhasználásával az adott termék csodálatos voltát. Ez mindenre vonatkozik, fűre, fára, elektronikára, kozmikus energiára, mindenre. Nagyon szomorú, hogy az alulfinanszírozott tudományos életnek azt kell látni, hogy tudománytalan szélhámosságok esetében a pénz nem számít, de ki fizeti ezt a számlát. Nem más, mint a gyanútlan és sok esetében reményét vesztő emberek.

A mindennapi munkánk során döbbenten látjuk, hogy emberekkel miket etetnek meg, milyen primitív eszközökkel ámítják.

Évek óta igyekszünk a hiteles tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozni. Írásaink folyamatosan olvashatóak, amelyekben ezeket a visszás problémákat fejtegetjük. Nem idézném azokat a dühödt és sok esetben stílustalan kirohanásokat, amelyeket felénk zúdítanak. A tudomány erejével próbáljuk állni a sarat. Mert ezek a tudományos érvek sok esetben hatnak, legyen az természetgyógyász főorvos, vagy csak egyszerűen pénzkereső zavarba jön, mert a tudomány számukra olyan, mint ördögnek a tömjén, nem véletlenül az utolsó szó mindig az övék, ami így hangzik „ ez azért van mert nem hiszel benne”.

Zárszó: Szavunk sajnos ez idáig nem hallatszott messzire, mert kutató csoportunkban csak fizikusok, vegyészek, antropológusok, szomatológusok, dozimetrikus, mérnökök kutatók vannak, sok esetben az orvostudomány egyes szereplői ezeket a tudományokat képviselőket lenézik. Abban az esetben, ha azt mondjuk, hogy sok kiváló orvossal dolgozunk együtt, akkor arra is van észrevétel. Tényszerű, hogy a kutatásaink esetében az orvos szakma szinte minden területéről képviseli magát több szakember, nekik is köszönhetők a végső eredmények. Abban az esetben, ha erre hivatkozunk, akkor csak hallgatás a válasz, viszont szinte minden esetben tudhatjuk, hogy milyen reakciót váltunk ki, „de nem velem”.

Örömmel vettük a cikk megjelenését, és ha szerény módon is, de szeretnénk támogatást nyújtani ahhoz, hogy az orvostársadalom meg tudjon tisztulni az oda nem valóktól.

Szacsky Mihály

szomatológus

(mert van ilyen tudomány)

Írásaink olvashatók: www.pannonpalatinus.hu elektronikus oldalon

 

Kivonat és címlista:

[2445] Az egészség és a betegség-ügy összefüggése napjainkban – 2012-11-05

[2533] Szóljon hozzá! Probiotikum-kisokos kezdőknek – 2012-12-18

[2254] A bélbaktériumok szerepe a globális élelmiszerkereskedelemben. Szomatológia-Táplálkozás- Anyagcsere – 2012-09-24

[2187] Mikro, makro elemek és az ionháztartás korrelációi a fiziológia és a Hármas Elmélet tükrében – 2012-09-04

[2183] Egészségi állapotfelmérő és megőrző program – 2012-09-04

[2217] A túlnépesedés veszélyei egy hír tükrében – 2012-09-09

[2155] EGÉSZSÉGFELMÉRÉS és FENNTARTÁS EMBER és TESTTAN, PRIMER PREVENCIÓ – 2012-05-21

[2159] EGÉSZSÉGFELMÉRÉS és FENNTARTÁS – 2012-05-23

[2070] Hány sportolónak kell még meghalnia? – 2012-05-02

[2029] Tudomány, ismeretterjesztés – 2012-04-13

[2020] TÉR ÉS IDŐ – TUDOMÁNYOS PROBLÉMA, VAGY PROBLÉMÁS TUDOMÁNY – 2012-04-10

[1946] A TÉR ÉS IDŐ PROBLÉMÁJA AZ ANTROPOLÓGIÁBAN – 2012-03-26

[1943] A TÉR ÉS IDŐ PROBLÉMÁJÁNAK KÉRDÉSE A HUMÁN-CÉLÚ TÉRINFORMATIKAI ADATGYŰJTÉSBEN – 2012-03-18

[1830] Zavarba ejtő tudomány I-V. rész – 2012-02-25

[1793] A „Hármas Elmélet” aktualitása, a hírek tükrében (Mégsem a tengerből ered az élet?) – 2012-02-19

[1771] A „Hármas Elmélet” Értelmezése – 2012-02-16

[1596] Az emberi test hőmérsékleti sugárzásának kvantitatív vizsgálata – 2012-01-18

[1491] Mindennapi tudomány és tudományos ismeretterjesztés – 2011-12-05

[1424] A SOMATOLOGIA és az EGÉSZSÉGÜGY LEHETSÉGES ORVOSTUDOMÁNYI KAPCSOLATAI A XXI.SZÁZADBAN

[1407] 7 MILLIÁRD EMBER – 2011-11-07

[1403] Tudomány a fenntartható fejlődés szolgálatában – 2011-10-27

[1365] Tudomány a Fenntartható Fejlődés szolgálatában a PTE Fenntartható Fejlődésért Szakkollégium nyitott konferenciája – 2011 (2011. 10. 25.) – 2011-10-24

[1239] Egyre növekvő társadalmi feszültségek és a természet törvényei – 2011-02-28

[1237] Egy hajókirándulás és a Hármas Elmélet – 2011-02-22

[1236] Ervin Schrödinger gondolatai és a Hármas Elmélet – 2011-02-17

[1231] Mesterségesen változó élet bolygónkon – 2011-01-31

[1218] A hetedik elem – mikrobiológia és arzén – 2010-12-05

[1211] Dilemmák a XXI. század küszöbén az antropológiai szemléletű egészségfenntartás és a betegellátás kérdéskörökben – 2010-11-19

[1171] Tudományok, társtudományok – etnológia – 2010-09-06

[1170] Válasz a Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalására – 2010-08-30

[1167] Tudományok, társtudományok – humánbiológia, biológiai antropológia – 2010-08-25

[1165] Tudományok, társtudományok – geográfia – 2010-08-20

[1164] Tudományok, társtudományok – ökológia – 2010-08-18

[1163] Tudományok, társtudományok – 2010-08-16

[1130] RÁK ( I.) – a félelmet, szorongást és sokak szemében végzetes betegséget jelentő szó – 2010-06-15

[1152] RÁK (II.) – a félelmet, szorongást és sokak szemében végzetes betegséget jelentő szó – 2010-07-16

[1133] Akár az Isten: létrehozták az első mesterséges DNS-t, megszületett az első "szintetikus" sejt – 2010-06-18

[1128] Somatologia – táplálkozás és anyagcsere: a bélbaktériumok – 2010-06-14

[1121] A bélbaktériumok – 2010-06-05

[1120] Táplálkozás és anyagcsere – 2010-06-04

[1119] Humánbiológia és egészségmegőrzés – 2010-06-03

[1107] Az egészség egy szomatológus szemével (a XXI.század elején) – 2010-05-22

[1106] Általános népegészségügyi szűrővizsgálatok (egy lehetséges felmérési módszer) – 2010-05-21

[1101] Az orvostudomány I II. – 2010-05-16

[1073] Egészségmegőrző információs rendszerek felépítése és az egészség fenntartás – 2010-04-14