Farády Zoltán dr.

CSALÁDORVOS KUTATÓK ORSZÁGOS SZERVEZETE

XII. KONGRESSZUSA

Mórahalom

(2013.február 22-23)

Napjainkban a családorvoslás felelősségteljes szakmai munkájának végzése összetett feladatok ellátását igénylik. Erre jellemző, hogy egyszerre kell megfelelni a betegellátásnak, a gondozási feladatoknak, figyelmet kell fordítani az egészség fenntartására és prevenciós vizsgálatokat is kellene végezni. A családorvosi rendelő, mivel nem járó beteg szakrendelő, ezért korlátozottak az orvostechnikai lehetőségei. Egyre több olyan, viszonylagosan olcsó berendezést kínálnak fel megvételre, amelyek nagyon látványosak, de valós működésükről kevés ismerettel rendelkezünk.

A családorvosi rendelésen alapfeltétel az, hogy a diagnosztikai eszközök minél kevesebb kölcsönhatást okozzanak, azaz lehetőleg non-invazívak legyenek.

Hazánkban több évtizede folynak olyan egyetemi kutatások, amelyek az élettudományok átfogó vizsgálatával, elemzésével és kutatásával foglalkoznak. A Somatoinfra®© kutatási program a biológia teljes átfogó rendszerét használja fel ahhoz, hogy az Emberről (egy adott Emberről) szükséges és elégséges információt gyűjtsön. Az Embertan, azaz Antropológia két fő kutatási területe is integrálódik a módszerben. A biológiai antropológia az egyén fiziológiáját és belső biológiai működését vizsgálja, míg a szociál-kulturális antropológiai az egyén (mint autonóm biológiai lény) helyzetét vizsgálja a mikró és makró környezetében. A biológiai antropológia egyik segéd tudománya a Testtan, Szomatológia, mely területet korábban, orvosi alkattannak is nevezték. A szomatológia rutinszerű alkalmazása nagy segítséget jelenthet a jövőben a családorvoslás mindennapi gyakorlatában. A szomatológia nem tesz mást, mint egy adott ember anatómiai és életfolyamatait leírja a lehető legrészletesebb formában. Tapasztalatból tudom, hogy a száraznak tűnő descriptív, leíró jellegű dokumentum összeolvasását követően eljuthatunk arra a pontra, hogy döntésünket a lehető leghatásosabb módon végezzük el. Legyen az diagnosztikai vizsgálatok kérése, gyógyszerrendelés, vagy utógondozás megtervezése. A jövőben a kutatási eredmények alapján, lehetőség nyílik arra, hogy minden páciensünk pszicho-somaticus és vagy somato-pszichés állapotát egységesen tudjuk kezelni.

A szomatológia alkalmazása azért nem terjedhetett el a mindennapi orvosi gyakorlatban, mert a műszerezettsége nagyon szerény volt. Más élettudományi területen viszont rendszeresen alkalmazott mérés és diagnosztikai eljárás volt (például a Sportantropológia).

fa1

A szomatológia tudománya is összetett rendszerek egységét jelenti:

fa2

A szomatodiagnosztika összetett rendszere csak olyan vizsgálatok összességét jelenthetik, amely mérések, vizsgálatok természettudományos alapokon nyugszanak.

fa3

A szomatológia egyik alapvizsgáló eljárása a szomatotipizálás. Ez az egyszerű és objektív besorolás az alapellátást olya módon segítheti, hogy alapot teremthet egy humán bio-informatikai rendszer felépítésére.

fa4

Az alap ellátás esetében, és a családorvosi ellátásnál kiemelkedően fontos lehet a jövőben, hogy ne csak betegellátásra szorítkozzon a munkánk, hanem a páciensek körében hatékony szűrésprogramokat is el tudjunk látni. A szűrővizsgálatokkal szemben támasztott követelményeket (Wison és Junger szerint) az alábbi fogalmak szerint célszerű idézni:

A keresett célbetegség (konkrétan meghatározottan) epidemiológiailag súlyos népegészségügyi probléma. Ismerni kell a célbetegség kórlefolyását (natural history). A fejlődés menetében olyan „preklinikai” tünetmentes szakasz, ami már detektálható. Kimutatására alkalmas teszt, ami hatásos, olcsó, biztonságos, könnyen hozzáférhető és kezelhető, elfogadható. A betegre érvényes és általánosan elfogadott diagnosztikus és terápiás protokoll. Biztosítani kell a diagnosztikus és terápiás háttérkapacitást. Költséghatékony. Folytatólagos, szabályos időközökben megismételt legyen (nem egyszer és mindenkorra)”

Szűrés (screening)W.H.O szerint

A korai szakaszban lévő nem diagnosztizált betegségek elváltozás valószínűsített azonosítása gyorsan kivitelezhető tesztek és egyéb vizsgálatoi eljárások alkalmazásával. A szűrés elkülöníti a látszólag egészséges személyeket valószínűleg beteg, illetve valószínűleg nem beteg beteg személyek csoportjára. A szűrés nem diagnosztikus eljárás. Perklinikai szakaszt követheti a diagnosztikus vizsgálat. Tömeges szűrővizsgálat (mass screening). A tömeges szűrővizsgálatnak ki kell terjedni a teljes lakosságra.”

Mint azt olvashattuk a leírásban ez az ajánlott tevékenység szorosan nem köthető a betegellátáshoz, viszont a már említett mindennapi munkánkat jelentősen megkönnyítheti, és még eredményesebbé is teheti.

Hazai kutatási eredmények alapján a jövőben a családorvosi tevékenységek végzésénél lehetősége van arra, hogy egy szabadalmaztatott és védjegyoltalommal, valamint ORKI CE jellel ellátott vizsgáló eljárást alkalmazzunk.

Ez a Somatoinfra®©, a funkcionális anatómiai vizsgálatokra kifejlesztett műszer és technológiai.

Idézetek:

A szomatológia (somatologia) azaz a „testtan”, a biológiai antropológia segéd tudománya. Az egyetemi kutatócsoport kifejlesztett egy egyedi somatológiai vizsgáló eljárást, ami a természetes emberi test kisugárzását érzékeli, és azt leképezi folyamatában és részleteiben. Az életfolyamatok, mint az ismert, dinamikusan zajlanak test szerte, aminek egyik fő nélkülözhetetlen eleme, az anyagcsere. Ennek a biológiai folyamatnak a jelensége (fenomén) a „humán radiáció” azaz az emberi test folyamatos sugárzása a külvilág felé. A humán radiáció infravörös tartományban tehát folyamatos és szakadatlan sugárzás és a teljes testre jellemző.Az emberi test által sugárzott IR tartományok folyamatosan változnak test szerte, amely értékek pontos választ adnak a szervezet belsejében zajló aktuális életfolyamatokról. A kutatások bizonyították, hogy egészség esetében (kornak-nemnek megfelelő értelmezés szerint) milyen infravörös kép ábrázolódik. A kutatások alapján az is nyilvánvalóvá vált és bizonyított, hogy a normál életfunkcióktól való eltérése esetében a sugárzásból leképezéséből nyert felvételeken a zajló eltérő életfolyamatok jól, objektíven és pontosan ábrázolódnak. Folyamatos felvételezések esetében (video jellegű) a testből és annak felszínéről kilépő sugárzás alkalmas a nagy sebességgel végbemenő életfolyamatokat is megjeleníteni. Ezt az egyedülálló humán képalkotó eljárást így kiváló eredménnyel lehet használni az egészségfelméréseknél és az állapot meghatározáson túl pl. a sporttudományokban, a gyógyszerkutatásokban, foglakozás egészségügyben, de kiemelkedő szerepet kaphat a góckutatásban, váz és izomrendszer állapot meghatározásban, metabolikus folyamatok felmérésében, anyagcsere vizsgálatokban, fájdalomkutatásban, valamint összetett egészséget károsító folyamatok meghatározásánál is.A Szomatológia és a SOMATOINFRA vizsgálati módszer alkalmazza a korszerű számítástechnikai, műszertechnikai és képalkotó vizsgálati eljárásokat. A HIR-FAK felvételezés egyszerűsítve a „humán infra radiáció” (HIR), folyamatosan felvételeket készít az adott emberi testről és azokat valós időben megjeleníti valamint méréseket is végez a Somatoinfra műszer. A kifejlesztett technológia lehetőséget teremt arra, hogy a teljes elektromágneses sugárzásokból nyert képeket rögzítse és megfelelő jelek befogadását követően akár 3D formában is megjelenjen.Egyedülállóan az emberi testről és testből kilépő sugárzásokat a Somatoinfra berendezés és informatikai rendszer képes egy sajátos mérésmódszerrel is feldolgozni. A TIS szoftver (tér infra spektroszkópia) a rendszer alap felszereltségéhez tartozik és egyben alkalmas más képalkotó eljárások képeinek spektrum analízisét is elvégezni.

Az összetett vizsgálati módszer lehetővé teszi, hogy rövid időn belül több az egészséggel, vagy betegséggel kapcsolatos kérdésekre is pontos és tárgyilagos válaszokat kapjunk, a vizsgált személy kornak-nemnek megfelelő fizikális állapotán túl.

A kifejlesztett módszert ajánlani lehet: – preventív medicinális szűrésre – anamnézis felvételezésére – valamint célzott szakorvosi kérdések megválaszolására. Az infravörös monitorozás más vizsgálati eljárásokat nem vált ki és azokat nem helyettesíti. Az orvosi diagnosztika tárházát bővíti egy új tárgyilagos vizsgálati lehetőséggel.”

egy 6. és egy 9. generációs Somatoinfra©®

Untitled 1_html_42b1fd4e  Untitled 1_html_72be1af9

Somatoinfra®© felvételek

  Untitled 1_html_2b9b6465Untitled 1_html_m628c2993

    Untitled 1_html_m75a5a857 Untitled 1_html_m7a37e132

Irodalom és hivatkozás a www.pannonpalatinus.hu oldalról:

[2445] Az egészség és a betegség-ügy összefüggése napjainkban

[2254] A bélbaktériumok szerepe a globális élelmiszerkereskedelemben. Szomatológia-Táplálkozás- Anyagcsere

[2187] Mikro, makro elemek és az ionháztartás korrelációi a fiziológia és a Hármas Elmélet tükrében

[2183] Egészségi állapotfelmérő és megőrző program

[2180] SOMATOINFRA® vizsgálati gyorsjelentés

[2159] EGÉSZSÉGFELMÉRÉS és FENNTARTÁS

[2157] Somatológia Vizsgálati módszer és alkalmazási lehetőségek

[2155] EGÉSZSÉGFELMÉRÉS és FENNTARTÁS EMBER és TESTTAN, PRIMER PREVENCIÓ

[1946] A TÉR ÉS IDŐ PROBLÉMÁJA AZ ANTROPOLÓGIÁBAN

[1943] A TÉR ÉS IDŐ PROBLÉMÁJÁNAK KÉRDÉSE A HUMÁN-CÉLÚ TÉRINFORMATIKAI ADATGYŰJTÉSBEN

[1916] M-SI Multi (medical) SOMATOINFRA©®

[1867] Egészség fenntartás és az élettudományi kutatások egy új eredménye: M-SI

[1816] Egészség a XXI. században

[1596] Az emberi test hőmérsékleti sugárzásának kvantitatív vizsgálata

[1424] A SOMATOLOGIA és az EGÉSZSÉGÜGY LEHETSÉGES ORVOSTUDOMÁNYI KAPCSOLATAI A XXI.SZÁZADBAN

[1219] Mikrosebészet, dinamikus fiziológiai képalHYPERLINK „http://www.pannonpalatinus.hu/?p=1219”kotó eljárás infravörös tartományban