Kvantumbiológiai központ jött létre Magyarországon

Budapesten, 2019. április 8-án nyolc magánszemély adományával és felkérésére létrejött az Élettudományi Kvantumbiológiai Központ, melynek működése elsősorban a hazai és nemzetközi tudományos műhelyekben folyó kvantumbiológiai kutatások koordinálására terjed ki.

A QUB rövidített névvel működő tudományos projekt nem a hagyományos kutatóintézeti szerkezettel, hanem főként kutatási témák összekapcsolásával és innovatív szakaszba helyezésével, rugalmas projektszervezet jelleggel kezdi meg működését. A központ létrehozása hosszabb ideje érett, hiszen a kvantumbiológia mint interdiszciplináris tudomány hazai eredményei egyre sürgetőbben igényelték az egymástól távol eső tudományos területek összefogását, együttműködését.

A kvantumbiológiai központ tevékenységében a „Műegyetemi” Természet és Sporttudományi Közhasznú Egyesület (továbbiakban MTSE), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Szent István Egyetem (SZIE) a Testnevelési Egyetem (TE), és a Metropolitan Egyetem (METU) vesz részt. Továbbá előrehaladott tárgyalások folynak két kínai tudományos intézménnyel, a Central South University-vel (mellyel már a BME szerződést kötött) és  a Shandong tartomány egyetemeit összefogó  tudományos akadémia és Life Science City képviselőivel.

A Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány (PPKA) keretén belül működő központ vezetője, Dr. Szacsky Mihály elsődleges feladatként jelölte meg a kvantumbiológia tudományos rendszertanának megteremtését. Ezzel párhuzamosan szeretné összefogni és koordinálni a Magyarországon kialakulóban lévő kvantumbiológiai tudományos tevékenységet és a tudományos ismeretek cseréjét. Kezdeményezi a kapcsolat felvételét a világ azon legjelentősebb tudományos intézeteivel, melyek a kvantumbiológiát a kutatásaikba integrálni kívánják. A későbbiekben a kvantumbiológiai kutatások és innovációk eredményeképpen új, modern termelési és szolgáltatási technológiák jöhetnek létre.

Tekintettel arra, hogy a kvantumbiológia terén szerzett ismeretek és kifejleszthető eljárások a teljes emberiség életminőségét új dimenzióba emelhetik, már most sok érdeklődő és támogató jelentkezik a tudományos és gazdasági életből egyaránt, akikkel az Élettudományi Kvantumbiológiai Központ nyitott az együttműködésre.

Budapest, 2019. április 12.

PPKA Alapítvány Kuratóriuma